Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 04 ноември 2021 9:08

Държавни изпити

Уважаеми четвъртокурсници и магистранти,

Втора поправителна сесия за двете специалности в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 17 март 2022 г. от 09:00 ч. Датата за подаване на заявление (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат ще бъде уточнена допълнително.


 • МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА: 

 • МЕДИЯ ИКОНОМИКА: 
 • МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство":


Втора поправителна сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ ще се проведе на 17 март 2022 г. от 10:00 ч. в зала 3072 (нов корпус на УНСС). Заб. Спрямо противоепидемичните мерки към момента на защитата, тя може да бъде проведена и онлайн.

Молби за разработване на магистърска теза с одобрение и подпис от научния ръководител се предават в кабинет 3078 при г-жа Ивайла Николова до 28 февруари 2022 г. Предаването на магистърски тези с подпис на научния ръководител и записани в електронен вариант на диск е на 7 март 2022 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабитет 3078. Получаване на рецензиите - 15 март от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 3078.
 
ВАЖНО! - за включване в изпитния протокол в срок до 14 март 2022г. всеки дипломант трябва да подаде лично в УНСС заявление заедно с две снимки в паспортен формат, първа страница на магистърската теза с точната формулировка за темата и печат в студентската книжка от библиотеката на УНСС, удостоверяващ че няма задължения.

  Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници.

  Оставаме на Ваше разположение по електронна поща media@unwe.bg, ако имате въпроси.

  Успех!

  Прикачени файлове:

  application/pdf 2_bakalavri_medeco_konspekt.pdf - 425 KB

  application/pdf 4_magistri_vsichko.pdf - 345 KB

  application/pdf 5_FAQ.pdf - 350 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB