Катедра "Статистика и иконометрия"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи

7.6.2021 г. 15:29:25 ч.

Условни изпити на катедра "Статистика и иконометрия"

7.5.2021 г. 11:29:33 ч.

ВАЖНО!!! Задължителен стаж по специалността

13.4.2021 г. 17:08:06 ч.

Нова бакалавърска програма „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“

20.3.2021 г. 07:52:12 ч.

За пета поредна година доц. Найденов е член на престижно жури

20.3.2021 г. 07:45:37 ч.

Нова съмвестна магистърска програма по „Количествени финанси“

1.3.2021 г. 14:21:42 ч.

Излезе от печат книгата „Въведение в извадковите изследвания“ на доц. Ал. Найденов

19.2.2021 г. 12:45:39 ч.

Спечелихме първо и второ място на престижен международен конкурс в сферата на статистиката

16.2.2021 г. 11:50:11 ч.

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

4.2.2021 г. 15:57:14 ч.

Доц. д-р Екатерина Тошева взе участие като съавтор на доклад на международна конференция

16.1.2021 г. 18:01:49 ч.