Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Научен секретар
Административен секретар

Мария Манчева

Телефон: (02) 8195 310
Кабинет: 2053