Катедра "Публична администрация"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Успешна защита на дисертационен труд "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

Успешна защита на дисертационен труд "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

13.6.2020 г. 13:20:44 ч.

Успешна защита на дисертационен труд “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

Успешна защита на дисертационен труд “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

13.6.2020 г. 12:22:17 ч.

Първа онлайн информационна среща с IV курс

Първа онлайн информационна среща с IV курс

1.4.2020 г. 20:00:00 ч.

Втора Про Боно работилница

Втора Про Боно работилница

29.11.2019 г. 20:00:00 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си

19.11.2019 г. 14:01:40 ч.

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

14.11.2019 г. 23:00:00 ч.

Професор от катедрата с доклад на международна конференция по публична администрация

Професор от катедрата с доклад на международна конференция по публична администрация

28.10.2019 г. 19:00:00 ч.

Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава

Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава

22.10.2019 г. 22:07:31 ч.

Tрета експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono

Tрета експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono

23.9.2019 г. 19:00:00 ч.

Отворен семестър „Е-РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ДОБРИ БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ“

Отворен семестър „Е-РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ДОБРИ БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ“

27.5.2019 г. 00:27:07 ч.