Катедра "Международни отношения"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Договор за сътрудничество

14.12.2021 г. 11:24:24 ч.

Втора научна конференция с международно участие „Сигурност и бъдещо развитие в Близкия изток“

28.2.2019 г. 11:53:15 ч.

Дипломи получиха и бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения

11.12.2018 г. 10:30:32 ч.

Международна конференция „Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи“

31.10.2018 г. 07:21:30 ч.

Покана: Международна конференция „Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи“

19.10.2018 г. 12:15:00 ч.

Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език

6.8.2018 г. 15:54:40 ч.

„Сирия - геополитически сблъсъци и сценарии за развитие“ - научна конференция с международно участие

20.7.2018 г. 16:54:16 ч.

Класиране на студентите от ІІІ курс, спец."Международни отношения" за специализации и изборни дисциплини

6.7.2017 г. 09:58:10 ч.

Покана за участие в годишната научна конференция на катедра "Международни отношения"

13.4.2017 г. 09:26:33 ч.

Студентска кръгла маса "Международните отношения в контекста на повишаващи се рискове и заплахи за сигурността"

7.4.2017 г. 23:15:40 ч.