Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Райна Димитрова

Телефон: (02) 8195 212
Кабинет: 2129