Катедра "Политическа икономия"

Обновено: сряда, 15 февруари 2023 13:35

ЗАЩО ИЗБИРАМ СПЕЦИАЛНОСТ "ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ"?

  • Защото е специалност, която дава добра подготовка и възможности за реализация в широк кръг от професии;
  • Защото помага за формирането на начин на мислене, който няма да бъде изместен от изкуствения интелект;
  • Защото се преподава от амбициозни и способни преподаватели, за които студентите не са просто колеги, а партньори;
  • Защото при обучението в специалност „Политическа икономия“ се стимулират честната дискусия, свободата на словото и разнообразието на идеите;
  • Защото политическата икономия е една от най-търсените и популярни специалности във всички водещи световни университети.

Различни курсове, дисциплини, бакалавърски, магистърски и докторски програми по политическа икономия могат да се открият в университета Джонс Хопкинс в САЩ, в университета в Цюрих, в Лондонското училище по икономика, в университета в Сидни, в Кралския колеж в Лондон и в Харвардския университет. Политическа икономия се преподава в Принстънския, Йейлския, Станфордския, Джорджтаунския, Кеймбриджския, Чикагския, Калифорнийския, Колумбийския, Манчестърския и много други университети. Тя е водеща специалност в Китай. В най-добрите университети в Европа се четат общо 139 курса по политическа икономия.

Тази специалност бе въведена и у нас, а единственият университет в България, който предлага обучение по политическа икономия, е УНСС. Тук се ползва световният опит, но е важно да се отбележи и наличието на силни традиции в качествената подготовка по Политическа икономия. Специалност „Политическа икономия“ в нашия университет е завършила Кристалина Георгиева – председател на Международния валутен фонд, бивш главен изпълнителен директор на Световната банка, бивш европейски комисар от България и специалист по въпросите на устойчивото развитие, вицепрезидент на Световната банка. „Политическа икономия“ са завършили и редица български министри, премиери, политици.

Политическата икономия е специалност, която има за цел подготовката на широки специалисти, способни да управляват големи и сложни системи, да се реализират професионално и да бъдат адекватни на бързо променящите се дигитална икономика и общество през ХХI век. Такива знания у нас могат да получат студентите само в специалност „Политическа икономия“ на УНСС.

Преподавателите от катедрата се придържат към разбирането, че:

  • анализът и осмислянето на реалните процеси са невъзможни без разглеждане на цялата съвкупност от директни и индиректни зависимости помежду им, което е предмет на политическата икономия;
  • способностите за широк, задълбочен, оригинален, системен и нестандартен поглед върху процесите стават все по-търсени на съвременния пазар на труда, където нестандартните решения се превръщат в основен фактор за успех;
  • в социалните науки протича процес на трансформация по посока на отказ от крайностите на дисциплинарните деления и нов възход на интердисциплинарните подходи и взаимодействия, продиктуван от усложняването и конвергентния характер на социалните системи;
  • съвременният трудов пазар се дистанцира от рутинните изолирани дейности и изисква формиране на човешки и социален капитал с нови способности и умения - креативност, иновативност, критично и независимо мислене, емоционална интелигентност.
  • усвояването на знания от алтернативните полета на научното познание е особено важно в периоди на социални трансформации, водещи до кризи и неспособност те да бъдат решавани чрез утвърдените за това механизми. В подобни периоди политическата икономия се превръща в особено значим инкубатор на идеи.

Обединена около три секции – „Социално-икономически теории“, „Стопанска история“ и „Философия и етика“, катедра „Политическа икономия“ на УНСС е единствена у нас. Тя налага иновационен, нестандартен и интердисциплинарен подход, осигуряващ широк набор от необходими за съвременния свят ориентации, знания и умения, които позволяват управлението на големи и сложни системи, а същевременно формират лидери и управленци.

Искате ли да успеете в живота? Искате ли да бъдете професионално адекватни на политическите и икономическите реалности на ХХI век?

Изберете и запишете специалност „Политическа икономия“! Политическата икономия ще изгради професионалните основи за Вашия успех!