Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи – трета сесия

четвъртък, 28 декември 2023 15:17 /
Начало:
вторник, 12 март 2024 9:00
Край:
Място:
Зала Е2109
Подробности:

СЪОБЩЕНИЕ


Защитата на дипломни работи (трета сесия) на студентите от ОКС „Магистър“ от специалности „Бизнес психология и социология“ и „Социология“ със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“ ще се проведе на 12.03.2024 г., от 09:00 ч., в зала Е2109.

 

Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се попълва от студента-магистър, подписва се от него и научния му ръководител и се изпраща: в сканиран вариант (eлектронно) на [email protected] или се депозира на хартиен носител в куриерската служба на УНСС - адресирана за катедра „Икономическа социология“. Срокът за предаване на молбата е до 12.02.2024 г. (за явяване на защита на 12.03.2024 г.).

Дипломната работа и декларацията за авторство (на хартиен носител) се депозира в катедра „Икономическа социология“ (кабинети 3084 или 2106) и се изпраща от дипломанта на адрес [email protected] не по-късно от 27.02.2024 г.

Молба за явяване на дипломна работа ОКС „Магистър“, заедно с 2 снимки (паспортен формат) и титулна страница на дипломната работа, задължително подписана от научния ръководител, се депозират в отдел „Магистратури“ в срок до 05.03.2024 г.

 

За контакти: доц. д-р Тодорка Кинева, [email protected]