Катедра "Публична администрация"

ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м. юли 2016 – м. юли 2017 г.

            

Галерия снимки от ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ ...