Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - първа и четвърта сесия

петък, 16 април 2021 16:33 /
Начало:
четвъртък, 01 юли 2021 10:00
Край:
Място:
Зали 3048 и 3049
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа.ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 24.06.2021 г. (четвъртък).

                                                                                                                                                    От ръководството