Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: петък, 15 юли 2022 13:47

Държавни изпити

Уважаеми четвъртокурсници и магистранти,

Втора сесия за завършващите двете специалности в ОКС "Бакалавър" през учебната 2021/22 г. и  за  завършили семестриално предишни години ще се проведе на:

За специалност „Медии и журналистика“  на 13 октомври 2022 г. от 10:00 ч. в зала 4046. Подава се заявление при инспекторката на специалността  на гише 12 в отдел „Студенти-бакалавър“  от 1 до 10 октомври 2022 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат.

За специалност „Медия икономика“ на 23 юни 2022 г. от 09:00 ч. Подава се заявление при инспекторката на специалността  на гише 12 в отдел „Студенти-бакалавър“  от 1 до 10 октомври 2022 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат.


 • МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА: 
 • МЕДИЯ ИКОНОМИКА: 
 • МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство":

Втора сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ и „Медии и журналистика“ със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство“ ще се проведе на:

13 октомври 2022 г. от 10:00 ч. в зала П045

Молби за разработване на магистърска теза (линк за изтегляне) с одобрение и подпис от научния ръководител се предават в кабинет 3078 при г-жа Ивайла Николова от 29 до 31  август 2022 г. Предаването на магистърски тези с подпис на научния ръководител и записани в електронен вариант на диск е на 6 октомври 2022 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабитет 3078. Получаване на рецензиите - 12 октомври от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 3078.
 
ВАЖНО! - за включване в изпитния протокол в срок до 14 март 2022 г. всеки дипломант трябва да подаде лично в УНСС заявление заедно с две снимки в паспортен формат, първа страница на магистърската теза с точната формулировка за темата и печат в студентската книжка от библиотеката на УНСС или служебна бележка, удостоверяващи че няма задължения.

  Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници.

  Оставаме на Ваше разположение по електронна поща media@unwe.bg, ако имате въпроси.

  Успех!

  Прикачени файлове:

  application/pdf 2_bakalavri_medeco_konspekt.pdf - 425 KB

  application/pdf 4_magistri_vsichko.pdf - 345 KB

  application/pdf 5_FAQ.pdf - 350 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB