Катедра "Финанси"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 19 февруари 2018 13:14

Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление

Изискванията към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление могат да бъдат изтеглени от тук.