Катедра "Икономикс"

Student Voices

вторник, 24 юни 2014 13:01

Уважаеми колеги студенти,

в тази рубрика ще бъдат поствани Вашите идеи, предложения и мнения относно подобряване на взаимодействието между Вас и академичния състав на катедра "Икономикс".

Освен това тук е вградена още една идея, а именно - това е мястото, където ще можете да издигате Вашите предизвикателства към колегията, т.е. това е огледалния образ на рубриката "Professor Voices"...

Към момента това е възможно чрез e-mail на адрес: ibeev@unwe.bg

P.S.Можете да посетите също и страницата на катедрата във FaceBook (FB).

Галерия снимки от Student Voices ...