Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: петък, 01 януари 2016 19:46

Контакти

Административен Секретар

Петя Ганчева Байчева

Кабинет : 2070

Телефон: (02) 8195 204      

email: departments.itc@unwe.bg