Катедра "Икономическа социология"

Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на Михаела Михайлова Мишева

сряда, 19 февруари 2014 11:34 /
Начало:
понеделник, 24 февруари 2014 10:00
Край:
Място:
зала 2032-А на УНСС
Подробности:

 

 Покана

за публична защита

на дисертационен труд на

 гл. ас. Михаела Мишева

 

На 24.02.2014 г. (понеделник) от 10.00 ч. в зала 2032-А на УНСС, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема 

Икономическа имиграция и социална интеграция на имигрантите: българската ситуация в европейски контекст

 с автор Михаела Мишева.

 

Към настоящата покана са публикувани материали по защитата:  автореферат на дисертационния труд, рецензии и становища на научното жури на сайта на УНСС на адрес: http://konkursi.unwe.bg/?m=3&p=4