Катедра "Икономическа социология"

Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през септември 2022 г. и защитили дипломна работа през октомври 2022 г.

сряда, 07 декември 2022 21:00

Уважаеми колеги,

Дипломите на студентите, които успешно са положили държавен изпит на 29.09.2022 г. и са защитили дипломна работа на 06.10.2022 г. са готови. Отправяме покана и към тях за участие в тържественото връчване на дипломите, което ще се състои на 15.12.2022 г. от 16.00 ч. в аула "Максима".

Необходимо е студентите да отидат в отдел "Бакалавър" и "Магистър", за да положат подпис.

За събитието ще са осигурени тоги за студентите. Шапките се осигуряват от студентите.

Ще Ви очакваме!

От ръководството

Галерия снимки от Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през септември 2022 г. и  ...