Катедра "Политическа икономия"

Обновено: сряда, 11 октомври 2023 11:55

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ

И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ за учебната 2023/2024 година

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Политическа икономия“

КУРС

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

I

гл.ас.д-р Елка Пиримова

[email protected]

Амиде Митушева

[email protected]

II

гл.ас.д-р Елка Пиримова

[email protected]

Миглена Ангелова

[email protected]

III

гл.ас.д-р Петър Стоянов

[email protected]

Боян Апостолов

[email protected]

IV

гл.ас.д-р Петър Стоянов

[email protected]

Ивета Александрова

[email protected]

 

ОКС „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Дигитална икономика“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

доц.д-р Румен Андреев

[email protected]

Александър Ангелов

[email protected]

ОНС „ДОКТОР“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-ДОКТОРАНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

проф. д.н. Пенчо Пенчев

[email protected]

Радослав Петков

[email protected]