Катедра "Икономическа социология"

Катедра „Икономическа социология“ спечели два проекта в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2023 г. на Фонд „Научни изследвания“

четвъртък, 23 ноември 2023 10:01

Екипи от преподаватели, докторанти и студенти на катедра „Икономическа социология“ и Центъра за социологически и психологически изследвания към катедрата спечелиха два проекта в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2023 г. на националния Фонд „Научни изследвания“

Единият от проектите, на стойност 304 300 лв., с тема: „Насилие над жени: типологизации, социални и икономически последствия“ и ръководител проф. д-р Георги Петрунов, е класиран на първо място в националния конкурс с почти максимален брой точки – 99 от 100 възможни. Проектът се осъществява от консорциум между УНСС и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Другият проект е на стойност 149 200 лв. Ръководител е проф. д-р Вяра Стоилова. Темата на проекта е „Институции и социално изключване: изследване на институционалните логики, които блокират участието в обществото“.

Повече информация за класирането в националния конкурс за фундаментални научни изследвания може да намерите на адрес: https://cdn.bnsf.bg/index.php/s/689xEg5WYXmHitH

Пожелаваме успешна реализация на проектите и още много успехи на колегите!

Галерия снимки от Катедра „Икономическа социология“ спечели два проекта в конкурса за финансиране  ...