Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: петък, 26 октомври 2018 15:08

Контакти

Административен Секретар

Петя Ганчева Байчева

Кабинет : 2070

Телефон: (02) 8195 204      

email: department.itc@unwe.bg