Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - трета сесия

четвъртък, 24 ноември 2022 12:18 /
Начало:
четвъртък, 16 март 2023 10:00
Край:
Място:
Зала 3031
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 16.03.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3031.


Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се попълва от студента-магистър, подписва се от него и научния му ръководител и се изпраща: в сканиран вариант (eлектронно) на [email protected] или се депозира на хартиен носител в куриерската служба на УНСС - адресирана за катедра "Икономическа социология". Срокът за предаване на молбата е до 16.02.2023 (за явяване на защита на 16.03.2023 г.).

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозира в катедра "Икономическа социология" и се изпраща от дипломанта на адрес [email protected] не по-късно от 2 седмици преди 16.03.2023 г. (до 02.03.2023 г.).

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 09.03.2023 г.

                                                                                                                                                             От ръководството