Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - трета сесия

четвъртък, 24 ноември 2022 12:10 /
Начало:
четвъртък, 16 февруари 2023 10:00
Край:
Място:
Зала 3037
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 16.02.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3037.ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 09.02.2023 г. (четвъртък).

                                                                                                                                                    От ръководството