Катедра "Статистика и иконометрия"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Доц. Атанасов представи вижданията си за бъдещето на националната статистика

14.7.2022 г. 16:10:13 ч.

Нашият колега доц. Атанасов е новият Председател на НСИ

6.7.2022 г. 17:38:27 ч.

АБСОЛЮТНА ПОБЕДА!!!

23.6.2022 г. 16:13:50 ч.

Студенти от специалност "Статистика и иконометрия" започнаха летния си стаж в НСИ

13.6.2022 г. 21:15:57 ч.

Международен конкурс за статистически плакат 2022 - 2023

23.5.2022 г. 08:58:22 ч.

Гл. ас. Бозев е ментор на отбора, който ще представлява България сред останалите страни на Европейската олимпиада по статистика

3.5.2022 г. 08:01:56 ч.

Доц. д-р Александър Найденов е новият ръководител на катедрата

20.4.2022 г. 13:08:32 ч.

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри)

9.4.2022 г. 19:15:59 ч.

Гл. ас. Бозев е ментор на отбора заел първо място в националния кръг на Европейската олимпиада по Статистика.

9.4.2022 г. 19:11:44 ч.

Доц. д-р Eкатерина Тошева участва с грант по програма Еразъм+

31.3.2022 г. 17:41:22 ч.