Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - трета сесия

четвъртък, 30 декември 2021 16:01 /
Начало:
четвъртък, 17 март 2022 10:00
Край:
Място:
Зала 3031
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 17.03.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3031.


Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се изпраща от научния ръководител на дипломанта на адрес [email protected] в срок до 17.02.2022 (за явяване на защита на 17.03.2022).

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозира в катедра "Икономическа социология" и се изпраща от дипломанта на адрес [email protected] не по-късно от 2 седмици преди 17.03.2022 (до 02.03.2022).

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 10.03.2022.

                                                                                                                                               От ръководството