Катедра "Икономическа социология"

Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“

петък, 10 ноември 2023 10:14 /
Начало:
четвъртък, 30 ноември 2023 12:00
Край:
Място:
Зала "Тържествена", УНСС
Подробности:

На 30 ноември 2023 г. от 12.00 часа в зала „Тържествена” академичният състав на катедра „Икономическа социология” организира Ден на специалността и тържествено връчване на дипломите на бакалаврите (положили успешно държавен изпит през юни и септември 2023 г.) и магистрите (защитили успешно дипломна работа през юни 2023 г. и октомври 2023 г.) от специалностите:

  • Социология
  • Икономическа социология и психология
  • Бизнес психология и социология
  • Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”.

ВАЖНО! До 28 ноември 2023 г. дипломиращите се бакалаври трябва да се явят в отдел „Студенти – Бакалавър“ при г-жа Будинова (необходимо е да носят бележка от библиотеката, че не дължат книги), за да положат подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома по време на церемонията.

Дипломиращите се магистри е необходимо да се явят в отдел „Студенти – Магистър” при г-жа Илиева на 30 ноември 2023 г. до 11.30 часа, за да положат подписи в дипломната книга.