Катедра "Икономическа социология"

Калоян Янков е новият доктор по социология на катедрата

неделя, 04 декември 2022 13:00

Калоян Янков е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 22 ноември 2022 г. Научно жури в състав: доц. д-р Донка Никова-Циуциу, проф. д.с.н. Добринка Пейчева, проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Светлозар Иванов и доц. д-р Катя Михайлова присъди образователната и научна степен "доктор" на Калоян Янков. Темата на дисертационния труд е "Граждански избор в условията на обществена трансформация" с научен ръководител: доц. д-р Катя Михайлова.

Честито, д-р Янков!

Галерия снимки от Калоян Янков е новият доктор по социология на катедрата ...