Катедра "Икономическа социология"

Регистър на академичните наставници и отговорниците-студенти в катедра "Икономическа социология"

четвъртък, 04 май 2023 13:09

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ

И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ В КАТЕДРА „ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ”

 

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ”

КУРС

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

I

гл.ас. д-р Мариета Христова

[email protected]

Васил Христов

[email protected]

II

доц. д-р Катя Михайлова

[email protected]

Моника Михайлова

[email protected]

III

доц. д-р Тодорка Кинева

[email protected]

Борислава Петрова

[email protected]

IV

доц. д-р Михаела Мишева

[email protected]

Надин Михайлова

[email protected]

 

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ”

КУРС

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

I

ас. д-р Драгомир Драганов

[email protected]

Дарина Николова

[email protected]

II

ас. д-р Мария Брестничка

[email protected]

 

 

III

проф. д.с.н. Елка Тодорова

[email protected]

Симона Димитрова

[email protected]

IV

доц. д-р Донка Никова

[email protected]

Павлина Милушева

[email protected]

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

проф. д-р Вяра Стоилова

[email protected]

Весела Ценева

[email protected]

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

проф. д.с.н. Елка Тодорова

[email protected]

Милена Боцева

[email protected]

 

 

ОНС „ДОКТОР“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-ДОКТОРАНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

проф. д-р Георги Петрунов

[email protected]

Трифон Трифонов

[email protected]

 

Галерия снимки от Регистър на академичните наставници и отговорниците-студенти в катедра "Икономич ...