Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: вторник, 15 ноември 2022 12:07

Държавни изпити

Уважаеми четвъртокурсници и магистранти,

Трета сесия за завършващите двете специалности в ОКС "Бакалавър" за  завършили семестриално предишни години ще се проведе на:

За специалност „Медии и журналистика“ и "Медия икономика" -  на 9 март 2023 г. от 10:00 ч. в зала 3072. Подава се заявление при инспекторката на специалността  на гише 12 в отдел „Студенти-бакалавър“  от 27 февруари до 7 март 2023 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВРИ 2023

За специалност „Медии и журналистика“ на 19 юни 2023 г. от 09:00 ч. (залите ще бъдат обявени допълнително). Подава се заявление при инспекторката на специалността  на гише 12 в отдел „Студенти-бакалавър“  от 12 до 16 юни 2023 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат.

За специалност „Медия икономика“ на 20 юни 2023 г. от 09:00 ч. (залите ще бъдат обявени допълнително). Подава се заявление при инспекторката на специалността  на гише 12 в отдел „Студенти-бакалавър“  от 12 до 16 юни 2023 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат.


 • МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА: 
 • МЕДИЯ ИКОНОМИКА: 
 • МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство":

Трета сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ и „Медии и журналистика“ със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство“ ще се проведе на:

9 март 2023 г. от 10:00 ч. в зала 3032

Молби за разработване на магистърска теза (линк за изтегляне) с одобрение и подпис от научния ръководител се предават в кабинет 3078 при г-жа Ивайла Николова от 9 до 13  януари 2023 г. Предаването на магистърски тези с подпис на научния ръководител и записани в електронен вариант на диск е на 2 март 2023 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабитет 3078. Получаване на рецензиите - 7 март от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 3078.
 
ВАЖНО! - за включване в изпитния протокол в срок от 1 март до 7 март 2023 на гише № 1 при г-жа Даниела Илиева в отдел "Студенти-магистър" всеки дипломант трябва да подаде лично в УНСС заявление заедно с две снимки в паспортен формат, първа страница на магистърската теза с точната формулировка за темата и печат в студентската книжка от библиотеката на УНСС или служебна бележка, удостоверяващи че няма задължения.

ЗАЩИТИ ЗА МАГИСТРИ 2023

Първа сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ , завършващи през учебната 2022/23 ще се проведе на:

21 юни 2023 г. от 09:00 ч. в зала 3072

Молби за разработване на магистърска теза (линк за изтегляне) с одобрение и подпис от научния ръководител се предават в кабинет 3078 при г-жа Ивайла Николова до 6 март 2023 г. Предаването на магистърски тези с подпис на научния ръководител и записани в електронен вариант на диск е на 5 юни 2023 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабитет 3078. Получаване на рецензиите - 19 юни 2023 от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 3078.
 
ВАЖНО! - за включване в изпитния протокол в срок от 12 юни до 16 юни 2023 на гише № 1 при г-жа Даниела Илиева в отдел "Студенти-магистър" всеки дипломант трябва да подаде лично в УНСС заявление заедно с две снимки в паспортен формат, първа страница на магистърската теза с точната формулировка за темата и печат в студентската книжка от библиотеката на УНСС или служебна бележка, удостоверяващи че няма задължения.


  Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници.

  Оставаме на Ваше разположение по електронна поща [email protected], ако имате въпроси.

  Успех!

  Прикачени файлове:

  application/pdf 2_bakalavri_medeco_konspekt.pdf - 425 KB

  application/pdf 4_magistri_vsichko.pdf - 345 KB

  application/pdf 5_FAQ.pdf - 350 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB