Катедра "Публична администрация"

Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030"

сряда, 24 ноември 2021 0:00

Нова архитектура на учебно планиране е фокусът на осмата есенна академия на тема „Администрация и управление: #университетът2030“. Форумът търси и съответстваща концепция за учебното съдържание, която ще включва модернизиране на учебните планове във всички образователни степени в специалност „Администрация и управление“, осъвременяване на преподаваните учебни дисциплини, насищането им с практически казуси и задачи.

Академията ще подпомогне разширяването на експертните мрежи между представители на практиката и академичната общност от професионалното направление в УНСС и други водещи университети.

Есенната академия стартира през 2014 г. като форум за обмен на информация и идеи за научни изследвания и преподавателска работа на екипа на катедра „Публична администрация“ в УНСС. Ежегодното й провеждане постепенно я е утвърдило като национален форум, включен в годишния календар с прояви на Института по публична администрация. От 2019 г. Есенната академия е факултетна проява, организирана от всички катедри, осигуряващи преподаването в професионалното направление „Администрация и управление“. Тя привлича интереса на изследователи от други висши училища и от практиката и е успешен инструмент за поддържане и разширяване на партньорската мрежа и общността.

Осмото издание на есенната академия беше  организирано от факултет „Управление и администрация“ и 3-те катедри: „Публична администрация“, „Управление“ и „Регионално развитие“. Провеждането й се състоя изцяло онлайн.

„Форумът започна като съвсем малко „семейно събиране“, а сега се превърна в неизменна традиция на факултета. Стартът на академията през 2014 даде началото на един стремеж за растеж, за създаването на форум, в който можем да си помагаме и да обменяме опит. Сега вече имаме много партньори и включили се колеги, на които искрено благодаря за отдадеността и участието“, отбеляза доц. д-р Деница Горчилова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултета и научен секретар на катедра „Публична администрация“ (на снимката долу).

В откриването на академията се включи проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: „Форумът се утвърди, поради обсъжданите в него теми. Тазгодишната тема също е много актуална – Университетът 2030. Заради световната пандемия от COVID-19 настъпи цялостна промяна в модела на работа, както на бизнеса, така и на университетите. Вярвам, че на този форум ще бъдат обсъдени много интересни идеи относно обществото и образованието в тази нова реалност. Инициативата ви е чудесна! Успех!“, приветства присъстващите тя.

Проф. Цветана Стоянова

„Малката крачка да създадем този форум беше началото на един дълъг път, който направи академията актуална и търсена. В създаването й през 2014 липсваха много неща, които присъстват в обществото сега. Днешните събития отварят голям набор от теми, които могат да се обсъждат и вярвам, че има какво да се каже. Поздравявам упорството и сериозното отношение на катедрата за налагането и създаването на есенната академия. На добър път!”, отбеляза проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“ (на снимката долу).

Доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация" поздрави участниците в есенната академия: „Специално искам да отбележа, че присъстващите в осмото издание на академията са около 60 души, които не са само преподаватели, но са огромна мрежа в 3 направления от колеги, с които имаме обща цел - да подобрим управлението на бизнеса и образователния процес насочен към публичното управление.“ Той представи презентация-проект за подобряване на конкурентите позиции на професионално направление „Администрация и управление“.

Доц. Александър Вълков

Гости в отделните работни секции бяха представители на Института по публична администрация, Национално сдружение на общините в Република България, дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет, Асоциация на българските градове и региони, кметове, общински съветници, собственици, изпълнителни директори, мениджъри на компании от частния сектор.

Дискусии в сесия 1 „Публична администрация с хоризонт 2030“
Дискусии в сесия 2 „Регионално развитие с хоризонт 2030“
Дискусии в сесия 3 „Управление с хоризонт 2030“

 

Дискусии в сесия 4 „Докторантски хоризонти 2030“

Дискусиите по отделните панели на Академията доведоха до открояването на основни насоки за развитие на учебното планиране и учебното съдържание в специалностите от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“. Особен акцент беше поставен върху разширяването на стажантското обучение (повече от един стаж по време на следването, дуални програми, онлайн стажове), въвеждане на компетентностен модел (с особено внимание върху изграждането на езикови, дигитални, математически и личностни компетентности), разработване на магистратури по поръчка, разширяване на мрежовия подход и налагане на минимални стандарти в обучението. Работата в докторантската сесия допълнително беше насочена към обмен на резултати от собствени изследвания и изграждането на нови академични контакти.

Галерия снимки от Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030" ...