Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Научен секретар
Административен секретар

Лъчезара Васева

E-mail: vaseva@unwe.bg
Телефон: (02) 962 38 17, (02) 8195 497
Кабинет: 2027