Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 септември 2012 14:23

Контакти

Административен секретар на катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Мария Манчева

кабинет 2053, тел. 02/81 95 310

E-mail: katedratsz@unwe.bg