Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 21 декември 2020 14:55

Разписание за магистри, индивидуално обучение

РАЗПИСАНИЕ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

трети семестър на уч. 2020/2021 г.

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Проф. д-р Маргарита Атанасова

18.10.2020г.

14.00-16.30ч.

2.

Бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси

Проф. д-р Марин Паунов

8.11.2020г.

14.00-16.30ч.

3.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

 

6.12.2020г.

9.00-11.30ч.

4.

Организация на осигурителните фондове

Гл.ас. д-р Ралица Пандурска

5.12.2020г.

9.00-11.30ч.

5.

Одит на човешките ресурси

Проф. д-р Мирослава Пейчева

10.10.2020г.

9.00-11.30ч.


ИЗПИТНА СЕСИЯ

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

трети семестър

прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Проф. д-р Маргарита Атанасова

16.01.2021г.

9.00ч.

2.

Бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси

Проф. д-р Марин Паунов

10.01.2021г.

11.00ч.

3.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

 

17.01.2021г.

9.00ч.

4.

Организация на осигурителните фондове

Гл.ас. д-р Ралица Пандурска

8.01.2021г.

18.00ч.

5.

Одит на човешките ресурси

Проф. д-р Мирослава Пейчева

9.01.2021г.

11.00ч.


РАЗПИСАНИЕ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

 прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Оценка на професионалния риск

 

Доц. д.н. Евгени Евгениев

17.10.2020г.

18.10.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2057

2057

2.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

31.10.2020г.

6.12.2020г.

9.00-13.00ч.

11.45-17.30ч.

2024

2024

3.

Държавна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Доц. д-р Емилия Масларова

7.11.2020г.

8.11.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2054

2054

4.

Управление на проекти в областта на човешките ресурси

Доц. д-р Тодор Тодоров

24.10.2020г.

25.10.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2052

2052


ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

прием септември 2019 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Оценка на професионалния риск

 

Доц. д.н. Евгени Евгениев

4.01.2021г.

18.00ч.

2.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

17.01.2021г.

8.00ч.

3.

Държавна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Доц. д-р Емилия Масларова

15.01.2021г.

16.00ч.

4.

Управление на проекти в областта на човешките ресурси

Доц. д-р Тодор Тодоров

7.01.2021г.

18.00ч.


РАЗПИСАНИЕ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

първи семестър на уч. 2020/2021 г.

прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Икономика на труда

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

17.10.2020г.

18.10.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2052

2052

2.

Организация на трудовата дейност

Доц. д.н. Евгени Евгениев

7.11.2020г.

8.11.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2057

2057

3.

Организационно поведение и корпоративна култура

Проф. д.н. Марин Паунов

28.11.2020г.

29.11.2020г.

10.00-17.45ч.

10.00-12.30ч.

2050

2050

4.

Социална политика

 

Доц. д-р Емилия Масларова

14.11.2020г.

15.11.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2054

2054

5.

Трудово и осигурително право

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

11.10.2020г.

13.12.2020г.

9.00-17.30ч.

10.45-12.15ч.

2024

2024

6.

Индустриални отношения

 

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

10.10.2020г.

13.12.2020г.

9.00-17.30ч.

9.00-10.30ч.

2024

2024


ИЗПИТНА СЕСИЯ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Икономика на труда

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

10.01.2021г.

12.00ч.

2.

Организация на трудовата дейност

Доц. д.н. Евгени Евгениев

4.01.2021г.

16.00ч.

3.

Организационно поведение и корпоративна култура

Проф. д.н. Марин Паунов

8.01.2021г.

16.00ч.

4.

Социална политика

 

Доц. д-р Емилия Масларова

15.01.2021г.

18.00ч.

5.

Трудово и осигурително право

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

13.01.2021г.

18.00ч.

6.

Индустриални отношения

 

Гл.ас. д-р Валери Апостолов

17.01.2021г.

14.00ч.


РАЗПИСАНИЕ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

първи семестър 

 прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Икономика на труда

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

7.11.2020г.

9.00-14.00ч.

2.

Демография

Гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

31.10.2020г.

9.00-14.00ч.

3.

Количествени методи и модели

Проф. д-р Веселка Павлова

5.12.2020г.

9.00-14.00ч.

4.

Осигурителни системи

 

Гл. ас. д-р Валери Апостолов

19.12.2020г.

9.00-14.00ч.

5.

Индустриални отношения

 

Гл. ас. д-р Валери Апостолов

20.12.2020г.

9.00-14.00ч.

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ

 специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

първи семестър 

прием септември 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

1.

Икономика на труда

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

10.01.2021г.

11.00ч.

2.

Демография

Гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова

9.01.2021г.

11.00ч.

3.

Количествени методи и модели

Проф. д-р Веселка Павлова

16.01.2021г.

13.00ч.

4.

Осигурителни системи

 

Гл. ас. д-р Валери Апостолов

15.01.2021г.

18.00ч.

5.

Индустриални отношения

 

Гл. ас. д-р Валери Апостолов

17.01.2021г.

12.00ч.