Катедра "Икономическа социология"

Лусиен Петърс е новият доктор по социология на катедрата

събота, 25 юни 2022 13:19

Лусиен Петърс е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 23 юни 2022 г. Научно жури в състав: доц. д-р Андрей Нончев (председател), проф. д.с.н. Добринка Пейчева, проф. д-р Татяна Коцева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева-Георгиева и доц. д-р Александър Христов присъди образователната и научна степен "доктор" на Лусиен Петърс. Темата на дисертационния труд е "Социален капитал на студентите, социално пространство и граждански живот в София (Students’ Social Capital, Social Space and Civic Life in Sofia)" с научен ръководител: доц. д-р Катя Михайлова.

Честито, д-р Петърс!

Галерия снимки от Лусиен Петърс е новият доктор по социология на катедрата ...