Катедра "Икономическа социология"

Отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога

петък, 25 ноември 2022 11:02 /
Начало:
понеделник, 05 декември 2022 16:00
Край:
Място:
Зала 5020
Подробности:

Уважаеми колеги,

Заповядайте на отчетно-изборно събрание на Клуба на социолога, което ще се състои на 5 декември 2022 г. от 16.00 ч. в зала 5020. В събранието могат да участват членовете на Клуб на социолога и всички студенти от спец. "Социология" и "Икономическа социология и психология" от 1 до 4 ти курс.

Дневният ред на събранието е:

 1. Отчет на ръководството на Клуб на социолога за дейността през 2022 г.

2. Избор на ново ръководство.

3. Прием на нови членове.

4. Други.