Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: вторник, 05 март 2019 9:19

Разписание за магистри, индивидуално обучение

 

РАЗПИСАНИЕ

 

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

 

трети семестър на уч. 2018/2019 г.

 

прием септември 2017 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Оценка на професионалния риск

Доц. д-р Евгени Евгениев

20.10.2018г.

21.10.2018г.

3.11.2018г.

15.00-21.00

12.30-21.00

15.00-21.00

4004

4004

4004

2.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

27.10.2018г.

28.10.2018г.

29.10.2018г.

12.30-21.00

12.30-21.00

14.15-17.30

4004

4004

2055

3.

Държавна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Доц. д-р Емилия Масларова

1.12.2018г.

2.12.2018г.

3.12.2018г.

12.30-21.00

12.30-21.00

9.00-12.15

4004

4004

2055

4.

Управление на възнагражденията

Проф. д-р Любомир Стефанов

24.11.2018г.

25.11.2018г.

26.11.2018г.

12.30-21.00

12.30-21.00

9.00-12.15

4004

4004

2055

 

 

 

РАЗПИСАНИЕ

специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 МАГИСТРИ

втори семестър на уч. 2018/2019 г.

 

прием септември 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

Доц. д-р Евгени Евгениев

9.03.2019г.

10.45-14.00ч.

2057

2.

Управление на човешките ресурси

Проф. д-р Маргарита Атанасова

10.03.2019г.

14.00-17.15ч.

2054

3.

Управление на възнагражденията

Проф. д-р Любомир Стефанов

23.03.2019г.

9.00-12.15ч.

2051

4.

Осигурителни фондове

Гл. ас. д-р Ралица Пандурска

 

23.03.2019г.

14.00-17.15ч.

2052

5.

Корпоративна социална отговорност и социален одит

Доц. д-р Мирослава Пейчева

6.04.2019г.

10.45-14.00ч.

2051

 

 

 

 

РАЗПИСАНИЕ

специалност “Икономика на човешките ресурси”

специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./

 МАГИСТРИ

трети семестър

 

прием януари 2018 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата/Ден

Час

Зала

1.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Проф. д-р Маргарита Атанасова

16.02.2019г.

17.02.2019г.

9.00-16.45ч.

9.00-16.45ч.

3073

2.

Бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси

Проф. д-р Марин Паунов

9.03.2019г.

10.03.2019г.

9.00-16.45ч.

9.00-16.45ч.

3073

3.

Социална политика и социално-защитни стратегии

Доц. д-р Емилия Масларова

16.03.2019г.

9.00-10.30ч.

2054

4.

Застраховане на персонала

Доц. д-р Галина Димитрова

16.03.2019г.

10.45-12.15ч.

 

2024

5.

Организация на осигурителните фондове

Гл. ас. д-р Ралица Пандурска

23.03.2019г.

9.00-10.30ч.

2052

6.

Одит на човешките ресурси

Доц. д-р Мирослава Пейчева

6.04.2019г.

9.00-10.30ч.

2051