Катедра "Публична администрация"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Проектът на нашата докторантка Светлана Съботинова беше отличен в конкурса на в. "Капитал" - "Иновации и добри практики в здравеопазването"

Проектът на нашата докторантка Светлана Съботинова беше отличен в конкурса на в. "Капитал" - "Иновации и добри практики в здравеопазването"

3.12.2020 г. 19:40:16 ч.

Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“

Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“

15.11.2020 г. 15:05:06 ч.

Успешна защита на дисертационен труд "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

Успешна защита на дисертационен труд "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

13.6.2020 г. 13:20:44 ч.

Успешна защита на дисертационен труд “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

Успешна защита на дисертационен труд “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

13.6.2020 г. 12:22:17 ч.

Първа онлайн информационна среща с IV курс

Първа онлайн информационна среща с IV курс

1.4.2020 г. 20:00:00 ч.

Втора Про Боно работилница

Втора Про Боно работилница

29.11.2019 г. 20:00:00 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си

19.11.2019 г. 14:01:40 ч.

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

14.11.2019 г. 23:00:00 ч.

Професор от катедрата с доклад на международна конференция по публична администрация

Професор от катедрата с доклад на международна конференция по публична администрация

28.10.2019 г. 19:00:00 ч.

Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава

Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава

22.10.2019 г. 22:07:31 ч.