Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

четвъртък, 04 февруари 2021 15:57

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.03.2021 г. от 9,00 ч. в зала 2064.


Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.03.2021 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.


Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

Студентите - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител.


Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 26.02.2021 в каб. 2062 и да подадат молби до 22.02.2021 г. в Отдел "Студенти - Магистър".

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и ...