Катедра "Икономикс"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“

Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“

19.11.2020 г. 18:16:20 ч.

Докторант от катедра „Икономикс“ взе участие в четвъртото видео интервю от поредицата “И тук може”

Докторант от катедра „Икономикс“ взе участие в четвъртото видео интервю от поредицата “И тук може”

28.9.2020 г. 20:54:58 ч.

Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“

Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“

13.5.2020 г. 17:15:25 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“

5.12.2019 г. 09:32:12 ч.

Пета научна конференция на катедра "Икономикс"

Пета научна конференция на катедра "Икономикс"

14.10.2019 г. 15:51:33 ч.

Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“

Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“

13.5.2019 г. 09:35:08 ч.

70 години катедра „Икономикс“

70 години катедра „Икономикс“

20.11.2018 г. 13:04:40 ч.

Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване

Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване

23.10.2018 г. 13:46:19 ч.

Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

22.5.2018 г. 14:16:04 ч.

Тържествено връчване на дипломи

Тържествено връчване на дипломи

26.1.2018 г. 12:09:27 ч.