Резултати от търсене за Катедра

Университетски подсайтове

Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Катедра "Информационни технологии и комуникации" към факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС
Катедра "Икономикс"
Катедра "Икономикс"
Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
Катедра "Творчески Индустрии и Интелектуална Собственост"
Катедра "Икономическа социология"
Катедра "Икономическа социология"
Катедра "Политология"
Катедра "Политология"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Недвижима собственост"
Катедра "Икономика на недвижимата собственост"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Управление"
Катедра "Управление"
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Математика"
Катедра "Математика"
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Катедра "Финанси"
Кетедра "Финанси"
Катедра "Счетоводство и анализ"
Катедра "Счетоводство и анализ"
Катедра "Финансов контрол"
Катедра "Финансов контрол"
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Катедра "Публична администрация"
Катедра "Публична администрация и регионално развитие"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "Международни отношения"
Катедра "Международни отношения"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
Катедра "Частноправни науки"
Катедра "Частноправни науки"
Катедра "Публичноправни науки"
Катедра "Публичноправни науки"
Катедра "Наказателноправни науки"
Катедра "Наказателноправни науки"
Катедра "Политическа икономия"
Катедра "Политическа икономия" към Общоикономическия фауклтет на УНСС
Катедра "Регионално развитие"
Катедра "Регионално развитие"
Конференция - Катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на Катедра "Икономикс" на Университета за национално и световно стопанство
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

575 results found
За кандидат-студентите 24.1.2021 г. ... "Финанси" е най-голямата катедра в Университета за национално и световно стопанство и е част от най-стария и най-големия факултет в УНСС. Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и ...
You Tube канал 13.1.2021 г. ... възможностите, които предлага катедра " Икономика на туризма " и УНСС You Tube канал: https://www.youtube ...
Публикации, свързани с проекта 31.12.2020 г. ... , организирана от катедра „Икономическа социология“ към Университет за национално и световно стопанство и проведена на 28 февруари 2020 г. в Малка конферентна зала на УНСС.   Проектът в интернет: Уеб-сайт на проекта – ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2020/2021 уч.г. 11.1.2021 г. ... Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2020/2021 уч.г. 13.1.2021 г. ... Йотова – преподавател в катедра “Икономикс“ Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                       ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч.г. 11.1.2021 г. ... Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: проф. д-р Румяна Пожаревска, катедра ...
Юбилеен сборник "100 години УНСС" 29.10.2020 г. ... нашия Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани публикации на преподавателите от нашата катедра. Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта на всеобхватната тематика ...
Защити на дипломни работи – втора сесия – 27.10.2020 г. 23.9.2020 г. ... е необходимо да подадат молба в катедрата, независимо дали вече са подавали такава за предходна сесия, за да може катедрата да е информирана и да бъдат всички включени в списъците. Молбата ще намерите тук. Крайният срок за подаване на молби е 30.09.2020г ...
Избираеми дисциплини за четвърти курс 9.9.2020 г. ... дисциплини. Водените от катедра "Управление" дисциплини през последната учебна година от обучението са: Социална отговорност на бизнеса Управление на кариерата Управление на инвестициите - води се от доц. Ангел Марчев. Стратегическия избор ...
Избираеми дисциплини за трети курс 9.9.2020 г. ... на социалните дейности Водените от катедра "Управление" дисциплини през третата учебна година от обучението са: Антикризисно управление - води се от доц. Мариана Кузманова. Превантивни мерки срещу настъпване на кризи от различно естество в организацията, но и мерки за оцеляване ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 3.8.2020 г. ... на английски език“, предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС), и Jiao Tong University - School of International and Public Affairs подготвя специалисти с отлични знания за ...
Начало 12.11.2020 г. ... 20 ноември 2020 г. организирана от катедра "Икономикс" на ...
Архив 20.7.2020 г. ... КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КАТЕДРА "ИКОНОМИКС" НА УНСС: 2015 г.: Национална научна конференция:ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАСТЕЖ, ДИСБАЛАНСИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (изтегли сборник) 2016 г.: Международна научна конференция:ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: МИГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ...
Контакти 20.7.2020 г. ... информация: УНСС, катедра Икономикс, каб. 4013 e-mail: economicsconference_2020@unwe.bg Адрес: катедра "Икономикс", каб. 4013 УНСС ул. 8-ми декември, Студентски град София, ...
Важни дати 29.9.2020 г. ... за плащане: Такса за участие в конференция на катедра Икономикс и име на участника ...
За конференцията 6.11.2020 г. ... "Икономикс" на УНСС има удоволствието да Ви покани за участие в шестата научна конференция на тема: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: КРИЗА, ШОКОВЕ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ПОЛИТИКИ на 19 – 20 ноември 2020 г. в УНСС, София Целта на конференцията е да даде възможност за обмен на ...
Фокус група 9.6.2020 г. ... (БАН), доц. д-р Венелин Бошнаков – УНСС, катедра „Статистика, УНСС. Експертите дискутираха по няколко основни теми: Миграционни траектории: тенденциите в миграционните движения на завръщащите се мигранти – времеви характеристики, пространствени параметри, интензивност. ...
Специалности 1.6.2020 г. ... за кандидатстване в докторската програма на катедра „Финансов контрол“.   Специалност “Финансов контрол и финансово право” Специалност „Финансов контрол и финансов право“, в магистърската степен  на обучение е предназначена да надгради ...
Държавен изпит 1.6.2020 г. ... Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финансов контрол”, може да изтеглите от тук. Тематичен въпросник за Държавен изпит на специалност "Финансов контрол" може да бъде изтеглен от тук.   ПРЕДИ ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   Всеки студент задължително ...
Контакти 13.8.2020 г. ... .unwe.bg/regdev/bg/pages/13760  Сайт на катедра "Регионално развитие": http://departments.unwe ...
Начало 18.8.2020 г. ... колеги, Ръководството на катедра "Регионално развитие" и катедра " Национална и регионална сигурност" Ви канят да вземете участие в международна научна конференция на тема "ГЛОБАЛИЗЪМ, РЕГИОНАЛИЗЪМ, СИГУРНОСТ - 2020 г.", която ще се проведе на 24-26 септември 2020 г. в конферентна зала в базата ...
Контакти 10.5.2020 г. ... град Бул. “Осми декември” УНСС Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129 тел: 02/8195212 e-mail:  trade2020@unwe ...
Срокове и такси 9.6.2020 г. ... такса за участие в международна научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника. Крайни срокове: 30.06.2020 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада и документ за платена такса за участие 05.10. 2020 г. – краен срок за изпращане на ...
За конференцията 11.5.2020 г. ... на Международната научна конференция, организирана от катедра “Икономика на търговията“ – „ТЪРГОВИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“. Конференцията ще се проведе  на 20 ноември в УНСС, София. Целта на конференцията е да се събере общността на ...
Начало 19.11.2020 г. ... “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА” МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ТЪРГОВИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ Под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 20 НОЕМВРИ 2020 г. ПОКАНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОНЛАЙН В MICROSOFT ...
ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 28.4.2020 г. ... обем от 6-8 страници (по образец, достъпен на сайта на катедрата).   2. Студентите, които са започнали своя стаж в потвърдена от ръководителя на стажа организация, но нямат възможност да го завършат поради извънредното положение, следва да подготвят и предадат: 1) Отчет на студента за проведения стаж в ...
Консултационни часове на преподавателите 16.4.2020 г. ... колеги, ние преподавателите от катедра "Икономика на туризма" сме на ваше разположение за въпроси и информация свързана с учебния процес. - Можете да ни пишете на посочените имейли за връзка с нас - В университетското приложение "Тиймс", също можете да ни откриете - Катедра "Икономика на туризма" ...
ОНС "Доктор" 12.5.2020 г. ... колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма", Ви предлагат възможността да станете част от най-елитното обучение в университетското образование, а именно придобиването на образователната и научна степен доктор. - Катедра "Икономика на туризма", предлага на студентите решили да изберат като възможност и ...
ОКС Магистър 12.1.2021 г. ... колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви предлагаме възможността да се се обучавате в нашите магистърски програми, чрез които да надградите и доразвиете своите знания. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на ...
ОКС Бакалавър 2.6.2020 г. ... млади колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви желаем полезни, ползотворни и незабравими студентски години. Представяме на вашето внимание информация, която смятаме, че би била полезна за Вас: - ВАЖНО: УНСС Ви дава уникалната възможност да бъдете подготвени в края на бакалавърското Ви следване ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 9.4.2020 г. ... „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – ...
Министерство на туризма 13.4.2020 г. ... НА ТУРИЗМА  с участие на членове от катедра “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”   1. Съвет по законодателство: Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев.   2. Междуведомствения съвет за кадрите в туризма: Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев; Резервен член - ...
За проекта 31.3.2020 г. ... Доц. д-р Николай Цонев, КАТЕДРА”иКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”, УНСС Членове на научния колектив /н.звание, н.степен, име и фамилия, н.организация и звено/: Доц. д-р Мариана Янева, УНСС, катедра „Икономика на туризма”, Доц. д-р Ася Панджерова, УНСС, ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... ОИФ (2005-2011); научен секретар и и.д. ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ 15 години (2001-2016); член на Учебно-методичния съвет на ИСК при УНСС (2005-2010) и др.   Извън УНСС проф. Цакова е била нещатен сътрудник в 43-то Народно събрание (2016-2017); член на ВНЕК по ...
Контакти 27.2.2020 г. ... . председател на организационния комитет, катедра „Логистика и вериги на доставките“ - http://departments.unwe.bg/logistics Член на УС на Българска асоциация по логистика - http://balbg.com/ тел. +359 888 650 602 Email: mvodenicharova@unwe ...
Организационен комитет 28.2.2020 г. ... Зам-ректор по по учебната дейност, УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам.-декан по научноизследователската дейност и член на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Иванка ...
Програмен комитет 28.2.2020 г. ... . д-р Мирослава Раковска – Председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам. председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Николай Драгомиров - катедра ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 4.3.2020 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ВТОРАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Иновации и добри практики в логистиката и ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 24.2.2020 г. ... Бонева е доктор по икономика, доцент в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и ...
проф. д-р Таня Петрова Парушева 24.2.2020 г. ... по икономика. Редовен преподавател е в катедра „Икономика на туризма” на УНСС. Води лекционни курсове и семинарни занятия в бакалавърска и магистърска степен по дисциплините „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Социална психология и туристическо ...
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова 24.2.2020 г. ... Силвия Трифонова е редовен преподавател в катедра “Финанси” на УНСС от 2002 г. Основните области на научноизследователската и учебно-преподавателската й дейност са международни финанси, банково дело, управление на риска, парична теория и парична политика, европейска монетарна ...
проф. д-р Мария Ананиева Маркова 24.2.2020 г. ... . Проф. Маркова е била научен секретар на катедра „Интелектуална собственост“ (1996-1998г.), В.И.Д. ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ (2010-2011г.), зам. декан по НИД на Бизнес факултет на УНСС (2016г. – 2018г.), член на Програмен съвет на ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 24.2.2020 г. ... доцент по гражданско и семейно право в катедра „Частноправни науки” в Юридическия факултет на УНСС. Води лекционни курсове по учебните дисциплини „Семейно и наследствено право” и „Конкурентно право” пред студентите от специалност „Право” ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 24.2.2020 г. ... е доктор по икономика, редовен доцент в катедра „Икономика на търговията“, факултет „Икономика на инфраструктурата“. Работи в областта на търговията и маркетинга, води лекционни курсове по дисциплините „Маркетинг на търговската фирма“, ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... г.“ заяви проф. д-р Мария Стоянова от катедра „Икономическа социология“, която откри събитието.  Тя посочи, че „нито първият, нито вторият, нито третият формат на Деня на доброволеца нямаше да са възможни без човешката и институционалната подкрепа на ректора на ...
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-26. Септември. 2020 12.1.2021 г. ... на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“   Уважаеми колеги, в прикачените файлове може да намерите електронната версия на сборника с доклади от проведената конфеенция "Туризмът - отвъд ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... проф. д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... . д-р Лилия Йотова – преподавател в катедра “Икономикс“ Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                           ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: проф. д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... за правоучастие в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
Контакт и заявка за участие 15.1.2021 г. ... за кореспонденция: Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство бул. „8-ми декември“ 1700 София тел.: 02 8195 292; 02 8195 611 e-mail: transport_unwe@abv ...
Комитети 25.8.2020 г. ... . д-р Христина Николова – ръководител катедра проф. д. ик. н. Христо Първанов  доц. д-р Светла Цветкова доц. д-р Ташко Минков гл. ас. д-р Илия Гътовски гл. ас. д-р Даниел Йорданов гл. ас. д-р Георги Димитров г - жа Величка Спасова - административен секретар на ...
Юбилейна научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност “Икономика на транспорта” на тема “Транспортна свързаност 2020" 26.8.2020 г. ... колеги, Катедра “Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Юбилейната научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност “Икономика на транспорта” на тема ...
Програма 13.2.2020 г. ... НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" 20 февруари 2020 г. Програмата на Конференцията можете да свалите от тук:   ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ 100 ГОДИНИ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“     Времето за представяне на ...
Начало 24.10.2019 г. ... конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 20 февруари 2020 г ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... за правоучастие в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
Програма 20.9.2019 г. ... НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" от 9.30 ч. до 10.00 ч. - Регистрация на участниците от 10.00 ч. до 11.00 ч. - Откриване на Конференцията от 11.00 ч. до 12.30 ч. - Представяне на пленарни доклади от 13.30 ч. до 17.00 ч. - Представяне на ...
Организационен съвет 24.10.2019 г. ... Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС; доц. д-р Мария Маркова, УНСС; доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, УНСС; гл. ас. д-р Радка Андасарова, УНСС; гл. ас. д-р Николина Николова, УНСС; гл. ас. д-р Лиляна Камбурова, ...
Програмен съвет 30.8.2019 г. ... председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС; Проф. д-р Румяна ...
Програмен съвет 13.2.2020 г. ... ръководител на ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, заслужил професор на УНСС; Проф. д-р Снежана Башева – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; 2. Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита; 3. ...
Новини 27.11.2020 г. ... Апостолов – преподавател от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Синдикален секретар на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ е гл.ас. д-р Щерьо Ножаров – преподавател от катедра „Икономикс“ ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася ...
Контакти 11.6.2019 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: economicsconference_2019@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
За конференцията 27.6.2019 г. ... „Икономикс“ на УНСС има удоволствието да Ви покани за участие в националната научна конференция на тема: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРЪТ Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен ...
Контакти 7.4.2019 г. ... за национално и световно стопанствоКатедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 1700 София, Студентски град,ул. „Осми декември“, кабинет ...
Организационен комитет 8.4.2019 г. ... по маркетинг 2019 се организира от катедра Маркетинг и стратегическо планиране със съдействието на Научноизследователски център по маркетинг, Междууниверситетски център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентски съвет при УНСС. Основен партньор на олимпиадата е А1 ...
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... . д-р Снежана Александрова Башева Катедра "Счетоводство и анализ" Финансово-счетоводен факултет   Искам да поднеса искрени благодарности на всички преподаватели от Катедра "Счетоводство и анализ" и Финансово-счетоводен факултет, за положените усилия, ...
Избираеми дисциплини за първи курс 23.2.2019 г. ... е-бизнес Дисциплини водени от катедра "Управление": Стратегии за е-бизнес АНОТАЦИЯ Дисциплината “Стратегии за е-бизнес” е избираема за студентите от направление „Администрация и управление” в ОКС “Бакалавър” от ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... от катедра "Управление" дисциплини през втората година от обучението са: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА АНOТАЦИЯ 1. Дисциплината “Управление на комуникациите и връзки с обществеността” се чете от ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на ...
България 8.9.2020 г. ... и статистика" на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Тя представи научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В последвалата дискусия ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 9.12.2020 г. ... от държавния изпит по чужд език) в Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика", кабинет П050А. Стажантите поемат разходите по своето настаняване в града, в който ще се проведе стажът. На одобрените кандидати ще се предостави информация относно населеното място, къде ...
Научни публикации в периодика 4.1.2021 г. ... от Патентно ведомство на Р България, катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост на УНСС и Световната организация за интелекетуалн собственост, сп. Нет сайънс, ISSN (online): 2535-1362, бр. 2/2017, София Доклад на тема „Интелектуална собственост в БНТ“, ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... . В края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни ...
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... програми в Катедра „МИО и бизнес“ са разработени и се развиват в съответствие със съвременните постижения на науката и отразяват актуалните проблеми и тенденции в световната икономика, международните икономически отношения и бизнес. Те включват ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... . ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019 3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2 ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... . Докторантите на катедра „Икономическа социология“ винаги могат да разчитат на консултация и подкрепа от нашите преподаватели. Един от най-трудните въпроси е как се прави научно изследване. Отговори има много и всеки сам намира ...
Защита 22.12.2018 г. ... пред катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“ се нарича „вътрешна защита“. Докторантът заедно с научния си ръководител следва да заявят готовност за явяване на вътрешна защита пред катедрения съвет най-малко месец ...
Правила 20.11.2018 г. ... и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За участието си в програма ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в ...
Организации-партньори 3.12.2020 г. ... „Икономическа социология” има сключени рамкови договори за стажантски програми с: Главна прокуратура на Р България Българска социологическа асоциация Институт по философия и социология при БАН Агенция за социални ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: Гл. ас. д-р Димитър Димитров Дамянов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Гл. ас. д-р Николай Николаев Величков - преподавател в катедра ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: проф.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... в град София. В тази връзка катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" към УНСС организира на 30 ноември 2018 година. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... преподаване на английски език към катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС са първите акредитирани програми в България от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA). ELA е федерация на 30 независими ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие“ (на снимката долу). На форума присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 2016г. 6.6.2018 г. ... за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие”, се проведе в малка конферентна зала на УНСС. На събитието, с водещи Славена Николова и Борислав Васев, студенти IV курс, специалност „Регионално развитие”, присъстваха всички ...
Контакти 31.5.2018 г. ... на катедра "Регионално развитие": http://departments.unwe ...
Начало 21.6.2018 г. ... колеги, Ръководството на катедра "Регионално развитие" и катедра " Национална и регионална сигурност" Ви канят за участие в международна научна конференция на тема "Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността", която ще бъде ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев –Ректор на УНСС. Научната проява се организира по договор № НИД НП-6/2015 г. и е посветена на 95-годишнината от създаването на УНСС ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... , организирана  от катедра „Икономика на търговията“. Актуалната тематика привлече специалисти от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и ...
Акценти 14.12.2020 г. ... . А. Ценов“ – Свищов Катедра „Счетоводство и анализ“ е водеща катедра по Меморандума за сътрудничество от страна на УНСС.   06.10.2020     Майсторски клас на Grant Thornton Тема: „Влиянието на COVID-19 върху ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... защитата на стажа на студентите, катедра “Регионално развитие” определя ръководител (отговорник), който е член на преподавателския състав на катедрата.             Като задължителен елемент на ...
Alumni 7.6.2018 г. ... 4.0. Цели на Алумни клуб към катедра „Регионално развитие“ Основната цел е да изгради свързаност и приемственост между випуските от студенти завършели специалност „Регионално развитие“, „Регионален мениджмънт и бизнес“. ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... г. доц. д-р Екатерина Тошева от катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС и директор на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини ...
40 години катедра Икономическа социология 7.11.2018 г. ... ТРУДОВЕ СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 2-3 2015 г. част 1 Теория и история     Новата икономическа социология: теоретични достижения и съвременни предизвикателства     Андрей Нончев       Политико-икономическите ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... програми, предлагани от катедра „Икономическа социология“. Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на икономическия живот да предоставят на студентите по-различна от конвенционалната перспектива за неговото разбиране ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... на електронната страница на катедрата и/или по друг подходящ начин. Катедрата  определя  не  по-късно  от три  месеца  преди  датата  на изпита преподаватели,  с  които  студентите  могат  ...
Текст а начална страница 21.2.2018 г. ... на интелектуалната собственост”, а катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост” е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност.       Катедра и специалност “Интелектуална собственост” са ...
25 години катедра 21.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Бордът на съветниците към катедра „Логистика и вериги на доставките“ 28.11.2019 г. ... , обучаващи се по специалностите, водени от катедрата.    Цветомир Стоянов - Logistics Operations Director at Phoenix Pharma. Арно Куюмджиян - Head of Materials Management and Purchasing, Festo Production EOOD Емил Димитров - Head of Logistics-KAUFLAND BULGARIA EOOD & Co.KD ...
Заявление за явяване на защита 6.2.2018 г. ... доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, ...
Примерна дипломна работа 6.2.2018 г. ... ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“ КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ“   ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... са оповестени на електронната страница на катедра „Политология“” и по други начини. Защитата на дипломната работа е публична и на нея могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за Университета лица. 2.    Държавна комисия за защита на ...
КОНТАКТИ 4.2.2018 г. ... "Икономическа социология" E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook.com/EconomicSociologyDepartmentUNWE/ Център за социологически и ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... провежда: -    на осигурени от катедра “Политология” стажантски места в структурите на УНСС или извън УНСС – в държавни институции и организации в страната; -    в избрана по лична инициатива и посочена от студентите институция, организация, ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... и политика“ Катедра “Политология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г. 22.1.2018 г. ... солидарно участие в колективните дела на ниво катедра; себичност и само личен интерес в ущърб на учебно-преподавателската работа и университетските и факултетните прояви; конфликти в катедрените колективи; конфликти преподаватели – студенти.   Принцип в работата на Комисията ...
Начало 10.1.2018 г. ... Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална ...
Състав 10.1.2018 г. ... Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална ...
Научно списание 21.6.2019 г. ... рецензия от член на съответната катедра, в която с „да“ или „не“ да се потвърди, че материалът е разглеждан (съответно подходящ или неподходящ за списанието). Текстовете да са подготвени с редактор Microsoft Office Word 2003 за Windows на шрифт ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... е обсъдена и приета на заседание на катедра „Публична администрация и регионално развитие” с Протокол №115 от 20.11.2006 г. и е утвърдена от ректора на УНСС. Литература   А. Основна 1.Дончев, Д.,  Хр. Каракашев, География на България за ученици и ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... е за доцент (1990). Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (2004 - 2005). Чете лекционни курсове по статистика. Научни интереси: теория на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - София: ВИИ ...
Тотев 14.12.2017 г. ... редовен професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" - София, (1957). Бил е редовен член на Международния статистически институт, експерт на ООН - отдел "Демография". Научни интереси: проблеми на общата теория на статистиката; съдебна статистика; ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... .-ректор, зам.-декан, ръководител катедра "Статистика и иконометрия". Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, изследване на зависимости, методология и методика на ЕСИ. Чете лекции като гост-професор в Делхи и Калкута - Индия, (1988), Копенхаген и Обург - ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... (1963). Основател и ръководител на катедра "Висша математика" (1963). Научни интереси: проблеми на демографската статистика, теория на статистиката; икономическа статистика; финансова статистика; приложения на математическите и статистическите методи 6 икономиката ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... "академик" (1947), ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1957 - 1965), създател е на статистическата наука и практика, на държавната статистика в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии. Основни публикации:1. Демография на България. ...
Петров 14.12.2017 г. ... София (1951), за доцент към същата катедра (1964). Работил е в катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1974). Научни интереси: проблеми на теорията на статистиката и на селскостопанската статистика. Основни публикации:1. За формите на обобщаващите показатели за ...
Мишев 20.6.2018 г. ... , Студентски град - Преподавател в катедра”Статистика и иконометрия” от 16.10.1973 г. Кариерното развитие - от асистент до професор - е изцяло в УНСС. Министерство на образованието и науката - Съвместител в Съвета по висше образование - инспектор-координатор ...
Величкова 24.12.2017 г. ... УНСС (1992 - 1994), ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (1998 - 2002). Чете лекционни курсове по теория на статистиката, икономическа и търговска статистика, статистика на външната търговия, въведение в иконометрията, иконометрия, статистическо изучаване и ...
Балевски 14.12.2017 г. ... (1982). Бил е ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "Карл Маркс" и председател на Комитета по единна система за социална информация. Научни интереси: проблеми на демографската статистика Основни публикации:1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ "К. ...
Преподаватели към катедрата през годините 6.7.2018 г. ... годините, към катедра "Статистика и иконометрия" работиха преподавателите:(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател) Аврамов, Алберт Давидов Бакалова, Дария Теодорова Балевски, Дано Цоков Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) Величкова, ...
Ръководители на катедрата през годините 12.2.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" е ръководена през предходни периоди от: Веселка Христова Павлова Евгени Василев Шкодрев Георги Димитров Мишев Нигрета Рангелова Величкова Иванка Димова Съйкова Тодор Христов Къналиев Дано Цоков Балевски Анастас Йорданов ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 19.8.2020 г. ... . Магистърските програми към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ надграждат компетенциите, необходими за дигиталната трансформация, която започва от добрите бизнес умения, през визията и културата на компанията, до стратегията и изпълнението с ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... магистърските програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС притежават теоретичната подготовка и практическите умения, които отговарят на нуждите на бизнеса.“ Емил МихайловGroup Account DirectorMedia Direction ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам: „Икономика на инфраструктурата“ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: Гл. ас. д-р Димитър Димитров Дамянов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Гл. ас. д-р Николай Николаев Величков - преподавател в катедра "Икономикс", ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам.-председател ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: доц.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
АКРЕДИТАЦИЯ 24.1.2019 г. ... Ганчева Димова - научен секретар на катедра   „Математика“                          2) доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева - научен секретар   на катедра ИТК       ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... е съвместен проект между катедра „Публична администрация“ (факултет „Управление и администрация“), катедра „Информационни технологии и комуникации“ (факултет „Приложна информатика и статистика“), Държавна ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 18.12.2020 г. ... дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м. Март 2021 г., м. Юли 2021 г. и м. Октомври 2021 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of ...
Ръководство 19.7.2017 г. ... Изпълнителен директор - проф.д.ик.н. Румен Гечев, катедра"Икономикс"; доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта"; гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс" ...
За нас 3.8.2017 г. ... .д.ик.н. Румен Гечев – директор на центъра, катедра "Икономикс"  доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта",  гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра ...
Начало 3.8.2017 г. ... Гечев – директор на центъра, преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС доц. д-р Христина Николова - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономикс" - ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... първи етап на изпълнявания проект от членове на катедра "Икономическа социология", УНСС - "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност", финансиран от Фонд Научни изследвания. Номер и дата на договора: ДН05/6 от 14.12.2016 г. Начало на отчитания етап: 14 декември ...
Проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" 20.2.2020 г. ... е Доц. д-р Андрей Иванов Нончев , катедра "Икономическа социология", УНСС Екип на проекта: проф. д-р Веселин Минчев Минчев, ИИИ на БАН доц. д-р Ирена Зарева, ИИИ на БАН Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков, катедра "Статистика и иконометрия", УНСС Доц. д-р Мария Енева ...
Организационен Комитет 15.1.2021 г. ... . О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... . О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, София, България Проф. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България Проф. д-р Джанфранко ...
Програмен комитет 24.11.2020 г. ... България Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Мая Фредотович – Декан на Факултета по икономика, туризъм и бизнес, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, бизнес и туризъм ...
Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите 7.6.2018 г. ... „Регионално развитие“ Критерии за оценяване на академичните постижения на студенти    Компоненти на знанията, уменията и компетенциите, които са обект на проверка и оценка Студентът трябва да представи в писмената си ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Контролът за проверка и оценка на ...
Организационен Комитет 21.6.2017 г. ... – Председател на Организационния комитет, катедра "Финансов контрол" Доц. д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, катедра "Финансов контрол" Доц. д-р Диана Петрова – катедра "Счетоводство и анализ" Доц. д-р Димитър Ненков – катедра "Финанси" Доц. ...
Програмен комитет 20.6.2017 г. ... Финансово-счетоводния факултет и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” Проф. д-р Стоян Стоянов – Заслужил професор на УНСС Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на ...
Консултативен съвет 13.2.2020 г. ... . д-р Александър Стоянов Стоянов Катедра "Икономическа социология"  Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: stoyanov.alex@unwe.bg Телефон: (02) 8195 437 Кабинет: 2103 Повече на: http://blogs.unwe.bg/astoyanov/ Гл.ас. д-р Михаела Михайлова ...
Директор 15.6.2017 г. ... . д-р Андрей Иванов Нончев Катедра "Икономическа социология" Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com Телефон: (02) 8195 481 Кабинет: 1038 Повече на: http://blogs.unwe ...
Акредитация 19.12.2019 г. ... Георгиева Атанасова-Дренска - преподавател в катедра "Финансов контрол" Гл. ас. д-р Нели Константинова Попова – преподавател в катедра „Финанси” Гл. ас. д-р Николина Красимирова Николова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ” Доц. д-р Атанаска ...
ОКС Магистър 25.6.2020 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с преподаване ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” 19.4.2017 г. ... Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... РЕЗЮМЕ Иван Стойчев ВИНАРОВ е асистент в катедра „Политология“ при Университета за национално и световно стопанство. През 2004 г. завършва средното си образование в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр. ...
Контакти 13.4.2017 г. ... секретар катедра "Счетоводство и анализ"  гл.ас. д-р Михаил Мусов, е-mail: mihailmusov@abv.bg Телефон: (02) 8195 612 Кабинет: 1040                       ...
Новини 22.5.2017 г. ... между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", който представи гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant ...
Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 18.1.2021 г. ... ТЕЗИ Е 10.02.2021 Г. В КАБИНЕТ 1040 - КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ". ВАЖНО! ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040: 1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук. ВНИМАНИЕ: ...
Специалности 14.8.2020 г. ... "Счетоводство и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2020/2021: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (2 сем ...
Учебна практика 23.11.2020 г. ... , съгласувано с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“, Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика: 1.     Студентите, провели учебната практика и имащи готовност да се явят ...
Ядрена сигурност - 4 сем., с преподаване на английски език 7.4.2017 г. ... програма "Ядрена сигурност", сайт на катедра "Национална и регионална ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... е професор по социология в катедра „Политология“ на УНСС. Има дълъг и разнообразен професионален опит. Бил е последователно социолог-изследовател, научен секретар, а след това и директор на Национален институт за изследвания за младежта (1979-1992). През ...
проф. д.и.н. Трендафил МИТЕВ 5.4.2017 г. ... на историческите науки и професор в катедра „Полотология“. Роден на 15 март 1950 година в София. През 1972 година завършва специалност История в Софийския университет. Негови са трудовете „Налагането на личния режим на ...
д-р Александър ДИМИТРОВ 5.4.2017 г. ... Димитров е редовен асистент в катедра „Политология“ от 2016 г. Води упражнения по дисциплините „Методология и методика на политическия анализ“, „Структура и функции на съвременната държава“ и „Публична власт и политика“. ...
гл. ас. д-р Николай КРЪСТЕВ 30.3.2017 г. ... Кръстев КРЪСТЕВ е главен асистент Катедра “Политология” на УНСС. Завършил е специалност „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). Притежава магистърска степен по „История” и докторска степен по ...
доц. д-р Ивка ЦАКОВА 30.3.2017 г. ... раждане: 01.05.1959 г. Месторабота: катедра „Политология“ УНСС; e-mail: ivkatsakova@hotmail.com Научна степен: д-р по политология (1992) тема «Политическа социализация на личността» Научно звание: доцент по политология (2006) – монография ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... докторант и хоноруван асистент в катедра „Политология” на УНСС (1999-2003). Избран за асистент (2005), главен асистент (2006), доцент по политология (2011) в УНСС. Научен секретар на катедра „Политология” (2007-2015). Заместник-декан по учебната ...
ас. д-р Ивайла СТОЕВА 30.3.2017 г. ... Ивайла Георгиева Стоева е асистент в катедра „Политология” на УНСС. Притежава бакалавърска степен по „Международни отношения” (2002), магистърски степени по „Право” (2007) и „Европейска интеграция” (2006) и докторска степен по ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... и дългогодишен ръководител на катедра „Политология” в УНСС, инициатор за създаване на специалност политология (бакалавърска, магистърска и докторска степен) в същия университет. През 1996 г. ръководената от него катедра става първата българска катедра по ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... анализ и политически риск в Катедра “Политология” на УНСС. Завършила е специалност „Международни отношения” на УНСС (1996). Притежава магистърска степен по „Финанси” и докторска степен по „Политология“, придобита със ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... е преподавател по политически науки в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС. Научните й интереси са в областта на политическата философия, политическата култура, политически комуникации и технологии. Автор е на ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... „Счетоводство и анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of ...
Кои сме ние 18.4.2017 г. ... д-р Блага БЛАГОЕВА - ръководител катедра "Политология" проф. д-р Георги ЯНКОВ - заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра "Политология" доц. д-р Елена СИМЕОНОВА - научен секретар на катедра "Политология" проф. д.и.н. ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... съвет към катедра "Информационни технологии и комуникации" е създаден с цел да се подпомогне образованието и бизнеса в търсене на общ път за обучаване на висококвалифицирани специалисти, подготвени за търсенето на българския пазар на труда ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... „Финанси“ Катедра „Счетоводство и анализ" Катедра „Финансов контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – ...
Заседания на ФКНОНИД 15.12.2020 г. ... – редовен докторант от катедра „Национална и регионална                                          ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... – редовен докторант от катедра „Национална                        и регионална  ...
Акценти 22.7.2020 г. ... , Юридическия факултет, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и катедра „Национална и регионална сигурност“. В конференцията участваха представители на прокуратурата, МВР, съдебни експерти, специалисти от частния сектор ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... събрание на УНСС, по конкурс за избор на ръководител катедра и др.               4.Контролният съвет участва със свои представители в работата по подготовка на вътрешни нормативни актове на УНСС, като: нов Правилник за учебната дейност на УНСС, ...
ПРИЕМ 2021 20.1.2021 г. ... В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ АКРЕДИТАЦИОННА ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... бъдещи колеги, Катедра „Медии и обществени комуникации” предлага обучение в две бакалавърски, две магистърски и две докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” Бакалаври: специалност ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... . Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: проф. д-р Трайчо Спасов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Калина Георгиева Гергова - помощник-директор на НТБГ доц. д-р Стела Ралева – ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... декан на Финансово-счетоводен факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: доц.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС, д.е.с. ...
Въпросник по дисциплина "Икономическа социология" 13.11.2018 г. ... and Hierarchies. New York: Free Press     Катедра “Икономическа социология”                          ...
ОНС Д О К Т О Р 22.12.2018 г. ... и научния ръководител и приет от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“. Катедра „Икономическа социология“ осигурява обучение на български и английски език в ОНС „Доктор“ ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ...     BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, ...
Изисквания към докладите 29.6.2018 г. ... Centered; (следва нов ред). Катедра/Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред). Резюме на български език: - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; ...
Конференции и семинари 19.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научно-практическа конференция на тема: „Мобилност за един ...
Програмен и организационен комитет 24.6.2016 г. ... катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова Организационен комитет: Председател: доц. д-р Борислав Арнаудов Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Членове: проф. д.ик.н. Христо Първанов доц. д-р Христина Николова доц. д-р Светла ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... транспорта на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“ предвижда да проведе конференция по темата за мобилността. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 16.5.2020 г. ... всяка една от организираните от катедрата сесии. Студентите, които не са защитили дипломна работа при възможните вече изброени сесии имат право на еднократно явяване в срок до две години след семестриалното приключване на обучението им в съответната специалност ...
МАГИСТЪР 16.9.2020 г. ... ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ПРЕДЛАГА от 2017 г. НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... .unwe.bg/ Катедра „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Адрес за контакти гр. ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... . “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... . д-р Бисер Петковръководител на катедра “Икономика на търговията” Зам.-председателдоц. д-р Силвия Терезованаучен секретар на катедра “Икономика на търговията” Членове:проф. д-р Йорданка Владимировапроф. д-р Септемврина Костовадоц. д-р Виолета Гълъбовадоц. ...
Програма 31.5.2016 г. ... градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... “Икономика на търговията”    Уважаеми колеги, дами и господа Катедра “Икономика на търговията“ при Университета за национално и световно стопанство, гр. София има удоволствието да Ви покани за участие в Международна научна конференция ...
Стажантски програми 19.10.2016 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ Катедрата има сключени договори за сътрудничество с редица държавни и частни компании, които извършват дейност в транспортния сектор. Договори с министерства и държавни компании: Министерство на транспорта, информационните технологии и ...
Контакти 18.2.2019 г. ... . председател на организационния комитет, катедра „Логистика и вериги на доставките“ - http://departments.unwe.bg/logistics Член на УС на Българска асоциация по логистика - http://balbg.com/ тел. +359 888 650 602 Email: mvodenicharova@unwe ...
Организационен комитет 20.2.2019 г. ... на инфраструктурата", УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – заместник председател на Организационния комитет и член на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Иванка ...
Програмен комитет 28.2.2020 г. ... . д-р Мирослава Раковска – Председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам. председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Николай Драгомиров - катедра ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... конференция на специалностите, водени от катедрата. -         отговорници д-р Харманджиев, д-р Беев – да осигурят зали, финансиране, отпечатване на материали, приемане на докладите, представяне пред ПС (селектиране на докладите), отразяване на ...
Семинар 6.2.2017 г. ... колеги, с Решение от 18 април 2016 г. на катедра "Икономикс", се създаде постоянно действащ "Семинар" към катедрата. Основните цели на "Семинара" са: - насърчаване на изследавателската дейност на обучаваните студенти в специалностите водени от катедра "Икономикс"; - подобряване на ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и ...
ОКС Бакалаври 30.1.2018 г. ... обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на  политологията ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” КАТЕДРА “ПОЛИТОЛОГИЯ”   Утвърдил: доц. д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... акредитация (2015-2021)   Водените от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... и платено обучение. Обучението се осъществява от Катедра Международни отношения към Факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС. Катедрата в резултат на своето дългогодишно развитие разполага с опит и утвърдени преподаватели. Прием: ...
Програми 6.8.2018 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... Развитие на интерактивна интернет страница на катедра Международни отношения с интегрирана система за онлайн управление на преподаваните курсове в бакалавърската и магистърската програми по Международни отношения и Европеистика. НИД 21.03-45/2009. Ръководител: А. Георгиев. Участници: М. Бакалова, Б. ...
За нас 20.12.2020 г. ... „Международни ...
Научни прояви, организирани от катедрата 20.7.2018 г. ... . Йонева. (2016) Юбилена научна конференция. 40 години катедра и специалност "Международни отношения". (2017) Годишна научна конференция. Европейски разногласия и световен хаос. НИД НП-18-2017. Ръководител: А. Георгиев. Уастници: колектив (2017) Научна конференция с международно участие. „Сирия - ...
Докторска степен 5.6.2020 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в научна и образователна степен доктор по научна специалност Политология /Международни отношения и външна политика/ Докторантската  програма на Катедрата е сред  най-предпочитаните в УНСС. Докторанти и теми на дисертационни ...
Начало 10.3.2016 г. ... на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.България е втората страна, която се включва в проекта. „Ценим високо сътрудничеството с България и следим с интерес случващото се в областта на борбата с ...
Заявление за магистърски теми 26.8.2020 г. ...   В катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава 19.03.2018 г. до 20.04.2018 г. на transport_unwe@unwe.bg /сканирано с подпис/ или в катедрата – ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.           ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... на преддипломен стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" Приет с решение на ФС на факултет                                          „Икономика на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 26.8.2020 г. ... за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 24.2.2020 г. ... . д-р Галина Младенова е преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, факултет „Управление и администрация“. Преподава и в Руския икономически университет „Г. В. Плеханов“, Москва. Преподавателската и научноизследователската й ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... е доктор по икономика, редовен преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и ...
Контакти 12.7.2016 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  E-mail: BExC@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 457  Кабинет: ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: tzvetana_stoyanova@start.bg  Телефон: (02) 8195 457  Кабинет: 1045 ...... Зам. директор Проф. д-р Диана Илиева Копева Катедра ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... най-желания подарък за 40 годишния юбилей на Катедра "Икономическа социология" през 2015 г ...
Организационен комитет 25.2.2020 г. ... на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева – Научен секретар на катедра „Логистика“   Доц. д-р Мартин Осиковски - Научен секретар на катедра "Медии и обществени комуникации"   Гл. ...
Програмен комитет 25.2.2020 г. ... Зам.-ректор по учебната дейност, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" Проф. д-р Виолета Мутафчиева - Ръководител на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Доц. д-р Стела Ангова - Ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации" Доц. д-р Николай Цонев - ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”   Приет с решение на ФС на ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... . д-р Камелия Стефанова – ръководител катедра „Приложна информатика, УНСС Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Доц. д-р Любен Боянов, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС Доц. д-р Александрина Мурджева - научен секретар на катедра „Информационни ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... , и д-р Борислав Боянов- х. ас. в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС, утвърдена от Програмния съвет на конкурса, оцени писмените работи на участниците и обяви следните резултати: На първите пет места са класирани шест ученици. Според приетия ...
Алумни клуб 22.12.2018 г. ... настоящи възпитаници и приятели на катедра „Икономическа социология” при ОИФ-УНСС, така и между тях и в лицето на ръководството и преподавателския състав, водени от желанието за съхраняване на чувството на гордост и съпричастност към духа на катедрата и ...
Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 29.10.2015 г. ... 40 годишнината от създаването на катедра "Икономическа социология" В знак на уважение и благодарност за сътрудничеството, доц. Нончев поднесе юбилеен плакет "40 години катедра Икономическа социология" на проф. Петков. проф. Петков: "Убеден съм, че всеки от нас ...
Маркетинг 15.8.2020 г. ... в магистърските програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ е трамплин към успешна кариера в сферата на маркетинга.“ Ралица БехарМениджър проекти Superbrands България „Хибридните професии навлизат все ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... СЕ ИЗПЛАЩАМагистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ Уважаеми кандидат-магистри, Ако четете това, значи вече сте осъзнали значението на най-важната инвестиция, която човек може да направи за своето бъдеще – Образованието. ...
ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... „Маркетинг и стратегическо планиране“ обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в ...
ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове 13.11.2018 г. ... национално и световно стопанство Катедра „Икономическа социология” University of National and World Economy Department Economic Sociology       ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове към катедра ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... включват деканът, ръководителят на катедрата, в която ще се осъществява обучението, и преподавател в докторантската програма, по която ще се провежда обучението, предложен от ръководителя на катедрата. (6) В 3-дневен срок от получаването на документите във факултета ...
Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика и статистика за учебна 2015/2016 15.2.2016 г. ... Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика" Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика" Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... Пожаревска - преподавател от катедра "Счетоводство и анализ" Членове: Проф. д-р Богомил Манов - преподавател от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: проф. д-р Трайчо Спасов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Калина Георгиева Гергова - помощник-директор на НТБГ доц. д-р Стела Ралева ...
Организационен комитет 17.7.2015 г. ... Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... на УНСС Проф. Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... комитет и ръководител на катедра „Икономическа социология“ Доц. д-р Мария Стоянова Катедра „Икономическа социология“ и зам. декан на Общоикономически факултет Гл. ас. д-р Михаела Мишева Научен секретар на катедра „Икономическа ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... се разработва за всяка специалност от катедрата, водеща специалността, приема се от Факултетния и от Академичния съвет и се утвърждава от ректора.   Чл. 12. (1) Учебният план се разработва по приети от АС правила. В правилата се регламентират условията и редът за ...
Контакти 2.6.2015 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, М. Пешева, тел. 02/81 95 695, e-mail: m_pecheva@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Контакти 15.6.2018 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: economicsconference_2018@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Изисквания 2.6.2015 г. ... за участие в конференция на катедра „Икономикс“ и име на участника ...
Актуални проблеми на трафика на хора на Евгени Диков 7.5.2015 г. ... Юридическият факултет, катедра „Икономическа социология“ и катедра „Национална и регионална сигурност“.  „Актуални проблеми на трафика на хора“ бе темата на лекцията, която се проведе в голямата  конферентна зала. Лекторът ...
Специалности 12.7.2018 г. ... "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация ...
Специалности 11.7.2017 г. ... Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ...  Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" предлага следните докторантури по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... кандидат, ръководител на катедра, декан на факултет, председател на Съвета по хабилитация и др. Предпоставките за стартиране на конкурс. Не е посочено ясно при какви условия може да се стартира процедура по конкурс за заемане на академична длъжност ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... план, одобрен от КС на катедра „Икономическа социология“, ОИФ и Академичния съвет на УНСС. В учебния план са предвидени 2 групи дисциплини:      1. Задължителни дисциплини – Блок А. Тук са включени: - ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... на тема за дипломна работа, катедрата подготвя списък с примерни теми от проблемната област на магистърската специалност (програма). Списъкът с примерни теми се предоставя на студентите от научния ръководител на курса. ...
Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“. 22.2.2019 г. ... с решение на КС на катедра „Политическа икономия“ 19.02.2019 г. ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... Теодор Данаилов Дечев Катедра „Икономическа социология“ - УНСС   Ключови думи: Национализъм, квазинационализъм, популизъм, кливидж, прогнозиране, Европейска интеграция, глобализация.   Анотация   През последните години ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... план е приет на заседание на катедра “Политическа икономия” от  16. 09.2013 г. (протокол № ……), от Факултетен съвет на факултет “Общоикономически” на ........2013 г. (протокол №.......) ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... „Политическа икономия”, Общоикономически факултет УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ул. „8-ми декември”, Студентски град „Христо Ботев”, София 1710 П Р А В И Л А  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ...
Магистри 28.5.2019 г. ...   Магистърски програми към катедра "Публична администрация": https://magistri.unwe.bg/ Специалност Форма на обучение Продължи-телност Публична администрация Редовна 1 год. Електронно управление Редовна 1 ...
Акредитация 8.10.2015 г. ... за качеството на работата на катедра „Публична администрация“ са високите оценки, присъдени от Националната агенция за оценяване и акредитация: Всички бакалавърски и магистърски програми са от професионално направление „Администрация и ...
История 6.11.2019 г. ... на обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС. УНСС е сред първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В създадената специалност ...
СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА” 3.10.2017 г. ... ДОКТОРАНТУРА СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАТУС Цветомир Георгиев Стоянов Задочна 03.2005 - 03.2012 Организация на физическата дистрибуция на потребителски ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... в контекста на българската академична среда. В катедра “Стопанска логистика” цялостната научноизследователска дейност е насочена към реалните проблеми на развитието на логистиката и логистичния сектор в България и това предопределя и засиления специализиран фокус на докторската програма. Развитието ...
Специалност „Бизнес логистика” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... на професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11 %  – длъжности със стратегически характер. Освен ...
КОНТАКТИ 20.1.2021 г. ... "Икономическа социология" E-mail: sociology@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook.com/EconomicSociologyDepartmentUNWE/ Център за социологически и психологически ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... of Final Exam Държавен изпит   Катедра Department Икономическа социология Economic sociology Факултет Faculty Общоикономически факултет General economics faculty   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Социологията е една от най-бързо развиващите се модерни ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... .1.01 СОЦИОЛОГИЯ SOCIOLOGY Катедра Department:   ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Факултет Faculty   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ FACULTY OF GENERAL ECONOMICS Професионално направление: Field of Study 3 ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... изпит State Exam Катедра Department Икономическа социология Economic sociology Факултет Faculty Общоикономически факултет General economics faculty Специалност “Икономическа социология и психология“ е иновативен ...
Учебни планове 22.12.2018 г. ... "Икономическа социология" се стреми да актуализира учебните си планове с цел да повиши качеството на обучението, което предлага и да отговори на предизвикателствата пред студентите, избрали специалностите в направление "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" ...
Актуални въпроси на миграцията в България от Радослав Стаменков 29.10.2015 г. ... в България”. Срещата бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“, катедра „Икономическа социология” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС.  Миграцията е актуална тема, особено през последните години, ...
За катедрата 12.5.2018 г. ... "Регионално развитие" поставя изследователския си акцент върху новите икономически реалности в страната и интегрирането ни в общото европейско икономическо и социално пространство. Съвременната реалност изисква подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... пакет от дисциплини се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от кадри на специалностите „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др ...
"Специализирани прокуратури за борба с организираната престъпност" от Даниела Попова 30.5.2014 г. ... факултет и катедра „Икономическа социология” организираха публична лекция на апелативния прокурор на Апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова на тема „Специализирани прокуратури за борба с организираната престъпност“. Прокурор Попова благодари за поканата и ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Лекторът представи независимия специализиран държавен орган и проследи ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... се провежда по въпросник, утвърден от катедра “Политическа икономия” и зам.-ректора по обучението в ОКС „бакалавър“. 1. Държавният изпит се организира за всеки випуск в рамките на три дипломни сесии: - редовна, която се провежда не по-късно от един месец след приключването на ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... СТОПАНСТВО ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ      Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите -Програма за ЕСИ-          Изготвили:    ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... теория“, организирана от едноименната катедра, която е и най-младата катедра на УНСС. Тя беше създадена през септември 2010 г. по решение на Академичния съвет и е единствената катедра по политическа икономия в икономическите университети у нас. Идеята, вдъхновението и реализацията на ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... пакет от дисциплини ще се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от хабилитирани преподаватели на специалностите  „Социология”, „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... Икономическа социология има сключени договори за провеждане на професионален стаж с:   Върховна касационна прокуратура на Република България http://www.prb.bg/ Глобална инициатива в психиатрията http://www.gip-global.org/ Център за междукултурен диалог ...
Какви са възможностите за продължаване на обучението? 15.3.2014 г. ... успешно своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават възможност за повишаване на знанията и получаване на нови в модрени области като ERP системи, Бизнес интелигентни системи, ...
Настоятелство 12.3.2014 г. ... катедра "Информационни технологии и комуникации" функционира настоятелсто, което включва водещи световни и местни фирми в областта на информационните технологии: IВМ България Microsoft България SAP Labs България dWare ЕООД PIM Prima ЕООД ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... е одобрена от Настоятелството към катедра "Информационни технологии и комуникации" ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... Икономическа социология  отбеляза 70-тодишнината на проф. дфн Кръстьо Петков с публична лекция на тема: „Посттоталитарната стратификация: от социологията към социалната патология“, организирана от катедра „Икономическа социология“. На събитието присъства ректорът на ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 23.11.2020 г. ... на групова консултация от ръководителя на катедрата за разясняване на условията, процедурата и графика за разработване и защита на дипломна работа. Срок: края на І-ви семестър за магистри със срок на обучение 2 семестъра и края на ІІ-ри семестър за магистри със срок на обучение 3 ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 7.6.2020 г. ... на изпита на електронната  страница на катедрата. В същия срок КС определя преподавателите, отговорни за консултиране на студентите във връзка с темите от въпросника, както и дните и часовете за консултация. Съставът на Държавната изпитна комисия се състои от най-малко трима ...
доктор 15.1.2015 г. ... логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което прави специалността уникална за страната. Вследствие на това тя е изключително атрактивна за представители на бизнеса (специалисти и мениджъри по логистика), желаещи да повишат квалификацията си и да ускорят и ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... ГОДИНА     Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... . д-р Росен Кирилов Катедра: Информационни технологии и комуникации 31.01.2012 30.06.2015 2. BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски ...
На вниманието на студентите от специалност „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ 8.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“, между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Мероприятието ще се проведе в зала „Научни съвети“ – ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ” ПОКАНА за юбилейна научна конференция на тема: „МЕДИИТЕ МЕЖДУ МИСИЯТА И БИЗНЕСА” 29 октомври 2013 г., гр. София, Студентски град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11 %  – длъжности със стратегически ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... .ик.н. Стати Статев Ректор на УНСС Катедра: Икономикс 01.03.2009 31.03.2012 2. 156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW  Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN доц.д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09 ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев Катедра :Икономика на природните ресурси 01.03.2011 01.03.2014     2. 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 17.12.2009 17.12.2012 2. ДИД 02/4 от  16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите” доц. д-р Даниела Иванова (катедра “Икономика на ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Бистра Боева (катедра „МИО и бизнес”) 14.01.2010 14.01.2013 2. Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010 „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз” доц. д-р ...
Научни области 12.3.2014 г. ... области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични ...
Магистри 24.3.2019 г. ... , се предлага от катедрения съвет на катедра „Статистика и иконометрия“ и се назначава със заповед на зам.ректора по обучението в ОКС „магистър“. В състава на комисията се включват приоритетно преподаватели от катедрата, но по изключение може да ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ...        Р-л катедра:……………….                                                   ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... по случай 40 години от създаването на катедра икономическа социология, т. 2 и 3 , изд. на УНСС Съйкова, Св. и кол. 2014. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. София: Академично издателство  „Проф. М. Дринов” Фотев, Г. 1993. История на ...
Учебна практика 7.5.2020 г. ... заседание на Катедрения съвет на катедра ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се определят изискванията за провеждане и защита на практиката. Въз основа на сключен договор между УНСС-София, катедра „Статистика и ...
Преподавателка от катедра „Икономика на търговията“ ще контролира цените на лекарствата 28.3.2013 г. ... от катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Силвия Терезова е избрана с решение на Министерския съвет от 21 март за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Доц. Терезова е научен секретар на катедрата и води ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... екип от най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор”). Възможно е в държавната комисия да бъдат включени и преподаватели от други катедри или външни за ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... факултет   Катедра "Икономическа социология"   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"   Настоящите правила се основават на изискванията на ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... факултет   Катедра “Икономическа социология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... “Икономическа социология”      Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се ...
Фотогалерия 5.10.2017 г. ... ректора, с която се награждава катедра „Икономикс“ „за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 65-годишнината от нейното създаване“ (2013 г.) Научна среща-дискусия по ...
ОНС "Доктор" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" подготвя докторанти по специалност "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение: редовна докторантура; задочна докторантура; свободна докторантура. ...
ОКС "Магистър" 20.8.2020 г. ... специалности, по които катедра „Икономикс“ ще обучава магистри през новата академична 2020/2021 г. са: Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение). Магистърска програма по ...
Консултационни часове 8.10.2020 г. ... НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „ИКОНОМИКС“ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/2021 г. № Име, фамилия Ден Час Кабинет 1. Проф. д.ик.н. Румен Гечев Вторник онлайн  16.00-17 ...
Доц. д-р Иван Несторов на 75 години 1.3.2013 г. ... , чието име е тясно свързано с катедра "Физкултура и спорт" и спортния комплекс "Бонсист", навърши 75 години. Роден е в Банкя, като юноша спортува в родния си град. Занимавал се е с различни видове спорт - футбол, волейбол, баскетбол, ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... „Икономикс“ е създадена през 1948 г. До 1990 г. е с наименованието „Политическа икономия“, след което е преименувана на „Икономикс“ а специалността – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите ...
ОКС "Бакалавър" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" води подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение ...
OKS 28.2.2013 г. ... „Политическа икономия“ и едноименната специалност „Политическа икономия“ са създадени през 1948 г. През 1990 г. катедрата се преименува в  „Икономикс“, а специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... за избор на ръководител катедра, за легитимност на заседания на катедрен съвет, за законосъобразност на решение на Факултетен съвет, за разпределение и възлагане на учебна заетост и др.             ...
Важни дати 4.4.2013 г. ... участие в конференция на катедра „Индустриален бизнес“. 15 СЕПТЕМВРИ 2013г.         Получаване на програма на конференцията 04 ОКТОМВРИ 2013г.            ...
За конференцията 20.11.2017 г. ... на 65-годишния юбилей на катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" НА ТЕМА: "ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ" под патронажа на РЕКТОРА на УНСС проф.д.ик.н. Стати СТАТЕВ 4 - 5 ОКТОМВРИ 2013 г. ...
Спорт 25.10.2013 г. ... . Обучението се провежда в катедра „Физическо възпитание и спорт“ – Университетски спортен комплекс „Бонсист“ ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... за национално и световно стопанство, катедра „Политология“ Информация за партньорите по проекта Агенция „ОТ ДО Консулт” ООД е създадена през 2005 г. като агенция за ПР, реклама, организация на специални събития, промоционални дейности, семинари и обучения, ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... за отговорното подразделение Катедра „Икономика на природните ресурси”, УНСС Информация за партньорите по проекта Национален институт по метеорология и хидрология, БАН Ръководител на проекта Проф. д.ик.н. Пламен ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 4. ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия Трифонова (катедра ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... съюз” гл. ас. д-р Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 6. Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20 ...
докторант Александър Стоянов Димитров 20.11.2012 г. ... Димитров е докторант към катедра „Политология“ в УНСС.  Член на Студентския съвет от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на Александър Димитров са в ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... Радев е докторант към катедра „Публичноправни науки“ в УНСС.  Възпитаник на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на ...
проф. д-р Румен Йорданов Брусарски 27.11.2019 г. ... д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Института по публична администрация. Води лекции по „Публични финанси”, „Анализ “разходи – ползи” ...
доц. д-р Румен Йорданов Брусарски 20.11.2012 г. ... . д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Нов български университет и Института по публична администрация. Води лекции по Публични финанси, Анализ “разходи – ползи” и Оценка на въздействието. ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... дейност. Ръководител е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... дейност. Ръководител е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите  на гражданския контрол ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите  на гражданския контрол ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 27.2.2020 г. ... (2005) и за професор (2014). Преподавател e в катедра "Счетоводство и анализ" от 1992 г. Била е научен секретар (2002 -2015), зам.-декан на ФСФ (2006-2010), зам.-директор на РЦДО (от 2015), член на Контролния съвет (2011-2015), зам.-председател на Контролния съвет (2015-2019), зам.-ръководител ...
доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян 20.11.2012 г. ... Милчова Фесчиян е доцент в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС.От 2000 година е доктор по икономика. Доц. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи Английски университети по проблемите на Счетоводството и анализа в банките , Счетоводството в публичния сектор и ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научните ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научната ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на ТУ, специалност „Автоматика и телемеханика”. В катедра „Национална и регионална сигурност”, води курсове по Информационни технологии, Мобилизационно планиране, Корпоративна сигурност и Защита на информацията. През 1989 е ръководил колектив във Военния научноизследователски институт на ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на ТУ, специалност „Автоматика и телемеханика”. В катедра „Национална и регионална сигурност”, води курсове по Информационни технологии, Мобилизационно планиране, Корпоративна сигурност и Защита на информацията. През 1989 е ръководил колектив във Военния научноизследователски институт на ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 16.2.2016 г. ... . Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по „Икономика на медиите и културните индустрии”, „Финансиране на медиите и културните ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 20.11.2012 г. ... Доц. д-р Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и хоноруван лектор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по Икономика на медиите и културните индустрии, Институционална икономика и медии, Финансиране на културата, Продуцентство.   ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Интелектуална собственост в ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Управление на интелектуалната собственост”, „Лицензиране на художествена собственост и ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... на продажбите, директни продажби) и др. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” предлага следните магистърски програми: „Маркетинг” – редовна и дистанционна форма на обучение със срок на обучение съответно 1 година (за получили бакалавърска степен ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... ТЕЗА MASTER DIPLOMA WORK Катедра Department „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ “ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY” Факултет Faculty „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... OF TRANSPORT AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Факултет/Faculty   ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА/ ECONOMICS OF INFRASTRUCTURE Професионално направление/ ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... 2007 година УНСС и Катедра „Недвижима собственост" предлагат обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски ...
Изпитни програми 16.11.2020 г. ... от катедрения/научно-учебния съвет на съответната катедра/институт и са утвърдени от заместник-ректора по НИД на УНСС                           № Изпитни ...
Допълнителна информация 25.9.2020 г. ... се проведат консултации със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. С цел улесняване на избора на специалност и форма на обучение Ви предоставяме следната допълнителна ...
Класиране и избор 25.9.2020 г. ... се оформят в доклад на ръководителя на обучаващата катедра до декана на факултета. Докладът съдържа: резултатите от положения изпит по специалността; резултатите от положения изпит по чужд език; средния успех от дипломата за висше образование - магистърска степен; списък на научните и научно-приложните ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... , които са и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база, с компютризирана Лаборатория за социологически изследвания, с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по икономика и доктори ...
Бакалаври 16.1.2020 г. ... преди неговото провеждане на електронната страница на катедрата и чрез устно информиране на студентите от научния секретар на катедрата.  1.7. Материалът, залегнал в писмения изпит, обхваща основни теми от всички статистически дисциплини, изучавани от студентите по време на тяхното обучение.  1.8 ...
Докторска степен 28.9.2020 г. ... и "Бизнес журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации". Учебният план за докторската програма се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б.  Блок А включва три задължителни дисциплини за професионалното направление – "Методология и методика на ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... . д-р Светла Тошкова ръководител на катедра „Политическа икономия   Създаването на катедрата и специалността   Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. Гордост за нас е, че това е ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... се обявява прием за всички магистърски програми на катедра "Национална и регионална сигурност", а през м. януари има прием само за магистърската програма по "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Корпоративна сигурност". Моля следете сайта на УНСС и нашата катедра за конкретна ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... на трансформацията на отбранителната промишленост” Катедра „Национална и регионална сигурност” (КНРС), като представител на УНСС и съвместно с още четири научни и образователни организации кандидатства през месец август 2005 г. за изпълнение на проект на тема „Управление на свързани със сигурността ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС – ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... юбилейна международна научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... . д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра “Икономика на търговията” заместник-председател доц. д-р Силвия Терезова научен секретар на катедра “Икономика на търговията”   членове: проф. д-р Септемврина Костова доц. д-р Янко Коралиев доц. д-р Виолета ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната международна научна ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... за отговорното подразделение Катедра Икономика на природните ресурси Информация за партньорите по проекта Aristotelio panepistimio thessalonikis Universite de perpignan Wageningen universiteit University of macedonia economics and social ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... в Европа проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.03.2011 01.03.14 Договор № 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни FADN проф. д.ик ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... основи за Европа” проф. д-р Катя Владимирова (катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”) 01.01.07 31.12.11 2. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС 2. Договор № 212120 TEAMPEST “Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия Трифонова (катедра ...
Събития 2.4.2012 г. ... за България е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.     EU-WISE  е проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в ...
Начало 2.4.2012 г. ... за България е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.       EU-WISE  е проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... в ОКС „Бакалавър” може да бъде всеки член на катедра „Статистика и иконометрия”. По изключение се допуска дипломен ръководител да бъде експерт-статистик с образователната и научна степен доктор по „Статистика и демография”. Допуска се един научен ръководител да има най-много пет дипломанта в ...
Дейност 2.3.2012 г. ... рамкова програма и т.н. В сътрудничество с катедра “Предприемачество” в УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е реализиран и постоянно развиван модел на взаимодействието: изследвания – образование (обучение) – реална практика (бизнес). Моделът ...
Преподаватели 15.2.2012 г. ... "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Фиолософия" към Катедра "Политическа ...
Школа за чуждоезиково обучение 19.11.2020 г. ...       Екипът е от преподаватели в катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”, факултет “Международна икономика и политика” на УНСС, квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... – повече от търговска марка”, организирана от катедра „Интелектуална собственост”, с участието на бранд-консултанти от водещи международни агенции, предприемачи, преподаватели и студенти – 12.05.2009 г.; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... и световно стопанство, Студентски съвет, катедра „Политология”, народни представители и членове на европейския парламент от целия политически спектър и др.; Неправителствени организации и изследователски центрове: „Българско училище за политика, Асоциация „Прозрачност без граници”, ...
Катедри 11.4.2012 г. ... . В неговия състав са включени четири катедри: Катедра „Международни икономически отношения” Катедрата осъществява обучение по специалност Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: ...
История 1.2.2012 г. ... и XXXIX-то Народно Събрание за катедра “Статистика и иконометрия” на УНСС.   3. Дейност на ЦСИ към УНСС за периода 2003-2007 г.   Първо. В изпълнение на Решение на РС от 14.05.2003г., т.5, е проведено анкетно проучване със студентите от спец. ”Туризъм” ...
Ръководство и екип 5.4.2012 г. ... . д-р Георги Димитров Мишев Катедра "Статистика и иконометрия" Факултет "Приложна информатика и статистика"  E-mail: gmishev@unwe.acad.bg  Телефон: (02) 8195 408  Кабинет: ...
Контакти 23.9.2020 г. ... и регионална сигурност“ Магистърска програма „Ядрена сигурност“ Център за стратегически изследвания на отбраната и сигурността За справки и ...
Контакти 27.12.2018 г. ... катедра доц.д-р Миланка Славова, кабинет 3017, тел. 8195 345 Заместник-ръководител катедра доц. д-р Васил Петков, кабинет 3030, тел. 8195 246 Административен секретар Виолета Божкова, кабинет 3016, тел. 8195 ...
Контакти 28.9.2012 г. ... секретар на катедра "Човешки ресурси и социална защита" Мария Манчева кабинет 2053, тел. 02/81 95 310 E-mail: katedratsz@unwe ...
Контакти 12.2.2018 г. ... СЕКРЕТАР НА КАТЕДРА  "ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ" Цветанка Георгиева КАБИНЕТ 1076 ТЕЛ. 02/ 8195 603; 02/862 94 97 МЕЙЛ: cvetig@unwe ...
Контакти 4.2.2018 г. ... Икономическа социология E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: „Катедра Икономическа социология” https://www.facebook ...
Контакти 2.3.2018 г. ... Георги Шинков Забунов, Ръководител катедра  E-mail: georgi_zabunov@unwe.bg   Кабинет: 1092  Каменка Иванова Евстатиева, Технически секретар  E-mail: kamenkai@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 269  Кабинет: ...
Контакти 5.11.2020 г. ... катедра Проф. д-р Надя Димитрова Миронова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg  Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg  Телефон: (02) 8195 576  Кабинет: ...
Контакти 1.4.2019 г. ... (02) 8195 423 Facebook страница на катедрата: https://www.facebook ...
Контакти 28.9.2016 г. ... Фейсбук на официалната страница на Катедра "Публична администрация" (актуална до месец юни 2016) или Катедра "Публична администрация" (актуална към настоящия момент)   АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР Вяра Тодорова Коларова Кабинет: 5032 Телефон: (02) ...
Контакти 26.8.2020 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство Студентски град "Христо Ботев" бул. „8 декември“ 1 700 София кабинет 3054 Величка Спасова – административен секретар Телефон: 02 81 ...
История 26.8.2020 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на ...
История 3.10.2017 г. ... по логистика. Водещата специалността катедра “Логистика” е приемник в организационно и кадрово отношение на съществуващата от 1976 г. в УНСС катедра “Икономика и управление на материално-техническото снабдяване”. През различните етапи от развитието на ...
История 3.2.2012 г. ... "Публична администрация и регионално рзвитие" е създадена през 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във висшите държавни ...
История 23.3.2017 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976 - 1990 г.), доц. д-р ...
История 17.9.2016 г. ... нашата катедра са били преподаватели редица известни спортисти: Драган Господинов (волейбол и ОФП), Калина Василева (спортна и художествена гимнастика), Петко Лашев (плуване), Любен Дървов, змс Ангел Колев (лека атлетика), мс Димитър Самсаров (футбол), змс Димитър Захариев ...
Информация 14.12.2020 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не ...
История 17.9.2016 г. ... "Финансов контрол" осъществява научно и методично ръководство на специалност "Финансов контрол". Специалността е акредитирана в рамките на професионално направление "Икономика" през 2007 година. Целите, заложени в учебните планове за степен „бакалавър” ...
История 27.9.2012 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански системи” за ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност ...
История 3.2.2012 г. ... на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 г. Свободният университет се трансформира в Държавно висше ...
Още история 7.12.2017 г. ...    Катедра “Статистика и иконометрия”, като част от УНСС, се явява приемник на Свободния университет за политически и стопански науки/Балкански близкоизточен институт/, основан в София през 1920 г., на Държавното висше училище за финансови и административни науки /1938г./, на Факултета ...
История 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижими имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите сектори на икономиката и, от ...
История 3.9.2012 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата икономическа наука, обучението на ...
История 3.2.2012 г. ... и традиции Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов. През повече от ...
История 22.12.2018 г. ... “Икономическа социология” [1] е създадена през 1975 г., като първоприемник на секция “Икономическа социология” към катедра “Политическа икономия”. Основоположници са акад. Жак Натан и проф. д-р Кирил Григоров от катедра “Политическа икономия” и проф. д-р ...
История 3.2.2012 г. ... .acad.bg Катедра “Политология” води своето начало от есента на 1990 г., когато с решение на Академичния съвет е учредена катедра по “Политология и История”, с две секции. През 1992 г., във връзка с преминаването на УНСС от катедрена към департамента структура и ...
История 21.2.2018 г. ... ГОДИНИ КАТЕДРА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА ...
История 29.5.2017 г. ... започва със създаването през 1973 г. на специалност и катедра „Икономика и организация на труда“ към Общоикономическия факултет на ВИИ „Карл Маркс“.  Катедрата е  преименувана през 1991г. на департамент „Труд и социална защита“. През 1991 г. към департамент ...
История 10.12.2012 г. ... разработването на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 доктори на икономическите ...
История 26.7.2018 г. ... катедра На 13 юни 1966 г. със заповед № 2584 на Министъра на народната просвета в тогавашния Висш икономически институт беше създадена нова катедра с название “Стопанско управление и машинна обработка на икономическата информация”. 1967 Нова специалност С решение № 327 на ...
История 3.2.2012 г. ... "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и ...
История 3.2.2012 г. ... сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org Катедра "Национална и регионална сигурност" е създадена през 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска и международна дейност ...
История 22.3.2016 г. ... история на катедрата      Катедра “Международни отношения” е създадена през 1976г. като специализирано звено, чиято основна задача е осигуряване на преподаването на специалните и професионалните учебни дисциплини пред студентите от специалност “Международни ...
История 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл Маркс” с четири ...
История 7.11.2012 г. ... „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС и води началото си от 1920 г., когато е основан предшественикът му - Свободният университет за политически и стопански науки - София. През 1922 г. западните езици са включени в учебните планове на специалностите от трите отдела на СУПСН ...
История 28.9.2012 г. ... ”Частноправни науки"е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС.       Академичният състав на катедрата се състои от 9 хабилитирани и 4 нехабилитирани преподаватели ...
История 15.2.2012 г. ... Академичния съвет на УНСС № 19/29.09.2010 г. е създадена катедра "Политическа икономия". Тя включва в състава си следните секции: - Социално-икономически теории; - Стопанска история; - ...
История 25.10.2018 г. ... основи за създаването на нова катедра. През 2006 г. новата катедра „Предприемачество“ е факт. През следващата  2007 г., се създава и специалност „Предприемачество“, бакалавърска степен. И катедрата и специалността са от ...
История 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС. Към катедрата са включени и онези общотеоретични дисциплини, които дават фундамента на правните ...
Партньори 27.9.2012 г. ... факултет и ръководител на катедра "Публичноправни науки"  проф. д-р Христина Балабанова и първия председател на Административен съд София-град и понастоящем съдия във Върховния административен съд Лозан Панов, по съвместна инициатива на ...
Партньори 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" има дългогодишна съвместна дейност с Института за средно и източно европейско стопанско право (FOWI) към Икономическия университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От ...
Партньори 22.3.2016 г. ... , ПАРТНЬОРИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“    Университет в Баня Лука – Република Босна и Херцеговина  (2008 г. – интервю с проф. В.Войнович – декан на Факултет за Политически науки във връзка ...
Партньори 13.3.2014 г. ... в статика”   В бизнеса: Катедра информационни технологии и комуникации успешно си партнира с големи копмании от IT бизнеса като: IBM България Microsoft ...
Партньори 17.5.2017 г. ...   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" има сключени меморандуми за сътрудничество със следните институции и организации: Патентно ведомство на Република България; Адвокатска кантора ARSIS Consulting; Адвокатска кантора "Бенатов ...
Партньори 10.12.2019 г. ... инвестиционна цел и др. Катедра "Недвижима собственост" тясно си партнира с представителите на бизнеса от бранша. Сред нашите партньори са: НСНИ - Национално Сдружение Недвижими Имоти ФИАБЦИ - България БФМА - Българска Фасилити Мениджмънт ...
Партньори 27.9.2012 г. ... "Управление" работи в сътрудничество с български и чуждестранни висши училища и научни организации: Висши училища и научни организации в България: Варненски икономически университет; Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов, Нов ...
Партньори 29.6.2017 г. ... „Публична администрация“ е институционален член на Мрежата на институти и училища по публична администрация в Централна и Източна Европа NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in ...
Партньори 9.2.2016 г. ... „Логистика“ е установила, поддържа и развива партньорски взаимоотношения и контакти с потенциални потребители на резултатите от научните си разработки, както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към ...
Катедрата 28.5.2019 г. ... г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения 2018“ април 2018 г. Информационен семинар по проекта „Динамична ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, ...
За нас 20.4.2018 г. ... "Медии и обществени комуникации" е създадена през 2008 г. като приемник на катедра "Управление на социално-културните дейности". От 1996 г. до 2007 г. обучава бакалаври и магистри в специалността "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети ...
За катедрата 1.6.2020 г. ... създадена през 1976 г. под наименованието „Общ и специализиран контрол”. От 1995 г. с решение на Академичния съвет е включена в състава на Финансово-счетоводния факултет с името "Финансов контрол". Академичният състав на ...
За катедрата 28.7.2020 г. ... „Финанси“ е наследник на самостоятелно обособения „Административно-финансов“  отдел в първото висше икономическо училище у нас – „Свободен университет за политически и стопански науки“, създадено през 1920 ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов. От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства ...
За катедрата 21.1.2021 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976-1990 г.), ...
За катедрата 23.3.2020 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 г. Свободният ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" е създадена през 1947 г. През своят дълъг път тя е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на преподаваната материя, така и от гледна точка на преподавателския й състав. В развитието й най-общо могат да се разгледат следните ...
За катедрата 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижимите имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите сектори на ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... "Политология" към УНСС е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение ...
За катедрата 24.3.2017 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов ...
За катедрата 12.9.2017 г. ...   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осигурява обучение в бакалавърска степен на висшето образование по специалностите: "Интелектуална собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще получат знания ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... "Информационни технологии и комуникации" е формиране през 2008 г. с решение на Академичния съвет на УНСС . В новообразуваната катедра влизат съставите на бившите вече катедри "Информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедра от 2008 до юни 2015 е проф. Валентин Кисимов ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е структурно звено в Юридическия факултет на УНСС, преподавателите от което обезпечават учебния процес по публичноправните дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата участват ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... Катедра „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС, която осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата ...
За института 6.5.2020 г. ... функции, изпълнявани до неговото създаване от катедра „Предприемачество”, която от 2006 г. осигурява методично и провежда учебния процес по предприемачество в УНСС, с цел изграждането на високо подготвени предприемачи и мениджъри в динамична бизнес среда – включително ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... на катедрата и специалността Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. Гордост за нас е, че това е единствена по рода си катедра и специалност във висшите училища у нас. Идеята, вдъхновението и ...
Публикации 22.1.2020 г. ... по „Социология“ и създаване на катедра „Икономическа социология“ в УНСС . ИЗДАДЕНИ КНИГИ от членовете на катедра „Икономическа социология”, УНСС проф. д.ик.н. Ташо Пачев, проф. д-р Благой Колев и колектив. Икономическа социология ...
Публикации 24.12.2017 г. ... с публикации на преподаватели от катедра "Статистика и конометрия" (в xlsx формат)       Заявка (форма) за добавяне на публикации към базата  (в xlsx формат)     Попълнената заявка (форма) изпратете на адрес: vbozev@unwe.bg ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции:  “Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век”, септември 2006 г. “Актуални проблеми на статистическата теория и практика”, София, септември 2007 г ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... - минало, настояще и бъдеще" 60 години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната международна ...
Конференции и семинари 2.3.2018 г. ... НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА  КОНФЕРЕНЦИЯ "10 ГОДИНИ КАТЕДРА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ В УНСС" - 10 ноември 2017 г. СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЕКТОРЪТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ" - 9 ноември 2017 г ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... - 28 октомври 2016 г.    Ръководител катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова Председател на организационния комитет: проф. д.ик.н. Христо Първанов  Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Организационен комитет: Ръководител проект доц. д-р Борислав ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... Университетът за национално и световно стопанство и катедра “Публична администрация и регионално развитие” организираха и проведоха двудневна Юбилейна международна научна конференция на тема: “Публичната администрация – предизвикателства и перспективи”, с което се отбеляза 10-годишнината от ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... международна научна конференция - 25 години катедра „Политология“ С юбилейна международна научна конференция „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“, катедра и специалност „Политология“ честваха своята ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... , Института за Икономически Изследвания при БАН и  катедра "Икономическа социология" УНСС – София. Част от българскатaделегация бяха проф. д-р Веселин Минчев, член на научния съвет на Икономическия Институт на БАН и ръководител на делегацията, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... на конференцията Конференция организирана от катедра "Информационни технологии и комуникации" по случай 45-годишнината от създаването на катедрата - ICAICTEE 2012, International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education. The  ...
Конференции и форуми 13.5.2019 г. ... конференции и форуми, организирани от катедра „Икономикс“ Година Тема на конференцията, форума 2019 г. 1. Пета студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май); 2. Пето издание на конференцията ...
Конференции и семинари 16.5.2017 г. ... конференции, организирани от катедра "Човешки ресурси и социална защита": "Трудът и социалното дело в новите условия", 1996 г., "Труд и застраховане", 1998 г., "Теоретични и практически проблеми на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване", 1997 г., "Трудът и неговата защита през 21 век", 2003 г., ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” The International High-Level Sofia Conference on “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Under the Patronage of the President of ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... "Икономика на туризма" на всеки 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени на конференцията. -Катедра "Икономика ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... продължава ролята на звената чийто приемник е - катедра "Предприемачество" и Института за развитие на предприемачеството, на активен партньор в организираната от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) ежегодна международна конференция, която вече има седем ...
Проекти 15.6.2012 г. ... РАЗРАБОТКИ НА КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” И УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ Икономически аспекти на тероризма, УНСС, София, 2009-2011 Социално-икономически аспекти на трафика на хора, УНСС, София, 2009 -2011 Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - ...
Проекти 22.12.2018 г. ... за проектите, в които са участвали преподавателите от катедра „Икономическа социология“ може да намерите в техните уеб-блогове ...
Проекти 9.2.2016 г. ... „Стопанска логистика“ е координатор на ТЕМПУС проекта „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно ...
Проекти 24.4.2017 г. ... последните години преподавателите в катедрата са участвали в разработването на над 30 проекта, а научно-изследователската им дейност допринася за публикуването на повече от 20 студии и монографии и участието им с над 150 статии и доклади в научни форуми в страната и в чужбина. ...
Проекти 8.4.2013 г. ... от катедра "Статистика и иконометрия" са висококвалифицирани специалисти, които вземат ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват ...
Проекти 2.3.2016 г. ... проекти, в които членове на катедра "Управление" са ръководители и участват са разпределени и представени по години: Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.; Университетски проекти за научни ...
Наука 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия", поради своя благоприятен творческо-научен климат, е място, където научните идеи и мислене се възпитават, развиват се и намират изражение в участието на членовете на катедрата в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и други изяви ...
Наука 2.3.2018 г. ... от катедра "Недвижима собственост" участват в научно-изследователски и приложни проекти. Научните им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 20.4.2018 г. ... 2013 Г. - Юбилейна научна конференция на катедра "Медии и обществени ...
Наука 10.10.2012 г. ... „Физическо възпитание и спорт“ през 2010 г. организира Международна научна конференция на тема „Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорт във висшите училища.  През 2013 г. предстои организирането и провеждането на Международна научна ...
Наука 24.4.2017 г. ... политика на катедра “Финанси” е насочена към ангажиране в учебния процес на преподаватели със значителен научно-изследователски потенциал, както и привличане на гост-лектори – външни специалисти, ангажирани пряко с научно-изследователска дейност ...
Наука 19.6.2019 г. ... райони на Хасковска област" (съвместно с катедра “Агробизнес”) 2011 – 2013 "Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги" 2012 "Създаване на подкрепяща среда за докторанти с увреждания в УНСС" 2012 – ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ...
Наука 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” поставя развитието на социологическата наука като основен приоритет в дейността си. Научно-изследователската дейност на катедрата е съобразена както с целите за развитие на УНСС като университет – лидер в областта на икономическата и други ...
Наука 24.4.2018 г. ... от Катедра "Политология" развиват активна научно-изследователска дейност. Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от катедрата са ...
Наука 28.9.2012 г. ... дейност на преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита" се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, осигуряването и застраховането ...
Наука 21.4.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични разработки, така и ...
Наука 5.10.2017 г. ... на катедра "Икономикс" провежда вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи) ...
Наука 17.4.2020 г. ... Преподавателите от катедра "Икономика на туризма" извършват научно-изследователска работа по текущите аспекти на туризма. Дейностите се осъществяват както индивидуално, а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се огласяват на ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите преподаватели и студенти ...
Наука 28.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Частноправни науки" са актуални теми в областта на Гражданското право и гражданския процес, Вещното право, Търговското право, Трудовото и осигурителното право и др. Научната дейност на преподавателите от ...
Наука 27.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Публичноправни науки" са актуални теми в областта на Административното право и процес, Финансовото право, Банковото право, Борсовото право и др. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща теоретични разработки в ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Публичноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Общо учение за ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" по основните задължителни дисциплини: "Римско частно право", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Семейно и наследствено право", "Облигационно ...
Специалности 17.1.2013 г. ... "ЧЕПЛ" обучава  студентите, които са положили конкурсен изпит по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен ...
Специалности 2.3.2018 г. ... да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите училища в България, магистърска програма по „Бизнес с недвижими имоти". За колко време? Обучението е за завършили икономически и ...
Специалност "Маркетинг" 13.11.2020 г. ... на продажбите, директни продажби) и др. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” предлага следните магистърски програми: „Маркетинг” – редовна и дистанционна форма на обучение със срок на обучение съответно 1 година (за получили бакалавърска степен ...
Обучение 25.8.2020 г. ... в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Освен основната едноименна специалност, катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", специализация Информационни ...
Обучение 2.3.2018 г. ... „Недвижима собственост“ и специалността "Мениджмънт на недвижимата собственост" в УНСС бяха създадени, развиха се и се развиват на фона на няколко фундаментални условия и предпоставки: 1. Независимо от финансово-икономическата криза, започнала през 2007 – 2008 г. ...
Обучение 14.10.2015 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“       УТВЪРЖДАВАМ: ПЪРВИ ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ...
Обучение 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Специалности 27.8.2018 г. ... "Логистика" предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС ...
Обучение 26.8.2020 г. ...         Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... бакалавърска степен на обучение на катедра "Национална и регионална сигурност. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност намират реализация в: Органите ...
Обучение 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" ...
Обучение 26.2.2018 г. ... "Човешки ресурси и социална защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на ...
Обучение 19.9.2014 г. ... "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в съответните образователно-квалификационни степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност ...
Обучение 22.12.2018 г. ... в катедра "Икономическа социология" се осъществява в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС ...
Обучение 8.2.2019 г. ... МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и ...
Обучение 26.9.2017 г. ... Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" обучава всички студенти в направленията и специалностите с изучаване на чужд език. Бакалавърска степен, които са положили успешно приемен изпит по английски, немски, испански, френски ...
Обучение 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" ...
Обучение 17.9.2016 г. ... "Публичноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Освен това преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например ...
Консултационни часове на преподавателите 28.9.2020 г. ... време на преподавателите от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за зимен семестър на учебната 2020/2021 година   Преподаватели Приемно време за консултации проф. д-р Лалко Дулевски понеделник 12.00-14.00ч. - ...
Консултации 12.7.2018 г. ... НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В КАТЕДРА „ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. Преподавател Кабинет Ден и час проф. д-р Виолета Цакова 1075А проф. д-р ...
Консултационни часове на преподавателите за зимния семестър на учебната 2020/2021 год. 20.10.2020 г. ... КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ“ Зимен семестър 2020/2021г. ПРЕПОДАВАТЕЛ ДЕН ЧАС КАБИНЕТ   проф. д-р Надя МИРОНОВА ВТОРНИК 13.00 - 14.00 ОНЛАЙН ВТОРНИК 14.00 - 16 ...
Консултационни часове на преподавателите 8.4.2013 г. ... консултация на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062 ...
За факултета 29.3.2017 г. ... се докторанти по катедри: Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране – 27 Катедра „Публична администрация“ – 20 (Защитили докторанти, Вж. ТУК) Катедра „Регионално развитие“ – 8 Катедра ...
История 18.4.2016 г. ... Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 3 основни катедри: “Частноправни науки”, ...
За факултета 7.10.2019 г. ... Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 4 основни катедри: “Частноправни науки”, ...
Бизнесът за нас 4.4.2012 г. ... «Медии и обществени комуникации» в периода 2009-2012 г. е провела анкетно проучване на оценката на работодателите за подготовката на техните служители, завършили специалността «Медии и журналистика» в УНСС. Анкетата   набира информация по следните основни ...
В медиите 16.3.2012 г. ... "Икономика на туризма" при УНСС празнува 20-годишен юбилей. Той бе отбелязан с научна конференция "Предизвикателствата на туризма през 21 век". На дискусионна кръгла маса взеха участие водещи специалисти от науката и практиката, преподаватели и ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и ...
Партньори 6.3.2012 г. ... Център за изследване на демокрацията; Катедра „Политология” при СУ „Св. Кл. Охридски”; Департамент „Политически науки” при НБУ; Междууниверситетски център за развитие на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ ...
История 11.4.2012 г. ... се състои от следните катедри: Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия. Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано ...
В медиите 16.5.2017 г. ... и политическа икономия. Ръководител на катедра “Икономикс” ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... СВЕТА проф.д.с.н. Михаил Мирчев /катедра “Икономическа социология”/ 16.11. - 17.11.2012 Голяма и малка  конферентни зали 2 НИД НП-8/2012 Осма национална конференция по етика на тема: ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО доц. д-р ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... СВЕТА проф.д.с.н. Михаил Мирчев /катедра “Икономическа социология”/ 16.11. - 17.11.2012 Голяма и малка  конферентни зали 2 НИД НП-8/2012 Осма национална конференция по етика на тема: ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО доц. д-р ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... . д-р Мария Марикина /катедра "Икономикс"/ 2013 2015 2 НИД НИ 1-7-2013 "Конкурентни възможности на "зелената икономика" и формиране на модел за социална екология в България" доц. д-р Ваня Иванова /катедра ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... . д-р Тодор Тодоров /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 30.04.2013 31.10.2014 2 BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... .д.с.н. Елка Тодорова (катедра "Икономическа социология") 01.01.2012 30.11.15 2. Проекти по други програми на ЕС 1 SEE/A/540/14.1/X PROMISE Управление на общинската собственост в градове от югоизточна ...
История 25.1.2018 г. ... се появяват нови:  катедра „Човешки ресурси и социална защита“, създадена през 1973 година; катедра „Икономическа социология“, създадена през 1975 година като приемник на едноименната секция към катедра „Политическа ...
Начало 30.1.2018 г. ... се появяват нови:  катедра „Човешки ресурси и социална защита“, създадена през 1973 година; катедра „Икономическа социология“, създадена през 1975 година като приемник на едноименната секция към катедра „Политическа ...
Партньори 2.3.2012 г. ... на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... на Катедрения съвет на катедра      ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се      определят изискванията за провеждане и заверяване на практиката Въз основа на сключен договор ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2.1        ...
История 9.4.2015 г. ... д.ик. н. Валентин Кисимов от катедра "Информационни технологии и комуникации". Той заема този пост до 11.12.2009 г. На Общо събрание от 11.12.2009 г. за декан на факултета е избран проф. д-р Валентин Гоев от катедра "Статистика и ...
Подготовка 15.10.2019 г. ... Ръководителя на съответната катедра и от Институционалния координатор на УНСС. ! При попълването на Learning Agreement трябва да се спазват следните условия: Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които ...
Правила 12.1.2017 г. ... и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За участието си в програма ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в ...
За факултета 19.9.2017 г. ... да се получи от съответната катедра, водеща дадената специалност. Във факултет "Приложна информатика и статистика" се провежда и обучение в ОНС "Доктор". Информация за научните специалности, условията за кандидатстване и формите на обучение, може да се ...
Контакти 12.7.2018 г. ... „ Бонсист” Катедра „Физическо възпитание и спорт” е-mail: unss_sport@unwe.bg тел. (02) 862 88 92 Ръководител катедра – доц. д-р Спас ...
Успехи 14.12.2011 г. ... вдясно) Ръководителят на катедра „Физическо възпитание и спорт“ Спас Ставрев поздрави студентите и им пожела бъдещи спортни успехи. В програмата при откриването на празника се включиха мажоретки и акробати, а час по-късно стартираха същинските състезания ...
Отбори 4.4.2012 г. ... част от дейността на катедра “Физкултура и спорт” е организираният студентски спорт. През преподаватели водят студентски отбори по 14 вида спорт: баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис, ски, тенис на маса, плуване, аеробика, художествена ...
История на спорта в УНСС 31.3.2015 г. ... . На 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов. От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства все ...
График 17.12.2019 г. ... 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... , от ръководителя на съответната катедра (според Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС, гл. I, чл. 12, ал. 2)  и от институционалния ЕРАЗЪМ координатор на УНСС (в посочената последователност), подпечатва се и се изпраща ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. При неизпълнение на предварително договорения индивидуален план на обучението (Learning Agreement) или самоволно прекъсване ...
Дарители 15.1.2021 г. ... Калинков Константин Танев, катедра "Частно право" Константин Попов Коста Сарайдаров Красимир Тодоров Кристина Митева Кристина Пламенова Теофитова Лариса Васильевна Селезнева Левон Апик Апиосян Лизбет Любенова Любен Генов Любослава Антонова ...

Новини

2275 results found
ЗАЩО КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ИЗБИРАТ СПЕЦИАЛНОСТ "ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ"? 25.1.2021 г. ... икономия“ на УНСС. Преподавателите от катедрата се придържат към разбирането, че: анализът и осмислянето на реалните процеси са невъзможни без разглеждане на цялата съвкупност от директни и индиректни зависимости помежду им, което е предмет на политическата икономия; способностите ...
Катедра "МОК" подкрепя филмовата общност относно промените в закона за филмовата индустрия 25.1.2021 г. ... "Медии и обществени комуникации" и Център по Аудиовизуална политика и медийни изследвания - УНСС подкрепиха позициите на обединената българска филмова общност относно публикуваните на страницата на Народното събрание предложения за промени в проекта на Закон за изменение и ...
Започна записването за Медийни класове 2021 22.1.2021 г. ... "Медии и обществени комуникации" организира традиционните си допълнителни избираеми дисциплини - Медийни класове за уч. 2020/21 г. със специални гост-лектори от професионалната сфера.   Обученията са отворени за всички желаещи (1-4 курс, всички медийни специалности, магистранти, ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина Станчева, Мениджър „Човешки ресурси“ в ГОПЕТ Транс. Г-жа Станчева връчи на катедрата специален подарък по случай 70-годишнината от основаването на специалност ...
Четвърти форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 22.1.2021 г. ... части можете да видите в канала на катедра "Медии и обществени комуникации" в ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина Станчева, Мениджър „Човешки ресурси“ в ГОПЕТ Транс. Г-жа Станчева връчи на катедрата специален подарък по случай 70-годишнината от основаването на ...
Доц. Росен Кирилов: УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики през 2020 г. 20.1.2021 г. ... олимпиада по Маркетинг заедно с катедра „Маркетинг“ и спонсорът даде директно над 20 покани за стаж, а няколко студенти започнаха работа във фирмата-спонсор. – Как студентите могат да научат повече за вас? – Нашият кариерен център от много ...
УНСС-Хасково - партньор по проект „Интелигентни градове“ 13.1.2021 г. ... проф. Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“ и директор на РЦДО-Хасково, доц. Елка Василева от катедра „Регионално развитие“ и д-р Даниела Стоянова от РЦДО-Хасково. Доц. Василева представи темата „Иновативно образование и обучение за ...
You Tube канал на катедра "Икономика на туризма" 13.1.2021 г. ... "Икономика на туризма", създаде You Tube канал, за всички студенти и преподаватели. You Tube канал: https://www.youtube ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".    12.01.2021г ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL 12.1.2021 г. ... от научната конференция на Катедра "МИО и бизнес" "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС:10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО", проведена на 20 октомври 2017 г. В него са включени следните 28 публикации (от които 17 са на наши преподаватели и докторанти): "Европейски финансови ...
Защита на дипломни работи през месец март 8.1.2021 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 29.03.2021 г. от 13.00 ч.   Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 15.03.2021 г ...
Трето издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“ 19.12.2020 г. ... и конкурентоспособност (u2b)" към катедра Индустриален бизнес и Студентския съвет. Традиционно през годините научното разнообразие на форума обединява проблематиката на индустриалния бизнес, недвижимата собственост, природните ресурси и спорта в България и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и BESCO – Българската стартъп асоциация 19.12.2020 г. ... Моника Моралийска – Иванова от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Вяра Милушева от катедра „Индустриален бизнес“, а от страна на BESCO – неговият председател г-н Добромир Иванов ...
Приемно време на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 18.12.2020 г. ... време на преподателите от катедра "Счетоводство и анализ" за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.               Преподавател Присъствено   каб e-mail Проф. д-р ...
На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", дистанционна форма на обучение 18.12.2020 г. ... заместник ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Теодора Рупска, проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева – ръководител на ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 18.12.2020 г. ... на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м. Март 2021 г., м. Юли 2021 г. и м. Октомври 2021 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... Кирилов Проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", даде висока оценка за работата на ректорското ръководство в условията на пандемия, намалена субсидия и нови регулации. Тя посочи, че ръководството е успяло да изготви успешна политика за преодоляване на всички ...
Успешна международна акредитация на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 16.12.2020 г. ... премина международната акредитацията на катедрата от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) и тя бе удължена до 1 Декември 2023 г. Катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС предлага първите акредитирани програми в България от ELA в следните ...
УНСС с отличието “CIMA Excellence Award” 16.12.2020 г. ... получи доц. д-р Михаил Мусов – преподавател от катедра „Счетоводство и анализ“ за „отлична ангажираност със студентите в областта на управленското счетоводство и ефективен принос за по-доброто разбиране на преподаваното знание“. Посланието на доц. Михаил Мусов, ...
Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 5.1.2021 г. ... Маргарита Иванова, асистент в нашата катедра, е сред лауреатите в тазгодишното девето издание на академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“. Със своето изследване на тема: „Икономическата политика на България за малки и средни предприятия в условията на криза“, д-р Иванова е победител в ...
Нашият университет е големият победител на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 14.12.2020 г. ... е наградена  Камелия Пенкова, докторантка в катедра „Финанси“, за разработката й на тема: „Интернационализацията на китайската валута ренминби – политики и развитие“. В направление „Икономическа политика на България“ лауреат е д-р Маргарита Иванова, асистент ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... сборника от конференцията на катедрата през 2019 г., в платформата CEEOL е индексиран и сборникът от конференцията на катедрата през 2018 г. на тема "Членството на България в ЕС: единадесет години по-късно“, посветена на резултатите от българското председателство на Съвета на Европейския съюз през ...
Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от CEEOL 8.12.2020 г. ... научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от водещата онлайн библиотека за пълнотекстови индексирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа - Central and ...
Книгата на д-р Николай Крушков, част от академичния състав на ИИСТТ, с международно признание и препоръки 9.12.2020 г. ... Борисова и от ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност“ и ректор на УНСС проф. Димитър Димитров, и включването му в учебния процес на ИИСТТ, както и с положителното му рецензиране от международната експертна общност в лицето на г-н ...
Проведе се първата онлайн церемония по връчване на дипломи организирана от катедра „Управление“ 16.12.2020 г. ... студенти “Бизнес администрация” на катедра “Управление” беше проведено в онлайн среда, поради сериозните пандемични условия. Церемонията беше открита от ръководителя на катедрата проф. д-р Надя Миронова, която още в началото заяви: “Няма как в тези условия да ...
Дарение на икономическа литература получи библиотеката на УНСС 7.12.2020 г. ... , организирана по нейна инициатива заедно с катедра „Международни икономически отношения и бизнес“. Ректорът отбеляза важността на попълването на библиотечния фонд и посочи, че ще разчита на помощ и за подобряване на интериора на библиотеката. Той разказа за ...
Народното събрание избра възпитаничка на УНСС за председател на ИСС 7.12.2020 г. ... този пост проф. д-р Лалко Дулевски, ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и председател на Общото събрание на УНСС, който беше начело на Съвета от неговото създаване (повече от 17 години). ----- Историята на ИСС е свързана с нашия университет още от неговото ...
Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 5.12.2020 г. ... инициатива на проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ бяха поканени г-н Найден Костадинов, съдружник и г-жа Надя Михова, HR мениджър да запознаят студентите със стажантските програми EY. Гостите бяха приветствани от гл. ас. д-р Лили Джонева „Благодаря, че ...
Майсторски клас по стандартизация в счетоводството с гост – лектори от Ernst & Young 5.12.2020 г. ... от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Г-н Костадинов е възпитаник на нашата катедра, което за нас е повод за гордост. Благодаря на гост – лекторите, които отделят от времето си да споделят с нас ценния си ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за отчитане на лизинговите договори 5.12.2020 г. ... инициатива на проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ се проведе поредния майсторски клас. Темата на публичната онлайн лекция, която лекторът на ЕY изнесе пред студентите на УНСС, беше „Новият стандарт за отчитане на лизингови договори МСФО 16 ...
Катедрата избра нов научен секретар 8.12.2020 г. ... 04 декември 2020 г. по време на онлайн заседание на Катедра „Статистика и иконометрия“ беше избран нов научен секретар. Длъжността ще се изпълнява от доц. д-р Александър Найденов, който пое поста от досегашния научен секретар доц. д-р Венелин Бошнаков. Последният беше избран за декан на ...
Обучението по софтуерни системи в складирането продължава и дистанционно 4.12.2020 г. ... . Решението е специално разработено за нуждите на катедра"Логистика и вериги на доставките" и покрива базовите процеси в склада. Неговата цел е да се да се постави фокусът върху най-важното и да се елиминират всички странични процеси ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... на УНСС - проф. д-р Борислав Борисов и основател на катедра „Интелектуална собственост“ и директорът на ИИСТТ - проф. д-р Владя Борисова. Проф. Борисова бе водещ на церемонията, нейни бяха и встъпителните думи, с които тя поздрави абсолвентите за тяхната упоритост и всеотдайност, с които ...
УНСС беше съорганизатор на XIV конференция „Сигурността в Югоизточна Европа“ 2.12.2020 г. ... участваха доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения“, и доц. д-р Елизабет Йонева от същата катедра на УНСС ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... на УНСС - проф. д-р Борислав Борисов и основател на катедра „Интелектуална собственост“ и директорът на ИИСТТ - проф. д-р Владя Борисова. Проф. Борисова бе водещ на церемонията, нейни бяха и встъпителните думи, с които тя поздрави абсолвентите за тяхната упоритост и всеотдайност, с които ...
Маркетинг в действие с А1 България 24.1.2021 г. ... на поканата на гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и студентите от професионалните направления „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, за да разкажат как идеите се превръщат в ...
Лекция на г-н Стефан Йонков, консул по икономическите въпроси на България в Германия 1.12.2020 г. ... си г-н Йонков, който е възпитаник на катедра „МИО и бизнес“, представи предизвикателствата на професията на външнотърговския представител, неговите функции, задачи и необходими качества, както и подходите за изграждане на позитивен имидж на България в бизнес средите ...
Маркетинг в действие с А1 България 1.12.2020 г. ... на гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и студентите от професионалните направления „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, за да разкажат как идеите се ...
Първа среща със студентите в дуалната бакалавърска специалност „Икономикс“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University 30.11.2020 г. ... , спорт и др. Историята и традициите на катедра „Икономикс“ бяха представени от нейния научен ръководител  и координатор на дуалната програма гл.ас. д-р Николай Величков. *   *   * TFSU, който  е основан през ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за признаване на приходи 5.12.2020 г. ... от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Партньорството с ЕY e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с бизнеса е безценен и стимулиращ. Зад всеки успех стои много труд и упорита ...
Национална кръгла маса „100 години УНСС - развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети, световния опит и перспективи пред студентския спорт“ 29.11.2020 г. ... кръгла маса, организирана от катедра „Физическо възпитание и спорт“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Научната проява се проведе на 27 ноември т.г. хибридно - в зала „Тържествена“ и в платформата Teams. На този ден се навършиха ...
Официална церемония "Студент на годината 2020" 14.12.2020 г. ... , доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, докторант Мартин Петков, член на Съвета на настоятелите, г-н Ангел Стойков, председател на СС, и г-н Илиян Чабуклийски, секретар на СС. Ректорът проф. Димитров поздрави участниците и ...
Поздравителните адреси до юбилейната научно-практическа конференция на катедра „ЧЕПЛ“ бяха връчени на ректора 27.11.2020 г. ... към бъдещето“, организирана от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, връчиха на ректора проф. д-р Димитър Димитров проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедрата,  доц. д-р Антония Пенчева и ст. преп. д-р Калина Братанова, от ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС основните изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании 26.11.2020 г. ... от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Партньорството с (ЕY)  e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с бизнеса е безценен. Благодарим, че споделяте с нас практическия си опит“, ...
Mеждународна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 8.12.2020 г. ... и добри практики“, организирана от катедра „Икономика на търговията“. Конференцията се проведе под патронажа на ректора на УНСС  проф. д-р Димитър Димитров  и е част от събитията, посветени на 100 годишния юбилей на УНСС. Конференцията бе открита от ...
Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 24.11.2020 г. ... научна конференция, организирана от катедра „Икономика на търговията“, която се проведе на 20 ноември т.г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100- годишния юбилей на УНСС. Форумът беше открит от ...
Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 23.11.2020 г. ... научна конференция, организирана от катедра „Икономика на търговията“, която се проведе на 20 ноември т.г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100- годишния юбилей на УНСС. Форумът беше открит от ...
Гост-лектор от Hewlett Packard Enterprise представя 16 годишният си опит в областта на „Верига на Доставките“ пред студентите от четвърти курс на специалност Бизнес логистика 23.11.2020 г. ... с гост Юлия Генова – докторант към Катедра „Логистика и Верига на доставките“ и  Мениджър „Жизнен Цикъл на Продукта“ в Hewlett Packard Enterprise.   На 17-ти и 18-ти ноември темата „Портфолио, Програма, Проект“ беше разгърната в ...
Шеста научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ 20.11.2020 г. ... , организирана от катедра „Икономикс“ на 19 ноември т.г. Форумът за първи път се проведе в дигитална среда. От името на ректорското ръководство участниците бяха поздравени от проф. Даниела Иванова, в.и.д. заместник-ректор по учебната ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 20.11.2020 г. ... през официалната си Фейсбук страница, катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първото си онлайн събитие по дипломиране на бакалаври в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 19.11.2020 г. ... през официалната си Фейсбук страница, катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първото си онлайн събитие по дипломиране на бакалаври в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на ...
Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ 20.11.2020 г. ... , организирана от катедра Икономикс към Университета за национално и световно стопанство. Тазгодишното издание беше на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ и за първи път се проведе изцяло в дигитална ...
УНСС и Шанхайският университет „Джао Тонг“ със съвместен научен форум 19.11.2020 г. ... Антонина Хабова – научен секретар на катедра „Международни отношения“ ...
Пета национална научна конференция по политическа икономия 19.11.2020 г. ... икономия, която продължава традицията на катедра „Политическа икономия“ за ежегодно организиране на научни форуми. Събитието, проведено онлайн в платформата MS Teams, беше посветено на 100-годишнината на УНСС. „Социалните явления се намират в постоянна ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС 18.11.2020 г. ... на УНСС е проф. д-р Мирослава Пейчева от катедра „Човешки ресурси и социална защита“, а от страна на АОКИС – гл. ас. д-р Валерия Динева, член на УС на Асоциацията и председател на Комитета по образование и сертификация. Според проф. Пейчева подписването на документа ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... Марина Тодорова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ спечели голямата награда по казуса на Vivacom в националния конкурс на Портала на българските общини Kmeta.bg. Конкурсът "Моята професия, моето бъдеще" бе организиран под патронажа на Министерството на ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... Марина Тодорова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ спечели голямата награда по казуса на Vivacom в националния конкурс на Портала на българските общини Kmeta.bg. Конкурсът "Моята професия, моето бъдеще" бе организиран под патронажа на Министерството на ...
Наш преподавател участва в онлайн обучение на студенти от университета CETYS, Мексико 16.11.2020 г. ... . д-р Емил Папазов от катедра „Недвижима собственост“ участва в онлайн обучение на студенти от университета CETYS, Мексико - част от цикъла Global Program Series Lecture: International Leadership in a Challenging world. Лекцията на доц. д-р Емил Папазов, изнесена съвместно с ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 30.11.2020 г. ... навечерието на Деня на народните будители катедра „Чужди езици и приложна лингвистика" (ЧЕПЛ) проведе юбилейна научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето". Събитието се реализира в хибриден формат – ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 15.11.2020 г. ... Фотодневник, публикуван на страницата на катедра „Публична администрация“ ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 15.11.2020 г. ... Фотодневник, публикуван на страницата на катедра „Публична администрация“ ...
Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора 12.11.2020 г. ... . д-р Снежана  Башева, ръководител на катедра „Счетоводстов и анализ“ и бивш декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата. „Искам да честитя този успех. Безспорно той е постигнат с много усилия и ...
Учени и експерти обсъдиха на национална работна среща Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. 11.11.2020 г. ... „Икономика на природните ресурси“ и Сдружението за териториален просперитет (СТЕП) организираха и проведоха на 10 ноември т.г. национална работна среща на тема „ОСП след 2020 г.: новата зелена архитектура, еко-схеми и биоразнообразие. По какъв начин учените и науката ...
Съобщение относно тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти 11.11.2020 г. ... завършилите студенти (бакалаври и магистри) в катедра „Икономическа социология” се отлага. Можете да получите своите дипломи в отдел „Студенти” на УНСС.   Бъдете здрави! От ...
KPMG споделя със студентите на УНСС: Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката 9.11.2020 г. ... . Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Партньорството с KPMG e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с бизнеса е безценен. Това е един от основните начини те да се информират за ...
Открит е конкурсът за ОНС "Доктор" 4.11.2020 г. ... „МИО и бизнес“ кани завършили магистри с интереси към научноизследователската работа, да разширят погледа и възможностите си за личностно и професионално усъвършенстване в избрана област от международните икономически отношения, като станат ...
Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес" 4.11.2020 г. ... нашия Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани научни публикации (23 на брой) на преподавателите от нашата катедра Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта ...
Награждаване на победителите в студентското състезание за есе 4.11.2020 г. ... рамките на конференцията на катедрата "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" на 16 октомври 2020 г. се проведе студентското състезание за есе, организирано от Катедра „МИО и бизнес“ и Студентски съвет, УНСС. Журито, ...
Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" 4.11.2020 г. ... международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес" на тема: "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" Повече за конференцията прочетете тук: https://www.unwe ...
Съвместна конференция с г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, на тема: "България в Еврозоната - възможности и предизвикателства" 4.11.2020 г. ... конференция, организирана от Катедра "МИО бизнес" и г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, на тема: "България в Еврозоната - възможности и предизвикателства". По време на конференцията бяха представени различни гледни точки по темата от водещи ...
Ръководителят на Службата по търговско-икономическите въпроси в Мюнхен гостува на студентите в специалност МИО 4.11.2020 г. ... в Мюнхен и възпитаник на нашата Катедра, беше гост в лекцията по „Европейска икономика“ на студентите в специалност МИО. Г-н Йонков се включи онлайн от Мюнхен, за да се представи като ментор на практическия казус, който студентите от специалност МИО ще ...
СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ 4.11.2020 г. ... съвет УНСС и Катедра "МИО и бизнес" обявяват СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ  „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ Могат да участват студенти от всички специалности и форма на обучение в УНСС Студентите ...
Почина първият декан на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д.ик.н. Лилия Каракашева 4.11.2020 г. ... поколения студенти и учени. Катедра „МИО и бизнес“ Поклонението е на 21 септември 2020 г. от 12.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... учебната 2020/2021 г. Катедра „МИО и бизнес“ предлага две магистърски програми съвместно с престижни чуждестранни университети: Дуалната програма по „Международен бизнес“ на английски език в сътрудничество с Университета по ...
МИФ 2020. Ден първи: Секторът на недвижими имоти в „новата нормалност“ 4.11.2020 г. ... недвижими имоти, докторант в катедра „Недвижима собственост“ и спонсор на списание „Недвижими имоти и бизнес“, издавано от катедра „Недвижима собственост“, се фокусира върху практичността, която е дълбоко заложена в недвижимите ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... на Деня на народните будители катедра „Чужди езици и приложна лингвистика" (ЧЕПЛ) проведе юбилейна научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето". Събитието се реализира в хибриден формат ...
Луфтханза Техник с открита лекция пред студенти от специалност "Бизнес логистика" 3.11.2020 г. ... 27.10.2020 г. катедра "Логистика и вериги на доставките" при УНСС беше домакин на открита лекция на тема:  „Вериги на доставките в авиацията - процес на закупуване“ като част от инициативата "Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката" през зимния ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 3.11.2020 г. ... Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, откри юбилейната научна конференция „Транспортна свързаност 2020“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, посветена на 70 години от създаването на ...
Споразумение за партньорство между УНСС и PwC 30.10.2020 г. ... Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, и г-жа Гергана Парушева – HR специалист в PwC ...
Катедра „Политология“ отбеляза своята 30-годишнина с юбилейна международна научна конференция 30.10.2020 г. ... , посветена на 30-годишнината на катедра и специалност “Политология”. Проф. Георги Янков, проф. д-р Димитър Димитров и доц. Блага Благоева откриват форума Катедрата дава своя принос не само към политологическите изследвания, но и към ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... . д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, откри юбилейната научна конференция „Транспортна свързаност 2020“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, посветена на 70 години от създаването на ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 27.10.2020 г. ... растеж 2020“, организирана от катедра „Индустриален бизнес“, се състоя от 2 до 4 октомври т.г. в СОЛ Несебър Ризорт. В основния панел на форума, който се проведе хибридно, участваха над 65 представители на 12 висши училища и изследователски институти в ...
In Memoriam 27.10.2020 г. ... . и на голяма част от преподавателите на катедрата. В 45 годишната история на нашата катедра, името на чл.кор. проф. Стоян Михайлов е записано като един от нейните основатели. Проф. Михайлов, заедно с първия директор на Института по социология - проф. д-р Живко Ошавков и първия ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 26.10.2020 г. ... на предприемачеството (1997 г.), катедра „Предприемачество“ (2006 г.), специалност „Предприемачество“ (2007 г.), и директор на Института по предприемачество до смъртта си.   Ректорът проф. Димитров приветства участниците и изтъкна, че въпреки ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 26.10.2020 г. ... растеж 2020“, организирана от катедра „Индустриален бизнес“, се състоя от 2 до 4 октомври т.г. в СОЛ Несебър Ризорт. В основния панел на форума, който се проведе хибридно, участваха над 65 представители на 12 висши училища и изследователски институти в ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 27.10.2020 г. ... на предприемачеството (1997 г.), катедра „Предприемачество“ (2006 г.), специалност „Предприемачество“ (2007 г.), и директор на Института по предприемачество до смъртта си. Ректорът проф. Димитров приветства участниците и изтъкна, че въпреки ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 23.10.2020 г. ... на срещата-дискусия, организирана от катедра  „Национална и регионална сигурност“ съвместно с Дружеството за ООН в България, която се проведе онлайн с живо излъчване през Фейсбук страницата на събитието. Срещата е част от програмата на инициативата ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 22.10.2020 г. ... на срещата-дискусия, организирана от катедра  „Национална и регионална сигурност“ съвместно с Дружеството за ООН в България, която се проведе онлайн с живо излъчване през Фейсбук страницата на събитието. Срещата е част от програмата на инициативата ...
Трети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия „Европейските политики и прилагането им в България“ 22.10.2020 г. ... и медийни изследвания и катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и НАТФИЗ  „Кръстьо Сарафов“. Целта на кръглата маса бе да се намери най-добрият път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... 10.10.2020 г. катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в Образователно – квалификационна степен ...
Трети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия „Европейските политики и прилагането им в България“ 26.10.2020 г. ... и медийни изследвания и катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и НАТФИЗ  „Кръстьо Сарафов“. Целта на кръглата маса бе да се намери най-добрият път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 19.10.2020 г. ... , 16 октомври 2020 14:04 Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри на 10 октомври т.г. учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“ ...
Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“ 17.10.2020 г. ... научна конференция на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, посветена на членството на България в Европейския съюз, както и на развитието на различни аспекти от функционирането на Съюза – политики, икономика, ...
Международна конференция „България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“ 16.10.2020 г. ... конференция, организирана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ и г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, която се проведе в аула „Максима“. Във форума участваха водещи експерти и представители на ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри на 10 октомври т.г. учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е ...
Премиера на енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“ 15.10.2020 г. ... Благоева, ръководител на катедра „Политология“. Изключително съм респектирана от факта, че съм една от личноститe, представени в енциклопедията. Преподавателите винаги са духът на един университет, а духът на УНСС е много силен, ...
Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов 14.10.2020 г. ... Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ и главен секретар по международно сътрудничество презентира международните акредитации на специалности във Финансово-счетоводния факултет от три авторитетни международни организации - ...
Студенти от катедра „Международни отношения“ дискутираха политическите ефекти от фалшивите новини 13.10.2020 г. ... отношения в партньорство с катедра „Международни отношения“ организираха дискусия със студенти от специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“ за политическите ефекти от фалшивите новини и как да им ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 13.10.2020 г. ... на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Велизар Миланов и Даниел Рогачев, се завърнаха в университета година след своето дипломиране, за да споделят знания и опит в областта на дигиталния маркетинг. В лекциите по ...
Международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в изучаването на руския език, култура и история“ 12.10.2020 г. ... . пр. Светослав Арсениев от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ ...
Официално беше открита реновирана учебна зала на катедра „Логистика и вериги на доставките“ 8.10.2020 г. ... реновираната зала 4051 на катедра „Логистика и верига на доставките“. Благодарение на дарението на Kaufland България в размер на 45 хил. лв. е подновена подовата настилка, ремонтиран е таванът, монтирани са нови осветителни тела, климатик и ...
Цикъл лекции на експерти от големи одиторски компании пред магистрите от специалност „Счетоводство“ 8.10.2020 г. ... от ръководството на катедра „Счетоводство и анализ“. Първата лекция пред магистрите от специалност „Счетоводство“ със специализация „Финансова отчетност“ изнесоха д-р Кирил Башикаров и г-н Георги Стоянов от GRANT ...
На вниманието на дипломантите от катедра “Логистика и вериги на доставките“ - випуск 2020!! 8.10.2020 г. ... студенти и възпитаници на катедра "Логистика и вериги на доставките", Във връзка с въведената извънредна епидемиологична обстановка  в страната и динамиката на заболеваемостта от Covid-19, церемонията по официалното връчване на дипломите за ...
Официално беше открита реновирана учебна зала на катедра „Логистика и вериги на доставките“ 2.10.2020 г. ... беше открита изцяло реновираната зала 4051 на катедра „Логистика и верига на доставките“. Благодарение на дарението на Kaufland България в размер на 45 хил. лв. е подновена подовата настилка, ремонтиран е таванът, монтирани са нови осветителни тела, климатик и отоплителна система, ...
Академично слово на доц. д-р Атанас Атанасов 2.10.2020 г. ... и статистика", доц. д-р Атанас Атанасов от катедра "Статистика и иконометрия" изнесе академично слово на тема: "Предизвикателства и възможности за разработване на статистически прогнози". Академичното слово беше придружено и от мултимедийна презентация, която можете да свалите по-долу в ...
Юбилеен концерт „100 години УНСС“ 1.10.2020 г. ... и ас. д-р Константин Бобчев, преподавател в катедра „Недвижима собственост“ и пряк наследник на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС, кметът на район „Студентски“ г-н Петко Горанов и доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 30.9.2020 г. ... Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. д-р Георги Николов, откриват конференцията Изследователи от България, Сърбия, Албания, Виетнам, Северна Македония и ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 29.9.2020 г. ... Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. д-р Георги Николов, откриват конференцията Изследователи от България, Сърбия, Албания, Виетнам, Северна Македония ...
Докторант от катедра „Икономикс“ взе участие в четвъртото видео интервю от поредицата “И тук може” 28.9.2020 г. ... Шотаров, докторант от катедра „Икономикс“ взе участие в четвъртото видео интервю от поредицата “И тук може”, организирана от StudyHub Bulgaria. Кампанията има за цел популяризиране на Висшето образование в България и предоставяне на достатъчно информация на кандидат ...
Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ 25.9.2020 г. ... отвъд очакванията“, организирана от катедра „Икономика на туризма“ и посветена на 100-годишнината на УНСС и 30-годишнината на катедрата. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, прочете ...
Наша докторантка стана първият български лектор на ежегодното Лятно училище по европейско частно право в Залцбург 18.9.2020 г. ... Георгиева, докторантка в катедра „Частноправни науки“, стана първият български лектор в Програмата по европейско частно право на Академията за европейско частно право, в сътрудничество с Юридическия факултет на Университета в Залцбург и водещи университети от цял свят ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 7 октомври 2020 година 30.9.2020 г. ... “Недвижима собственост” съобщава на студентите от специалностите  „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  16 до 25 септември 2020 г. в канцеларията на катедрата ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър 8.10.2020 г. ... откриването на бутон "Teams" следва да уведомите катедрата. В тази връзка всеки един преподавател следва да изготви график на занятията, който да се  представи на Научния секретар на катедра "Счетоводтво и анализ" до края на месец септември ...
Наш преподавател участва като член на жури в НИГГГ на БАН 8.9.2020 г. ... за бъдещото сътрудничество на института с нашата катедра продължи в неформална обстановка ...
Нова магистратура: "Анализ на данни със специализиран софтуер" 25.8.2020 г. ... учебната 2020/2021 година към катедра „Статистика и иконометрия“ се разкрива нова редовна индивидуална магистърска програма „Анализ на данни със специализиран софтуер“. Повече за програмата можете да откриете на този линк: http://departments.unwe ...
ТЪЖНА ВЕСТ 25.8.2020 г. ... факултет на УНСС и ръководител на катедра "Финанси". Загубихме ерудиран учен, скъп колега и приятел! Поклон пред паметта му! от ...
Започна приемът в магистърската програма "Международни икономически отношения" 4.11.2020 г. ... "МИО и бизнес" обявява прием държавна поръчка или платено обучение в магистърската си програма "Международни икономически отношения", за студенти от УНСС, които са завършили бакалавърска степен в други икономически или неикономически специалности. Продължителността на обучението е ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... прием: УНСС - катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” Запишете се за индивидуална консултация тук: https://forms.consultatsia Свалете брошурата за магистърските програми: https://magistri.broshura Повече информация за записване тук: http://magistri.unwe ...
Уебинар в рамките на международното лятно училище „Гърция – Русия – България“ 27.7.2020 г. ... развитие“ на гл. ас. д-р Иван Божикин от катедра „Икономикс“ на УНСС, „Финансови инструменти за постигане на устойчиво развитие” на ас. Галина Климова от Финансовия университет и „Целите на устойчивото развитие в Черноморския регион” на проф. д-р Николаос ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО на 05.10.2020 г. от 13.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г. Необходими документи: копие на първата ...
ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити за дипломирани експерт-счетоводители 20.7.2020 г. ... политики, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата. Координатор по договора от страна на УНСС е проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, а от страна ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".    16.07.2020г ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ 13.7.2020 г. ... УНСС е доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева от катедра „Счетоводство и анализ“. На подписването на присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество, проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан на ФСФ, проф. д-р Снежана Башева, ...
УНСС и ССИ ще си сътрудничат 8.7.2020 г. ... от страна на УНСС е проф. д-р Любомир Стефанов от катедра „Човешки ресурси и социална защита“, а от страна на ССИ – г-жа Виолина Накова. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет (на снимката горе) ...
Държавен изпит по Испански език - м.юли 2020г. 8.7.2020 г. ...              от катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"                                                           ...
Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“ 27.10.2020 г. ... на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект 600834-EPP-1-2018-1-MT-EPPKA2-KA „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“ (http://www.difme.eu/bg-BG). Проектът е посветен на подпомагане на ...
График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 2.7.2020 г. ... всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“             Ø Изисквания към Дипломантите:              Ø Студентите се включват онлайн с ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... съвет от доц. д-р Катя Михайлова (катедра „Икономическа социология), проф. д.с.н. Михаил Мирчев (катедра „Политология) и доц. д-р Александрина Мурджева (катедра „Информационни технологии и комуникации“): В това ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... Кох-Кожухарова, испанист и ръководител на катедра „Чужди езици и приложна ливгвистика” в УНСС, представя своята катедра, факултет „Международна икономика и политика”, другите катедри в него - „Международни икономически отношения и бизнес”, ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Съвет на настоятелите 6.7.2020 г. ... община, а г-н Мартин Петков, докторант в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ – на Студентския съвет (съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за висшето образование). Останалите трима от осемчленния състав на Съвета на настоятелите са: г-н Максим Бехар, ...
Докторантът от нашата катедра Мартин Петков беше избран за представител на Студентския съвет в новия Съвет на настоятелите на УНСС 4.11.2020 г. ... от нашата катедра Мартин Петков беше избран за представител на Студентския съвет на УНСС в новия Съвет на настоятелите на нашия университет. Другите членове на Съвета на настоятелите са:- Г-жа Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   15.06.2020г ...
Практическо онлайн обучение с банка ОББ 4.11.2020 г. ... обучението онлайн през летния семестър, в катедра „МИО и бизнес“ проведохме и успешно практическо обучение в интернет среда. Събитието беше организирано в партньорство с дирекция „Корпоративна дистрибуция“ на Обединена българска банка. Независимо от ...
Кръгла маса „Макроикономика, бизнес среда и финанси“ 28.7.2020 г. ... . Петър Чобанов, преподавател в катедра „Финанси“, бивш министър на финансите, научен секретар на Института по икономика и политики, обърна внимание на редица проблеми пред икономическото развитие. Еврозоната е много благородна идея да се стигне до единен пазар, ...
Информация за условните изпити 2.6.2020 г. ... . д-р Н. Цонев.   УСЛОВНИ ИЗПИТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“   ДИСЦИПЛИНА СЕМЕСТЪР НА ИЗУЧАВАНЕ 1.Основи на туризма 5 2.Хотелиерство и ресторантьорство 5 3.Международен туризъм 3 4 ...
Ректорът награди екипа, подготвил и осъществил онлайн честването на 100-годишнината на УНСС 28.5.2020 г. ... . д-р Мартин Осиковски, научен секретар на катедра „Медии и обществени комуникации“, и д-р Лиляна Пипонкова, ръководител на отдел „Връзки с обществеността“, и с почетни грамоти Антонина Лозанова, студентка в първи курс, специалност „Медии и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Самоков 1.6.2020 г. ... на меморандума от страна на УНСС е катедра „Национална и регионална сигурност“, представлявана от доц. д-р Нончо Димитров. На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. Георги Николов, ръководител на катедра ...
Проведе се първа част на майсторския клас „Лидерството – В битката за реални резултати" 21.5.2020 г. ... клас се провежда в партньорство с Катедра Управление и Центъра за добри управленски практики към Университета за национално и световно стопанство. Втората част на „Лидерството – В битката за реални резултати“ ще се проведе през месец юли, като освен ...
Проведе се първа част на майсторския клас „Лидерството – В битката за реални резултати" 21.5.2020 г. ... клас се провежда в партньорство с Катедра Управление и Центъра за добри управленски практики към Университета за национално и световно стопанство. Втората част на „Лидерството – В битката за реални резултати“ ще се проведе през месец юли, като освен ...
Дарение в навечерието на юбилея 25.5.2020 г. ... представители на РКИЦ, ръководителят на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ проф. Даниела Кох-Кожухарова и доц. Антония Пенчева, която разказа за работата на кабинета, за интензивните контакти на преподавателите русисти с РКИЦ и провежданите съвместни дейности ...
Шеста научно-практическа конференция с международно участие „Недвижими имоти & Бизнес“ 25.5.2020 г. ... „Недвижима собственост“ проведе на 15 май т.г. своята Шеста научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 100-годишния юбилей на университета. Форумът ежегодно събира специалисти от научните среди и бизнеса с недвижими имоти, които ...
Професор от УНСС участва във форум на ASECU на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” 25.5.2020 г. ... . Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“ и директор на Института по икономика и политики, участва в Първата телеконференция на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” ...
Сборник с доклади от конференция на катедрата 21.5.2020 г. ... СФЕРА". Конференцията беше организирана от катедра „Статистика и иконометрия" със съдействието на факултет „Приложна информатика и статистика" и в партньорство с Националния статистически институт. Тя се проведе в периода 6 – 7 юни 2019 г. в  УНСС-София и беше ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г. 20.5.2020 г. ... е налично в подсайта „Магистри“ на катедрата. При промяна на темата в процеса на работа – новото заглавие да е изписано най-отдолу на заявлението съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата и подписа на дипломанта на предаваното ...
Наши преподаватели в Експертния съвет към главния прокурор 15.5.2020 г. ... право и основи на правото в катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на УНСС ...
Над 100 студенти в конференция на катедрата за 100 години УНСС 14.5.2020 г. ... градове (Smart Cities)" организирана от катедра "Регионално развитие" се проведе на 13 май 2020 година, онлайн през платформата MS Teams. Форумът е част от събитията на катедрата по случай 100 годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство.  Теми за градове на ...
Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“ 13.5.2020 г. ... научна студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“ съвместно със Студентския съвет. Форумът, посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС, беше открит от проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“. Той поздрави студентите за ...
Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“ 21.5.2020 г. ... научна студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“ съвместно със Студентския съвет. Форумът, посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС, беше открит от проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“. Той поздрави студентите за ...
На вниманието на студентите на катедра “Логистика и вериги на доставките“! ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 23.6.2020 г. ... - не по-късно от 12.00ч. на 22.06.2020г., в катедрата трябва да бъдат представени на хартия 2 екземпляра от дипломната работа и един екземпляр на електронен носител / може и на Email: egabrovska@unwe.bg Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит / защита на дипломна ...
Сътрудничеството „университет-бизнес“ в обучението по логистика и управление на веригата на доставките продължава и в онлайн среда 12.5.2020 г. ... 11.05.2020 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Проектиране на логистични системи – казуси и добри практики в хранителната верига на доставките“, която се проведе онлайн. Гост-лектор на събитието беше г-н Боян ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с неговата ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... от Студентския съвет (СС) съвместно с катедра „Индустриален бизнес“. Събитието, което беше посветено на 100-годишнината на УНСС, се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. „Имам огромното удоволствие да открия тази ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... 27 април 2020 г. катедра "Регионално развитие" проведе онлайн информационна среща със студентите от четвърти курс редовна и дистанционна форма на обучение чрез MS Teams. Обсъдени бяха актуални правила и условия за провеждане на преддипломен стаж и държавни изпити, кандидатстване за ...
Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 27.4.2020 г. ... Представители на катедра „Логистика и верига на доставките“ участваха в деветото издание на традиционната международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която за първи път се проведе онлайн ...
Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.5.2020 г. ... всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“              Ø Изисквания към Дипломантите:                Ø Студентите се ...
Професор от УНСС е новият член на УС на БНБ 22.4.2020 г. ... (НИЦПИИ) на УНСС и преподавател в катедра „Финанси“ на нашия университет, е назначен с указ на президента за член на Управителния съвет на Българската народна банка. Той ще встъпи в длъжност на 13 юни т.г. на мястото на друг преподавател от УНСС - доц. д-р ...
Решение относно преддипломните стажове за специалност "Бизнес администрация" 7.4.2020 г. ... на катедрения съвет на катедра "Управление" на УНСС относно провеждане на преддипломните стажове за специалност "Бизнес администрация", завършващи ОКС "Бакаклавър" през 2020 1. За всички конкретни въпроси по провеждане и отчитане на преддипломните стажове се ...
Студентският съвет проведе първото по рода си онлайн обучение 23.6.2020 г. ... съвет, съвместно с катедра “Недвижима собственост”, проведе първото по рода си онлайн обучение в новия „виртуален дом“ на университета -  онлайн платформата MS Teams, в която втора поредна седмица студентите на УНСС се обучават ...
Относно: Обявеният срок за предаване на готовите дипломни работи за Защита през м.Юли 2020 г. 1.4.2020 г. ... срока чрез електронната страница на катедрата. катедра ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... през 1988 г. Преподавател е в катедра “Национална и регионална сигурност” от 1994 г. Научен секретар на катедрата от 1996 до 2007 г. Ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” от 2007 г. Член на Академичния съвет и на Комисията ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ...          катедра ...
ВАЖНО!!! Информация за обучението на студентите от катедрата 16.3.2020 г. ... г., всички дисциплини, водени от катедра „Статистика и иконометрия“, преминават в изцяло дистанционна, онлайн форма, посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/.   Лекциите и семинарните занятия ще ...
ВАЖНО! Промяна в датата на Защита на дипломни работи 16.3.2020 г. ... на електронната страница на катедрата и ще Ви бъде изпратена по имейл от г-жа Ковачева. 16.03.2020 г.                                  ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... .03.2020, всички дисциплини водени от катедра „Регионално развитие“, преминават в изцяло дистанционна, онлайн форма, по следния ред: Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно ...
Кметът на Кърджали защити докторска дисертация в УНСС 13.3.2020 г. ... „доктор“ е проведено в катедра „Регионално развитие“. Д-р Хасан Азис На публичната защита на дисертационния труд присъстваха заместник-председателят на Народното събрание д-р Нигяр Джафер, ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 16.3.2020 г. ... на електронната страница на катедрата.   Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна работа през м.Март 2020 година.   Дипломантите ще получават екземпляр от отрицателната рецензия на личния ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати 6.3.2020 г. ... Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, г-жа Емилия Иванова, член на Управителния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, и г-жа Мая Гешева, член на Управителния съвет на АИУБ и директор на Националната ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... „Счетоводство и анализ“, съвместно с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW), проведе семинар на тема “ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed Dating” за студенти и докторанти на УНСС. ...
Тържествено връчване на сертификатите победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 5.3.2020 г. ... Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, и г-жа Мая Гешева, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2020 г. ... статистика", доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, г-жа Емилия Иванова, член на Управителния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, и г-жа Мая Гешева, член на Управителния съвет на АИУБ и директор на Националната финансово-стопанска гимназия (на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Елин Пелин 4.3.2020 г. ... и изпълнител по меморандума от страна на УНСС е катедра „Национална и регионална сигурност“, представлявана от доц. д-р Нончо Димитров, а от страна на общината – Райничка Николова, зам.-кмет по образованието, хуманитарните и социалните дейности. На подписването на меморандума ...
Тринадесети обучителен семинар на Студентския съвет 27.2.2020 г. ... на Студентския съвет (2003 - 2005) и преподавател в катедра „Недвижима собственост“. В презентациите си те  разгледаха широк кръг от теми, свързани с проблемите, които стоят пред висшето образование и студентското самоуправление.            ...
Професор от УНСС преизбран за вицепрезидент на HELICAS 25.2.2020 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“ и директор на Института по икономика и политики, беше преизбран на 31 януари т.г. за вицепрезидент на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS от четвъртото общо събрание на Групата, което се проведе на 31 януари т.г. в ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 24.2.2020 г. ... , и гл.ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедра „Икономическа социология”, бяха на посещение в КИЦ, където се проведе втората работна среща след подписването на договора на 29 ноември 2019 г. В срещата участваха г-н Небойша Иванов, председател на  КИЦ, г-н Далибор Миланов, ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Университета „Хаджи Зека“ в Пея, Косово 21.2.2020 г. ... "Приложна информатика и статистика" и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации" представиха дейността на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” и цялостната дигитална екосистема на УНСС. Партньорите от Косово зададоха своите въпроси ...
24 часа: УНСС отбеляза 100 г. катедра “Счетоводство” 21.2.2020 г. ... "Счетоводство и анализ" учи своите възпитаници да вземат смели решения и да се справят с предизвикателствата, пред които е поставена българската икономика. Това каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков, възпитаник на катедрата в УНСС, на тържество по случай 100-годишнината от ...
БНТ: УНСС чества 100 години катедра "Счетоводство" 21.2.2020 г. ... основаването си отбелязва днес най-старата счетоводна катедра в България - тази в Университета за национално и световно стопанство. Тя е създадена през 1920 г. от "Патриарха" на счетоводната наука у нас - проф. Димитър Добрев. Само след три месеца, своя вековен юбилей ще чества и самият университет, който е ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... на счетоводството в икономическата наука” катедра „Счетоводство и анализ" отбеляза своя 100-годишен юбилей. Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100-годишнината на университета. Катедра ...
Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика в DB Schenker 28.2.2020 г. ... – бъди успешен в логистиката“ студентите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ посетиха фирма DB Schenker на 17.02.2020 г. Посещението бе проведено по дисциплината „Управление на качеството в логистиката“ с бакалаври и магистри от специалностите „Бизнес ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за есе на чужд език за прием в поднаправление „Международни отношения“ 16.2.2020 г. ... съответстват на утвърдения профил на възпитаниците на катедра „Международни отношения“ в УНСС. Председателят на журито доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения“, представи пред участниците предимствата и възможностите, които дава образованието по ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, преподаватели по икономикс от професионални гимназии. Откриване на втория етап Проф. ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия и преподаватели по икономикс от състезаващите се професионални гимназии.   Откриване на втория етап на ...
Наш преподавател участва във форум на Института за социална антропология „Max Planck” 14.2.2020 г. ... . д-р Боян Хаджиев, преподавател в катедра „Международни отношения“, участва в експертен форум, свързан с развитието на терористичните организации и адаптацията им към промените в заобикалящата ги среда. Доц. д-р Боян Хаджиев Във форума, организиран от Института за социална ...
Катедра "Счетоводство и анализ" участва в Международна оценителска конференция 13.2.2020 г. ... Башева - ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл.ас д-р Калина Кавалджиева - преподавател в катедрата,  взеха участие в Международна оценителска конференция на тема "Предизвикателства и добри практики при оценки за финансовата ...
Публична лекция на посланика на Кралство Дания 12.2.2020 г. ... на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства посланика и посочи, че темата на лекцията е широкообхватна и засяга освен корупцията като един от най-важните проблеми от сферата на националната сигурност, така и ...
Сертификати за отличниците от Националното състезание за есе на чужд език в областта на МИО 6.2.2020 г. ... Кирова, научен секретар на катедра „МИО и бизнес“ (на снимката долу). В условията на нарастваща глобализация именно специалистите по международни икономически отношения и бизнес са сред най-търсените от всички работодатели. ...
Награждаване на отличниците в националния конкурс за написване на есе на чужд език 5.2.2020 г. ... в Националния конкурс на Катедра "МИО и бизнес" за написване на есе на чужд език на тема „Бъдещето на България в глобалната икономика“. Със сертификати за отлично представяне и прием в специалност „МИО и бизнес“ в учебната ...
Високо признание за наш млад изследовател 5.2.2020 г. ... . ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика и вериги на доставките“ бе включен в годишното признание на редакционните съвети на списания Energies и Sustainability за своята работа като рецензент през 2019 г. Нашият ...
Високо признание за наш млад изследовател 5.2.2020 г. ... . ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика и вериги на доставките“ бе включен в годишното признание на редакционните съвети на списания Energies и Sustainability за своята работа като рецензент през 2019 г. Нашият изследовател взе ...
Осма международна конференция в Македония с партньори на катедрата 3.2.2020 г. ... "Регионално развитие" участва за втори път в ежегодна международна конференция в Македония. Темата  на това издание е "Актуални предизвикателства пред опазването и управлението на природното и културно наследство (Contemporary Challanges on Protection ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и ЧЕЗ България ЕАД 31.1.2020 г. ... и гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (на снимката долу). „За нас е много важно да продължим успешното си сътрудничество с УНСС. Ние имаме нужда от кадри за икономическите дейности, за регулация, търговия, маркетинг, ...
Нови форми на партньорство между УНСС и Банка ДСК 30.1.2020 г. ... , и гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (на снимката долу).  Г-жа Маринова и г-жа Митева поздравиха проф. Димитров за избирането му за ректор на УНСС, пожелаха му успех и изразиха убеждението си, че партньорството между ...
УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България 30.1.2020 г. ... Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и представителите на компанията: г-н Стефан Стояновски, директор Привличане на таланти за Европа, и г-жа Ирина Гешева асистент на изпълнителния директор ...
Ректорът и изпълнителният директор на института „Отворено общество“ обсъдиха Рейтинговата система на висшите училища 28.1.2020 г. ...  д-р Мартин Осиковски от катедра “Медии и обществени комуникации”. Г-н Юри Велев, г-н Георги Стойчев, проф. Димитър Димитров и доц. Мартин Осиковски (от ляво надясно) Ректорът посочи, че въвеждането на добре ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... и гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“. По време на срещата Стажантските програми се развиват успешно. Време е да засилим сътрудничеството си и в научната област, защото ни е нужен вашият изследователски и аналитичен ...
УНСС участва в „ICAEW – Partner in Learning Conference, 2020“ 3.2.2020 г. ... Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и доц. Михаил Мусов – главен секретар по международно сътрудничество, представиха УНСС на конференцията „ICAEW – Partner in Learning Conference, 2020”. Форумът се ...
Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027 26.1.2020 г. ... . Пламен Мишев, преподавател в катедра "Икономика на природните ресурси" и ръководител на екипа, изготвил анализа. Проф. Пламен Мишев (вторият от ляво надясно) По време на форума беше представена актуална информация за хода на преговорния ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 24.1.2020 г. ... Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, при подписването на меморандума за сътрудничество между катедрата, Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ и АЕЖ - България. Темата за етичното отразяване на деца в медиите, която е във ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 23.1.2020 г. ... Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, при подписването на меморандума за сътрудничество между катедрата, Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ и АЕЖ - България. Темата за етичното отразяване на деца в медиите, която е във ...
Единадесети турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ 22.1.2020 г. ... на УНСС”, организиран от катедра „Физическо възпитание и спорт” и академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец”.  Участие в турнира взеха 24 мъже и 2 жени. При мъжете ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 21.1.2020 г. ... проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства гостите и участниците в семинара и подчерта значимостта на темата за развитието на ядрената сигурност в глобален мащаб. Той посочи, че изборът на УНСС за домакин на ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 21.1.2020 г. ... проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е ...
гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк 21.1.2020 г. ... ще бъде гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“, преподавател по управление на иновациите в бизнеса и инвестиции в бизнеса.  Г-н Тодор Младенов, проф. Димитър Димитров,  гл. ас. д-р Зорница Йорданова, г-н Васил Караиванов и ...
уикенд „Тийноватор“ 21.1.2020 г. ... . ас. д-р Ивайло Иванов от катедра „Индустриален бизнес“ участва в 48-часов стартъп уикенд на програмата за създаване на стартъп клубове на българските училища „Тийноватор“. Методиката на обучение в нея е разработена на основата на успешни практики на ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства гостите и участниците в семинара и подчерта значимостта на темата за развитието на ядрената сигурност в глобален мащаб. Той посочи, че изборът на УНСС за домакин на събитието в ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 20.1.2020 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е разработен от учени от ...
Наш преподавател беше единственият гост-ментор от академичните среди в стартъп уикенд „Тийноватор“ 15.1.2020 г. ... . ас. д-р Ивайло Иванов от катедра „Индустриален бизнес“ участва в 48-часов стартъп уикенд на програмата за създаване на стартъп клубове на българските училища „Тийноватор“. Методиката на обучение в нея е разработена на основата на успешни практики на Станфордския университет ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ => На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   10.01.2020г ...
Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 10.1.2020 г. ... ще бъде гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“, преподавател по управление на иновациите в бизнеса и инвестиции в бизнеса.  Г-н Тодор Младенов, проф. Димитър Димитров,  гл. ас. д-р Зорница Йорданова, г-н Васил Караиванов и ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Посланикът на Малта проф. Лино Бианко с лекция пред студенти от катедра "Регионално развитие" 6.1.2020 г. ... в България, изнесе лекция пред студентите от катедра "Регионално развитие" през зимния семестър на учебната 2019/2020 година. Проф. Бианко работи активно с УНСС и катедрата за развитие на различни международни партньорства с университети от Европа. Лекцията в областта на икономическата ...
Скръбна вест 1.1.2020 г. ... в Институт през 2006 г.; основаването на катедра „Предприемачество“ през 2006 г., с последващо стартиране на бакалавърска и магистърска програми по предприемачество и акредитиране на първата в страната докторантска програма по предприемачество. Значими постижения проф. Тодоров ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... , гл. ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедра „Икономическа социология”, докторантите Златина Димова и Габриела Марангозова и студентите от специалност „Социология” – Йоана Първанова и Габриела Горанова, съответно председател и заместник-председател на  ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... университет. През новата календарна година нашата катедра ще навърши 45 години от своето създаване. Тези факти са повод за гордост и уважение за всички нас. Днес не се разделяме, а поставяме ново начало. Ние гледаме в бъдещето заедно с вас“, обърна се към абсолвентите гл. ас. д-р Тодорка Кинева ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... на Асоциацията и заместник-ръководител катедра "Счетоводство и анализ". Проф. Даниела Фесчиян Вие ще се влеете в авангарда на стотния випуск, защото през следващата година нашият университет ще чества своя стогодишен юбилей. УНСС е най-големият университет в Република ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... на церемонията по връчване на дипломите. Катедра „Логистика и вериги на доставките“ Снимки: ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 16.12.2019 г. ... и сега успяхме. Благодаря на ръководителя на катедра „Медии и обществени комуникации“ доц. Стела Ангова, която е много настоятелна и работи усилено за това студио“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на ремонтираното телевизионно студио ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2019 г. ... , зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри Националното състезание по финанси и счетоводство. Проф. Фесчиян с участници в състезанието „Броят и подготовката на участниците в днешното състезание са безспорно признание ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство. 600 средношколци се борят за достойното си място в УНСС 14.12.2019 г. ... , зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ откри Националното състезание по финанси и счетоводство пред развълнуваните 600 състезатели-средношколци. „Броят и подготовката на участниците в днешното състезание са безспорно признание за интереса ...
Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие” 14.12.2019 г. ... развитие“ беше темата на дискусията, която катедра „Счетоводство и анализ“ и счетоводна кантора „Zara Consult“ организираха за студенти и докторанти. Гостите бяха представени от доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедрата, който подчерта, че ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра "Логистика и вериги на доставките". Проф. Мирослава Раковска „Днес правите голяма крачка. Имате късмета да завършите тази специалност в този университет. Всички възможности и перспективи са пред вас. Продължавайте да ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 13.12.2019 г. ... опити и сега успяхме. Благодаря на ръководителя на катедра „Медии и обществени комуникации“ доц. Стела Ангова, която е много настоятелна и работи усилено за това студио“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на ремонтираното телевизионно студио на ...
Дипломираха се бакалаврите, магистрите и докторите от катедра „Международни отношения“ 12.12.2019 г. ... сигурност“ и на докторантите от катедра „Международни отношения“. Церемонията беше открита от  декана на факултет "Международна икономика и политика" доц. д-р Мария Бакалова. „Продължавайте да търсите себе си и намерете собствената мяра за успех. ...
Дипломите си получиха бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“ 12.12.2019 г. ... доц.  д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", по време на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“. В аула „Максима“ Доц. Галина ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... абсолвентите доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“. Доц. Блага Благоева „Не позволявайте да ви подценяват. Бъдете реалисти и вярвайте в себе си. През годините изисквахме много от вас, защото знаехме, че можете повече“, каза доц. д-р Елизабет ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“. Доц. Галина Димитрова „Тези студенти, които ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“. Доц. Галина Димитрова „Тези студенти, които ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд" 11.12.2019 г. ... доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", при дипломирането на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ ...
Публична лекция на проф. Масаюки Сусаи от Университета в Нагасаки 10.12.2019 г. ... от доц. д.н. Живко Драганов, ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС. Проф. Масаюки Сусаи Проф. Масаюки Сусаи представи Университета в Нагасаки, неговата история, структура, факултети и образователни програми, сътрудничеството с голям брой американски и ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", откри церемонията. Проф. д-р Христо Катранджиев „Благодаря на преподавателите, че ни научиха да се трудим и да вярваме, че можем. Ние израснахме и знаем, че в живота не всичко е лесно, но именно в ...
И бакалаврите по политическа икономия се дипломираха 10.12.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Светла Тошкова, ръководител катедра "Политическа икономия", поздрави абсолвентите. Проф. д-р Светла Тошкова „Надявам се контактите, които създадохме през изминалите години, да се запазят. Не се притеснявайте да ни търсите, ако се нуждаете от помощ ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", откри церемонията. Проф. д-р Христо Катранджиев „Благодаря на преподавателите, че ни научиха да се трудим и да вярваме, че можем. Ние израснахме и знаем, че в живота не всичко е лесно ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд 10.12.2019 г. ... доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", при дипломирането на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 7.12.2019 г. ... . д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно развитие на студентите. Проф. д-р Снежана ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 6.12.2019 г. ... . д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно развитие на студентите. Проф. д-р Снежана ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 6.12.2019 г. ... . д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Проф. Христо Катранджиев Ръководителят на катедрата даде няколко ценни съвета на дипломантите, като цитира „Хамлет“ от Уилям Шекспир (на снимките долу). Колегите си ...
Публична лекция „Действия на АДФИ при проверка на обществени поръчки“ 6.12.2019 г. ... рамковото споразумение за сътрудничество с катедра „Финансов контрол“. Гл. ас. д-р Ина Лечева от катедра „Финансов контрол“ представи гост-лекторите: г-жа Мерал Каменова – началник на отдел в дирекция „Правна“, и г-н Виктор Георгиев - главен ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 5.12.2019 г. ... . д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Проф. Христо Катранджиев Ръководителят на катедрата даде няколко ценни съвета на дипломантите, като цитира „Хамлет“ от Уилям Шекспир (на снимките долу) ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... , която съществува от сто години в катедра на сто години в университет, който навършва сто години. Бъдете достойни представители на нашия университет и специалността ни в бизнеса, науката и обществото. Бъдете достойни и почтени хора. Правете горди родителите си“, посочи ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ". Проф. д-р Снежана Башева Вие избрахте и успешно приключихте обучението си в една от най-престижните специалности в нашия университет. Тя ще ви даде възможност за реализация в много различни ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 6.12.2019 г. ... прекарали заедно и много добре знаете коя катедра завършвате. Ще ви помоля само никога да не забравяте гнездото, което ще се убеждавате цял живот, че ви е създало като хора и като личности“, посочи проф. д.ик.н Стати Статев, ректор на университета и ръководител на катедра ...
Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, Представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 6.12.2019 г. ... и психология", както и на докторанти на катедрата. гл. ас. д-р Михаела Мишева представи сътрудничеството на катедра Икономическа социология и ВКБООН Онлайн викторина с представители на ВКБООН и ...
Осмодекемврийски спортен празник на УНСС 4.12.2019 г. ... , каза доц. д-р Спас Ставрев, ръководител катедра "Физическо възпитание и спорт". Доц. д-р Спас Ставрев Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков също поздрави спортистите: „Представителните ни отбори за поредна година доказаха, че УНСС, освен с ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 5.12.2019 г. ... проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ откри церемонията. Проф. д-р Снежана Башева „Да получиш диплома по специалност „Счетоводство“ в УНСС е не само престижно, но и отговорно. Катедрата е център на ...
Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 4.12.2019 г. ... . Организатор на събитието беше катедра „Икономическа социология“. Преди лекцията беше проведена викторина по темата за миграцията и бежанците в България. Г-н Матайс льо Рут Гост-лекторът, който започна презентацията си с кратко видео за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 3.12.2019 г. ... прекарали заедно и много добре знаете коя катедра завършвате. Ще ви помоля само никога да не забравяте гнездото, което ще се убеждавате цял живот, че ви е създало като хора и като личности“, посочи проф. д.ик.н Стати Статев, ректор на университета и ръководител на катедра ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... . Поздравления и за екипа на  катедрата за това, че сте обучили тези млади хора. Образованието в УНСС дава висок тласък за бъдещи успехи. Вие завършвате една чудесна специалност. Туризмът е едно уникално явление, а не просто бизнес, който търси само печалба. Той може да бъде ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 27.1.2020 г. ... , каза доц. д-р Бисер Петков, ръководител на катедра "Икономика на търговията", при връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“ и на магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ ...
Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва 2.12.2019 г. ... Кристиан Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и научен консултант на проектите от българска страна.   Откриването на уебинара В онлайн конференцията участваха четири отбора. Студентите от факултет ...
Дипломираха се магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 2.12.2019 г. ... Мутафчиева, ръководител на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Проф. Виолета Мутафчиева „Надявам се да се реализирате като специалисти в транспорта. Нашата професия е много разнообразна и печеливша. Транспортът е ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 2.12.2019 г. ... . д-р Бисер Петков, ръководител на катедра "Икономика на търговията", при връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“ и на магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 2.12.2019 г. ... и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 28.2.2020 г. ... 20.12.2019 г. катедра "Логистика и вериги на доставките" проведе изнесени практически занаятия по дисциплините "Дистрибуционна политика" в ОКС Бакалавър, "Управление на дистрибуцията" и "Управление на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 29.11.2019 г. ... магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“, откри първата бизнес игра на студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Ненкова ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 29.11.2019 г. ... Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“. В аула „Максима“ Доц. Ненкова се обърна към абсолвентите с думите: „Вие приключвате едно пътуване, чието начало поставихте преди четири години. Сигурна съм, че ...
Втора Про Боно работилница 24.4.2020 г. ... решения“.Организирана от катедра „Публична администрация“ и платформата „Time Heroes“, тя е част от проект BEESE, който популяризира нови форми на доброволчество и свързва университета със света на бизнеса и неправителствените ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Във форума участваха представители на академичната общност от водещи ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 29.11.2019 г. ... „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ ...
90 фирми със 100 щанда на Дните на кариерата 29.11.2019 г. ... политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“, поздрави участниците и организаторите на форума. Той посочи, че изложението се е превърнало в отлична възможност за студентите да намерят своите бъдещи работодатели. „Радвам се, че ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... . Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, проф. д-р Мария Стоянова, гл.ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедрата, и студентката от специалност „Социология” Йоана Първанова, председател на Клуба на социолога ...
Публична лекция „Държавата Израел- красива и сложна“ 29.11.2019 г. ... отношения (САИМО) и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” г-н Гиора Хаютин, бивш ръководител на Южен център за рехабилитация и физиотерапия, изнесе публична лекция на  тема „Държавата Израел - красива и сложна” ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Във форума участваха представители на академичната общност от водещи ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 26.11.2019 г. ... „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ ...
Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ 26.11.2019 г. ... доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси“, председател на Организационния комитет на конференцията. Доц. д-р Силвия Трифонова Гост на конференцията беше проф. Сива Рам Вемури от Университета „Чарлз Дарвин“ в ...
И бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... . д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“. В аула „Максима“ Доц. Ненкова се обърна към абсолвентите с думите: „Вие приключвате едно пътуване, чието начало поставихте преди четири години. Сигурна съм, че времето, ...
Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“ 25.11.2019 г. ... „Физическо възпитание и спорт” проведе своята Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”. Академичният форум беше под патронажа на ректора на УНСС ...
Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар 29.11.2019 г. ... . Събитието беше осъществено от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и Междууниверситетския център за развитие на кариерата.   Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедрата, представи госта като една от водещите PR фигури в България ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ 13.1.2020 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, и пожела на дипломантите никога да не спират да се развиват. Проф. Пламен Мишев „Това е тържествен момент и за нас. Гордейте се, че сте завършили УНСС и ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... заяви проф. д-р Мария Стоянова от катедра „Икономическа социология“, която откри събитието.  Тя посочи, че „нито първият, нито вторият, нито третият формат на Деня на доброволеца нямаше да са възможни без човешката и институционалната подкрепа на ...
Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество” 13.1.2020 г. ... , основател на специалността и катедрата „Предприемачество“, поздрави дипломантите и родителите им. Той разказа за основаването и развитието на специалността – от идеята до реализацията й,  създаването на първата и единствена катедра ...
Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар 13.1.2020 г. ... . Събитието беше осъществено от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и Междууниверситетския център за развитие на кариерата.   Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедрата, представи госта като една от водещите PR фигури в България ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... ще ви помагаме, вратите както на катедрата, така и на целия университет ще бъдат отворени за вас“, посочи проф. д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, по време на връчването на дипломите на бакалаврите и ...
Преподаватели от катедра "Икономика на търговията" са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... . д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“, откри първата бизнес игра на студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal ...
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“ 21.1.2021 г. ... за провеждане на конференцията е на катедра „Политическа икономия“ именно поради факта, че тя разглежда политикономическата система не статично, а в процеса на нейните еволюция и промяна, разглежда икономиката не като отделна подсистема, а като вплетена в цялата ...
Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Roma в Рим 8.12.2019 г. ... , който е заместник ръководител на Катедра "МИО и бизнес", се срещна и с преподаватели, които активно участват в съвместната магистърска програма между Università degli studi Internazionali di Roma и ...
Випуск 2019 24.11.2019 г. ... и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си. „Чудих се откъде да започна словото си. Исках да ви поздравя и да се зарадвам, че завършвате, но се чувствам тъжен, че няма да срещам любими студенти, на които съм имал щастието ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... зала на 20 ноември 2019 г. Форумът беше организиран от катедра „Политическа икономия“ в сътрудничество с катедра „Информационни технологии и комуникации“. Двете катедри вече втора година обучават студенти в магистърската специалност „Дигитална икономика” в УНСС ...
Професор от катедра "Икономика на търговията" е балкански шампион по лека атлетика 23.11.2019 г. ... . д-р Септемврина Костова от катедра „Икономика на търговията“ спечели тази есен четири медала (един златен и три сребърни) на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Букурещ, в която участваха 12 страни (на снимката долу). С това броят на нейните медали вече е 205, завоювани през дългия й ...
Професор от УНСС е балкански шампион по лека атлетика 23.11.2019 г. ... ноември 2019 15:05 Проф. д-р Септемврина Костова от катедра „Икономика на търговията“, спечели тази есен четири медала (един златен и три сребърни) на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Букурещ, в която участваха 12 страни (на снимката долу). С това броят на нейните медали вече е 205, ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 23.11.2019 г. ... .“ Това заяви Адела Бозмарова-Петрова, докторантка в катедра „Национална и регионална сигурност“, при връчването на дарението от 50  книги на български и на английски език от областите: икономика, политология, международни отношения, право, бизнес, психология, лидерство, личностно развитие, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си 26.11.2019 г. ... на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Индустриален бизнес“, доц. д-р Радко Радев, заместник-ръководител на катедра „Индустриален бизнес“. В словото си той посъветва абсолвентите, когато губят, да се вгледат в себе си, а щом печелят – около ...
Наш преподавател с приза „Учен с принос за земеделието 2019 г.“ 22.11.2019 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител катедра "Икономика на природните ресурси", беше награден с приза „Учен с принос за земеделието 2019 г.“. Високото отличие му беше връчено по време на тържествената церемония за годишно раздаване на наградите „Агробизнесмен на 2019 г.“, организирано от ...
Професор от УНСС е балкански шампион по лека атлетика 22.11.2019 г. ... . д-р Септемврина Костова от катедра „Икономика на търговията“, спечели тази есен четири медала (един златен и три сребърни) на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Букурещ, в която участваха 12 страни (на снимката долу). С това броят на нейните медали вече е 205, завоювани през дългия й ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... доказателство, че сте изминали своя академичен път в катедрата с най-висока акредитационна оценка в България в нашето направление. Бъдете готови да срещате още много учители занапред и да попивате знания от тях. От моите учители научих етиката към професията, да съм любопитна към света, да предавам нататък ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 5.12.2019 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. „Радвам се, че имаме такъв празник, в който можем да си дадем сметка за постигнатото и в който всички ние сме участвали – студентите, преподавателите и родителите. ...
Катедра "Регионално развитие" на форум на Regional Studies Association 22.11.2019 г. ... от катедрата  Преподаватели от катедра „Регионално развитие“ участваха в конфернеция на Международната организация за регионални изследвания (Regional Studies Association) на тема  „Метрополии и периферия в страните от Централна и Източна Европа: нови предизвикателства за ...
24- та международна регионална конференция в Ниш 22.11.2019 г. ... 24 път, като за поредна година участваха преподаватели от катедра „Регионално развитие“ в УНСС. Представени бяха изследвания на учени от различни балкански държави в четири тематични направления: теоретико-методологични проблеми на регионалното развитие, стратегически основни на политиката за ...
Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA 22.11.2019 г. ... . Тази година участие взе ас. д-р Веселина Любомирова от катедрата. Домакин беше катедрата по Стратегически регионални политики в същия университет. Интересното е, че това е един от малкото университети в Европа с две регионални катедри, тъй като имат и катедра за Регионално планиране, чиито представители също ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с университета в Щип, Македония 22.11.2019 г. ... и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета „Гоце Делчев“ в Щип, Македония. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в македонския университет. Тази ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ и доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ (от ляво надясно) Практиките и стажовете на студентите от УНСС  ще се ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 13.1.2020 г. ... .“ Това заяви Адела Бозмарова-Петрова, докторантка в катедра „Национална и регионална сигурност“, при връчването на дарението от 50  книги на български и на английски език от областите: икономика, политология, международни отношения, право, бизнес, психология, лидерство, личностно развитие, ...
Лекция „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“ 4.12.2019 г. ... на рамковото споразумение за сътрудничество между катедра „Финансов контрол“ и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), нейни представители изнесоха лекция на тема „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“ пред четвъртокурсници от специалност „Финансов ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... са статиите на 33 студенти от катедра „Регионално развитие“ в два тематични сборника от студентски конференции. Студентките Мария Мърдева и Теодора Николова в специалност "Регионално развитие" с изданията си като автори.  Излезе от печат най-новия сборник с публикации на студенти от ...
Регионален симпозиум в Сърбия 21.11.2019 г. ... регионално развитие на Източна Сърбия и Представители на катедра „Регионално развитие“ взеха участие като част от партньорството на катедрата със сръбските университети и академична общност в областта на регионалното развитие.  Балканите и изследователската работа на колегите ни от региона са от ...
Представители на катедрата на първа международна конференция „Градове и периферни райони“ в Краков 3.12.2019 г. ... „Градове и периферни  райони“ за катедрата по Регионална икономика в Краковския икономически университет се проведе на 16 и 17 юли тази година. Три доклада от катедра Регионално развитие бяха включени в програмата на форума. Над 40 представители на университети от различни европейски ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие“ получиха дипломите си 20.11.2019 г. ... . С тези думи доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, поздрави бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие“ по време на церемонията по тяхното дипломиране и благодари на родителите им за доверието и подкрепата. В аула ...
Професор от УНСС е съавтор на книгата „Мултидисциплинарни аспекти на изкуствения интелект“ 13.1.2020 г. ... „Образование“ са проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ на УНСС и доц. д-р Пламена Златева от БАН. Проф. д-р Димитър Велев и доц. д-р Пламена Златевас редактора на изданието сър Виктор де Пус (в средата) Форумът ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 20.11.2019 г. ... на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. „Радвам се, че имаме такъв празник, в който можем да си дадем сметка за постигнатото и в който всички ние сме участвали – студентите, ...
Делойт България дари на УНСС учебници на английски език 20.11.2019 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и доц. д-р Мария Маркова от същата катедра, координатор по меморандума. Проф. Валентин Гоев, доц. Стела Ралева, проф. Стати Статев, г-жа Силвия Пенева, проф. Снежана ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“ 20.11.2019 г. ... и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (отдясно на ляво) В презентацията си д-р Румен Ганев запозна студентите с работата, целите и дейността на дирекция „Вътрешна сигурност“, която се занимава с ...
Публична лекция „Рециклиране и разделно събиране на отпадъците“ 19.11.2019 г. ... Топчиева, докторант в катедра „Икономика на природните ресурси“ и член на Еко Клуб УНСС, представи резултатите от проучване на нагласите на студенти от УНСС по отношение на рециклирането и разделното събиране на отпадъците ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” (ЧЕПЛ) представители на IBM направиха презентация на тема CV clinic - как да се представим успешно на интервю за работа, част от инициативата Success Skills by IBM. Проф. д-р ...
Публична лекция „Миграция и бежански заплахи: митове и истини“ 19.11.2019 г. ... и бежанците и ръководител на катедра „Управление", представи гост-лектора като експерт с богат професионален опит и информация в сферата на миграцията. Тя изтъкна значението на темата за регионалното и глобалното развитие и посочи, че със съдействието на ...
Публична лекция „Миграция и бежански заплахи: митове и истини“ 18.11.2019 г. ... и бежанците и ръководител на катедра „Управление", представи гост-лектора като експерт с богат професионален опит и информация в сферата на миграцията. Тя изтъкна значението на темата за регионалното и глобалното развитие и посочи, че със съдействието на ...
Дипломира се първият випуск магистри от специалност „Противодействие на корупцията“ 19.11.2019 г. ... думи доц. д-р Емил Асенов от катедра "Финансов контрол" откри церемонията. Доц. д-р Емил Асенов Ас. Трифон Трифонов от катедра "Финансов контрол" благодари на ръководствата на УНСС и КПКОНПИ за подкрепата на специалността. Всеки един от ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", откри церемонията по дипломирането на бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския ...
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” 18.11.2019 г. ... на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Тя представи научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В последвалата ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Финансов контрол“ получиха дипломите си 18.11.2019 г. ... , заместник-ръководител на катедрата. Доц. д-р Даниела Въткова-Милушева Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Дипломираха се бакалавритe, магистрите и докторантите от катедра „Управление“ 18.11.2019 г. ... , магистри и докторанти от катедра „Управление“. Тържествената церемония откри проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“. Чрез дипломите УНСС ви дава част от своя авторитет. В хода на вашето ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Тя благодари на студентите за огромния интерес и заяви, че партньорството с международни професионални организации като ICAEW добавя голяма стойност за тяхното израстване като бъдещи ...
Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“ 14.11.2019 г. ... 2014 г. катедра „Публична администрация“ полага усилия да утвърди форум, в който в по-неформална атмосфера да споделяме нови идеи, проблеми и да намираме решения. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра  "Публична ...
Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ 14.11.2019 г. ... , организирана от катедра „Международни отношения“ и катедра „Политология“, се проведе в Голямата конферентна зала. Във форума участваха представители на академичната общност от СУ „Климент Охридски“, ПУ ...
Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR 14.11.2019 г. ... от спецециалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ преминаха обучение, свързано с основните положения и насоки за поддържане на съответствие с Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на лични данни. Студентите бяха придружени от гл. ас ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... на алгоритмите, каза доц. д-р Мартин Осиковски от катедра "Медии и обществени комуникации" по повод политиката на МОН да се стимулира насочването на младите към математика, природни и инженерни науки заради повсеместното навлизане на технологиите. Осъзнаваме, че механично преливане не може да има. ...
Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR 13.11.2019 г. ... от спецециалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ преминаха обучение, свързано с основните положения и насоки за поддържане на съответствие с Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на лични данни. Студентите бяха придружени от гл. ас ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... на УНСС се срещнаха с ръководителите на катедра „Статистика“ - доц. Мария Войкова, на катедра „Иконометрия“ - проф. Юри Пекар, както и с декана на факултет "Икономическа информатика" проф. Иван Брезина. Доц. д-р Соня Чипева и  гл. ас. д-р ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ 11.11.2019 г. ... нашата катедра дълбоко ценим, че сте отгледали и възпитали тези вече пораснали деца. Ваша е основната заслуга днес те да бъдат с тоги. В едни тежки години вие сте съумели да изградите тези млади хора като личности и да ги подготвите за пазара на труда много повече от нас. Поклон пред вас“. ...
Бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ получиха дипломите си 10.11.2019 г. ... доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Доц. Борислав Арнаудов „Благодаря за наученото и за съветите, които ни дадоха нашите преподаватели. Важно е да си помагаме и занапред, както досега. Пожелавам много ...
Професор от УНСС с наградата „Златен век“ – звезда 7.11.2019 г. ... Боил Банов награди проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ с отличието „Златен век“ – звезда, за значимия му принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод Деня на народните будители (на снимката долу) ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... уверени в себе си. Нашата катедра е създала достатъчно възможности за връзки с работодателите и нашите възпитаници се реализират успешно. Имаме прекрасни отношения с всички специализирани структури и институции в областта на отбраната и националната сигурност – МО, МВР, ДАНС и други, които ...
Започна регистрацията в Европейската олимпиада по статистика 6.11.2019 г. ... институт със сътрудничестовото на нашата катедра. Повече информация за олимпиадата може да се открие на сайта й: https://www.nsi ...
Професор от УНСС с наградата „Златен век“ – звезда 6.11.2019 г. ... Боил Банов награди проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ с отличието „Златен век“ – звезда, за значимия му принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод Деня на народните будители (на снимката долу) ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... , доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Росица Радоева, проект-мениджър на “Rabota.bg”, Георги Стоилов, народен представител, ас. д-р Даниел Парушев, председател на Студентския сенат и зам.-председател на Националното ...
Среща-дискусия „Китай - съвременни перспективи и предизвикателства“ 5.11.2019 г. ... . д-р Антонина Хабова, научен секретар на катедра „Международни отношения“, поздрави организаторите за инициативата и подчерта необходимостта от дискусия по тази тема предвид нарастващата роля на Китай и неговият стремеж към утвърждаване на страната като глобална сила. Тя изнесе ...
Доклад на доц. д-р Силвия Трифонова с международна награда на конференция в Малайзия 5.11.2019 г. ... в съавторство с доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС. Темата на изследването е „Impact assessment of the ECB’s unconventional monetary policy measures on the Bulgarian government bond yields through the interest rate transmission ...
Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... МП „Бизнес психология и социология” на катедрата участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 8.12.2019 г. ... и София. Марина Кирова, възпитаничка на катедра „МИО и бизнес“, работила дълги години в ЕК, ги запозна с „Европейският семестър и бъдещето на пазара на труда“. Тя представи проблемните области на България и препоръките към нея, промените, които технологиите ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 4.11.2019 г. ... с гл. ас. Моника Моралийска от катедра „МИО и бизнес“ ис Бойко Благоев и Марина Кирова от Представителствотона ЕК в България Бойко Благоев от отдел „Информация и комуникация“ насърчи студентите да бъдат активни в търсене на възможности за ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... периода от 24.10.2019 г. – 30.10.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на ...
Наши преподаватели с международна награда за най-добър доклад на научен форум в Малайзия 4.11.2019 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия” получиха наградата „Най-добър доклад” на международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... . д-р Димитър Димитров От името на катедра „Публична администрация“ Институтът-юбиляр беше поздравен от проф. д-р Евгения Делчева, която посочи, че едно от многото предизвикателства, с които екипът на ИСК се е справил успешно, е отварянето на магистърската програма ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 30.10.2019 г. ... . С тези думи зам.-ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков поздрави бакалаврите и магистрите от катедрата. Доц. Васил Петков Като ваши преподаватели се опитахме да ви дадем не само теоретични, но и практически познания, да ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 8.12.2019 г. ... . С тези думи зам.-ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков поздрави бакалаврите и магистрите от катедрата. Прочетете подробности тук: https://www.unwe.bg/bg/news/16639/from-rss ...
Професор от УНСС с доклад на международна конференция по публична администрация 28.10.2019 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в Трансилванската международна конференция по публична администрация (Transylvanian International Conference in Public Administration) по покана на  Prof. Calin Hintea, декан на Факултета по ...
Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и финанси 28.10.2019 г. ... д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова, преподавател в същата катедра, за втори път участваха в Международния конгрес по счетоводство и финанси, който се проведе в периода 23 - 25 октомври т.г. в Кападокия ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 28.10.2019 г. ... на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, с академичен ментор гл. ас. д-р Борислава Стоименова, спечели Златната награда за студентски проект в шестото издание на конкурса BAAwards 2019 на Българската асоциация на рекламодателите (БАР). Високото отличие на ...
Мирослав Лайчак беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.10.2019 г. ... че Академичният съвет, по предложение на катедра „Международни отношения“, удостоява г-н Лайчак с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ за принос в изграждането на европейската дипломация, в развитието на отношенията между Република България и ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... години по-късно“, организирана от катедра “Международни икономически отношения и бизнес”. Проф. Стати Статев Проф. Статев посочи, че докладите на форума са над петдесет, като има участници от почти всички висши училища в България. ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 23.12.2019 г. ... на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, с академичен ментор гл. ас. д-р Борислава Стоименова, спечели Златната награда за студентски проект в шестото издание на конкурса BAAwards 2019 на Българската асоциация на рекламодателите (БАР). Високото отличие на ...
Проведе се 17-тата международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес" 8.12.2019 г. ... международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес". Специален гост на откриването беше г-жа Саша Безуханова, член на борда на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и основател на гражданската платформа MoveBG, която говори за знанието, технологиите и ...
Професори от УНСС на международни форуми по стандартизация 23.10.2019 г. ... Елка Василева и проф. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси“ участваха в два международни форума, свързани с обучението по стандартизация, които се проведоха в рамките на споразумението за сътрудничество между Българския институт за стандартизация и ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... и ас. д-р Виолета Тончева-Златкова от катедра „Публична администрация“ участваха в 9th International Teaching and Training Week „Importance of International Credit Mobility for Internationalisation of HEIs“, организирана от Икономическия университет (ИУ) - ...
Международно отличие за катедра „Регионално развитие“ за най-добра статия 21.10.2019 г. ... от катедра „Регионално развитие“ бяха отличени от Международната организация за регионални изследвания (Regional Studies Association) за най-добра статия (Best Paper Award) на форума  „Метрополии и периферия в страните от Централна и Източна ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... . д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“ (от ляво надясно) Дипломантите бяха поздравени и за избора да продължат образованието си в магистърските специалности на УНСС ...
Наши преподаватели с доклади на международна конференция на EBES 21.10.2019 г. ... Филипова-Сланчева, преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29-ата международна конференция на EBES (Eurasia Business and Economic Society), която се проведе в Лисабон в началото на октомври в Insituto Universitario de Lisboa – ISCTE/IUL ...
Преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС на международна конференция 21.10.2019 г. ... Атанаска Филипова-Сланчева, преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29 - та международна конференция на EBES (the 29th Eurasia Business and Economic Society Conference) в град Лисабон, Република Португалия, която се проведе през периода 10-12 октомври 2019 г ...
Пета научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: държавата и пазарът" на катедра "Икономикс" 18.10.2019 г. ... беше темата на петата научна конференция на катедра "Икономикс", която се проведе в УОБ – Равда. В нея участваха представители от водещите висши училища в страната. При откриването на конференцията Дискусиите на форума се фокусираха върху най-актуалните, значими и ...
Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“ 18.10.2019 г. ... икономически изследвания (MRC) към катедра „Финанси“, съвместно със Съюза на икономистите в България и с подкрепата на Френския институт в България и Първа инвестиционна банка АД. Г-жа Зинаида Златанова, бивш заместник министър-председател и министър на ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... на Юридическия факултет и ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Божана Неделчева, доц. д-р Вълчин Даскалов, преподавател в Юридическия факултет и главен секретар по вътрешните актове на УНСС ...
Участие на наш преподавател в международни форуми 17.10.2019 г. ... . ас. д-р Калина Кавалджиева от катедра „Счетоводство и анализ“ представи доклад на тема „Оценка на договора за концесия - справедлива/пазарна стойност на примера на предоставяне на концесионни права на минерална вода (в т.ч. хотел и басейн)“ на Шестия конгрес на ...
Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“ 18.10.2019 г. ... и статистика" на УНСС; ръководител катедра "Информационни технологии и комуникации" с презентация „Научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”; проф. д-р Владя Борисова, ...
Пета научна конференция на катедра "Икономикс" 22.10.2019 г. ... беше темата на петата научна конференция на катедра "Икономикс", която се проведе в УОБ – Равда. В нея участваха представители от водещите висши училища в страната. Дискусиите на форума се фокусираха върху най-актуалните, значими и очертаващи профила на бъдещото развитие проблеми в ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... , и проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“. Гост-лекторите от Словакия: г-н Мартин Балушик, г-жа Яна Михалкова и г-н Карол Стибло (от ляво надясно) В Малката конферентна зала участниците дискутираха аспекти на устойчивото ...
Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ 10.10.2019 г. ... практики и социален одит), организирана от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Съорганизатори  на форума бяха Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на КСО специалистите и Академичната мрежа за социална отговорност в УНСС ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 9.10.2019 г. ... магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение   Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 28.10.2019 г. /понеделник/ от 09,00 часа. Списък с ...
Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “ 8.10.2019 г. ... семинар с международно участие на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ на тема „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии“ се проведе от 30 септември до 2 октомври в УОБ - Равда. Форумът беше организиран в три тематични панела, в ...
Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен 10.10.2019 г. ... . д.с.н. Елка Тодорова от катедра „Икономическа социология“ беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен в Университета TWENTE (Холандия). В комисията участваха и професори от САЩ, Белгия, Холандия, Швеция - специалисти по икономическа социология, ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... доц. д.н. Живко Драганов, ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова, доц. д-р Ваня Иванова и доц. д-р Ивайло Беев от катедра „Икономикс“. През новата учебна година в РЦДО ще се обучават близо 700 студенти в ОКС ...
Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен 7.10.2019 г. ... . д.с.н. Елка Тодорова от катедра „Икономическа социология“ беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен в Университета TWENTE (Холандия). Проф. Тодорова (втората от ляво надясно) и другите членове на международната ...
Лекция на проф. Ласло Андор, доктор хонорис кауза на УНСС 4.10.2019 г. ... доц. д-р Елена Симеонова, преподавател в катедра „Политология“ Проф. Андор запозна студентите със сложните политически  и институционални механизми, по които се избира Европейската комисия, с начините, по които тя взаимодейства с Европейския парламент и другите ...
Проф. Димитър Хаджиниколов беше гост-лектор в Държавния университет на Къзълорда в Казахстан 8.12.2019 г. ... . Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ беше гост-лектор в Държавния университет на Къзълорда в Казахстан.Той участва като съорганизатор и главен докладчик на семинар за преподавателите от Икономическия факултет на университета. Пред своите академични колеги той ...
Нашият мъжки отбор по волейбол на ХV Европейско студентско първенство в Лодз, Полша 1.10.2019 г. ... на ръководството на УНСС, Студентския съвет, катедра „Физическо възпитание и спорт” и външни дарители се даде възможност на отбора да мери сили с най-добрите в Европа. В първенството, което се проведе от 25 юли до 2 август в Лодз, Полша, участваха студенти от 27 университета от ...
Наш професор беше гост-лектор в казахстански университет 1.10.2019 г. ... . Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ беше гост-лектор в Държавния университет  на Къзълорда, който носи името на древния философ Коркът Ата. Нашият преподавател беше съорганизатор и главен докладчик на семинар за преподавателите от ...
Тържествено откриване на новата учебна година 2019/2020 1.10.2019 г. ... факултет на УНСС и ръководител на катедра “Счетоводство и анализ” проф. д-р Снежана Башева откри новата академична година. На тържественото откриване поздрав към новоприетите студенти отправиха проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на ...
Наши преподаватели представиха резултати от изследване по научен проект на научна конференция в Берлин 15.10.2019 г. ... Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и гл. ас.  д-р Радка Андасарова представиха доклад, посветен на необходимостта от адаптиране на финансовите отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС . Докладът включваше резултати от ...
Провеждане на защита на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на транспорта", "Интелигентни транспортни системи", "Транспортен мениджмънт" и "Енергиен бизнес" - ОКС "Магистър" 30.9.2019 г. ... на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия. Срокът за подаване на молби за ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция 20.11.2019 г. ... периода 23.09.2019 г. – 29.09.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в Солунския университет „Аристотел“ по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на ...
Tрета експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono 7.10.2019 г. ... . Преподаватели от катедра „Публична администрация“ са българските представители на академичните среди в рамките на проекта. Основен фокус на работната среща бяха резултатите от първата Про Боно работилница – пилотен опит за въвеждане на ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Успешно защитен дисертационен труд на тема: "Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка" 8.12.2019 г. ... докторант към Катедра "МИО и бизнес" Желязко Вълчев защити успешно дисертационен труд на тема: "Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка" ??Научният ръководител на докторанта беше доц. Доброслав Моллов от Катедрата.В комисията по защита бяха: ...
Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни 13.9.2019 г. ... и доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. През втория етап, проведен от 12.09 до 19.09 ...
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 21.2.2020 г. ... на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 31.8.2019 г. ... Станимира Ковачева от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получи тазгодишната награда „Employer Branding Leader“ - най-големият световен приз в сферата на маркетинга и човешките ресурси за изграждане на работодателска марка ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 30.8.2019 г. ... Станимира Ковачева от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получи тазгодишната награда „Employer Branding Leader“ - най-големият световен приз в сферата на маркетинга и човешките ресурси за изграждане на работодателска марка ...
Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE” 8.8.2019 г. ... Александрова Тошева – катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС. Обучението се осъществи по проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria на научната инфраструктура “Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в европа“ (SURVEY ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... „Финансов контрол“ към Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) обединиха усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ => На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   29.07.2019г ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 29.7.2019 г. ... магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение    Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните ...
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... Smart Cities Development в катедра „Регионално развитие“ Развитие на интелигентни градове/ Smart Cities Development e новата магистратурска програма, която се предлага съвместно от катедрите „Регионално развитие“ и „Маркетинг и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
Докторант от катедра „Икономическа социология” взе участие в международен семинар в Китай 20.11.2019 г. ... Брестничка, докторант в катедра „Икономическа социология“ взе участие в международен семинар за правна помощ и права на детето Global Leadership Seminar, който се проведе от 1 до 14 юли в Пекин, Китай. Кандидатурата на докторант Брестничка беше избрана ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... , ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... „Счетоводство и анализ“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15.07.2019 г. след кратко боледуване почина ПРОФ. Д.ИК.Н ИВАН ДУШАНОВ. ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ДУШАНОВ /1928 – 2019/ Проф. д.ик. н. Иван Душанов е роден на 27.07.1928 г. в с. Калтинец, ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... , ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра ...
Международна мобилност на наш докторант 11.7.2019 г. ... Нора Тинева, редовен докторант към катедра Икономика на търговията, посети Икономическия университет в Прага, Чехия, където проведе проучване, свързано с темата на дисертационния й труд. Осъществената международната мобилност е част от проект № BG05M2OP001-2.009-0012 ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... март 1991 г., и има самостоятелна Катедра по предприемачество (сега Институт по предприемачество), специалност „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и на магистърската програма. Той благодари за подкрепата на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, както и на сдружението „Български атомен форум“ (БУЛАТОМ), Агенцията за ...
Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 4.7.2019 г. ... членове преподавателите от нашата катедра: проф. д-р Веселка Павлова (с рецензия), доц. д-р Екатерина Тошева (със становище) и доц. д-р Александър Найденов (със становище) ...
Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България 27.6.2019 г. ... Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска. Проф. д-р Румен Брусарски представи доклад на тема "За по-ефективни и ефикасни инвестиции в публичния сектор" ...
Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си 26.6.2019 г. ... института, преподаватели от нашата катедра, официални лица от държавни институции, видни статистици и гости. По време на събитието Председателят на НСИ връчи награди на победителите от Националните кръгове на Европейската олимпиада по статистика и Международния конкурс ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... март 1991 г., и има самостоятелна Катедра по предприемачество (сега Институт по предприемачество), специалност „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на ...
Ръководителят, зам.ръководителят и преподавател от катедра "Счетоводство и анализ", взеха участие в кръгла маса "Ефективност на публичните разходи" 15.7.2019 г. ... Снежана Башева - ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и декан на "Финансово-счетоводен факултет", проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и доц.д-р ...
Докторант на катедра „Икономическа социология“ на УНСС ще вземе участие в международен семинар по правата на детето в Китай 30.6.2019 г. ... Брестничка, докторант в катедра „Икономическа социология“, ще вземе участие в Глобален семинар за млади лидери в областта на закрилата на детето, който се провежда в Пекин, Китай през юли. Мария работи от над десет години в областта на правата на детето като част ...
Проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България беше наградена с плакет по случай 50-годишнината на гимназия "Ген.Владимир Заимов" - гр. Сопот 15.7.2019 г. ... Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" към ФСФ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, беше наградена с почетен плакет от директора на Професионалната гимназия "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот - инж. Катя ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. Списък с ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... доц. д-р Антония Пенчева от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ заяви, че интересът към руския език се е породил още през Възраждането, а по-късно влиза в учебните програми в българските училища. Дълго време той беше привилегирован, през 90-те ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ. От 1901 г., когато излиза първият брой, досега целта на списанието (което се издава без прекъсване, включително по време на ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 13.6.2019 г. ... „Св. Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“ със съдействието на „Бароко спорт“, който беше посветен на 100-годишнината на УНСС. В турнира, който започна през януари т.г., участваха 12 индивидуални състезатели. До финала ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса, в който участваха ученици, студенти, докторанти и практикуващи специалисти от страната и чужбина. Доц. Миланка Славова връчва ...
Спомени от конференцията 11.6.2019 г. ... Статев, проф. д-р Веселка Павлова, катедра „Статистика и иконометрия“ и председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски. След откриването, участниците бяха разпределени в три секции с общо 47 доклада. От тях 21 бяха на студенти, което показва засиления интерес на ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС участваха в Тринадесета международна научна конференция на тема „Предизвикателства за Европа: растеж, конкурентоспособност, иновация ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 4.6.2019 г. ... съвет на фондацията, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“. УНСС получи специална грамота от организаторите за приноса за популяризиране на конкурса сред студентите. В състезанието участваха и други ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 3.6.2019 г. ... съвет на фондацията, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“. УНСС получи специална грамота от организаторите за приноса за популяризиране на конкурса сред студентите. В състезанието участваха и други ...
Наш професор участва във форум на CIMA 3.6.2019 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, участва във форума „Constitution of Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World“, който се проведе във Варшава, Република Полша. Проф. Снежана Башева ...
Професор от УНСС с почетния знак на президента 31.5.2019 г. ... връчи на проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Ме