Катедра "Политическа икономия"

Обновено: сряда, 15 февруари 2023 14:49

Политическата икономия - икономическата наука с човешко лице

Политическата икономия е човешкото лице на икономическата наука. Тя е в основата на икономическия начин на мислене и не се ограничава със стремеж за познание само на днешния ден и само на един изолиран отрязък от човешкото действие. Политикономистите знаят, че материалните стимули са изключително важни за организацията на обществото, но те знаят също така, че институциите, емоциите, културата, традициите и т.н. също имат значение. Много от неуспехите и недостатъците в съвременността се дължат на пренебрегването и непознаването на основните политико-икономически закономерности, на липсата на смислен политико-икономически анализ от страна на управляващите елити.

Бъдещето състояние на пазара на труда е трудно за точно предвиждане, но със сигурност изкуственият интелект ще направи излишни много от прекалено специализираните професии, свързани с бизнеса, икономиката и политиката. За сметка на това ще нараства търсенето на критично мислещи хора, със способности за анализ и адекватно действие в комплексни ситуации, с широки познания не само в един тесен сектор на икономиката или бизнеса, но със знания в областта на стопанската история, икономическата философия, бизнес етиката. По тази причина подобни учебни дисциплини, които са широко застъпени в Учебния план на специалност Политическа икономия. В УНСС се предлагаме на студентите по Политическа икономия обучение съобразено с традициите във водещите световни университети. Те имат възможност да се докоснат до опита на водещи политически фигури, които са определяли насоките в развитието на българското общество. Реализацията на студентите е насочена предимно към публичната администрация и неправителствения сектор,  но не се ограничава само там. Познанията, които студентите добиват могат да ги подпомогнат да са успешни предприемачи и служители в големи фирми.