Структура

Катедра "Индустриален бизнес"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Людмила Стоилова

E-mail: janeval@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 595
Кабинет: 4032

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Адмира Бошняку
Форма на обучение: редовно
Благовеста Велянова
Форма на обучение: редовно
Гергана Тодорова
Форма на обучение: редовно
Евелина Ван Менсел
Форма на обучение: редовно
Елена Бабенко
Форма на обучение: редовно
Златко Златков
Форма на обучение: редовно
Зорница Златкова
Форма на обучение: редовно
Красимир Петков
Форма на обучение: редовно
Никола Цоцев
Форма на обучение: редовно
Петър Славчев
Форма на обучение: редовно
Сотир Иванов
Форма на обучение: редовно
Станимир Станев
Форма на обучение: редовно
Станислав Германов
Форма на обучение: редовно
Ясен Деянов
Форма на обучение: редовно
Александър Гешев
Форма на обучение: задочно
Даниела Димитрова
Форма на обучение: задочно
Димитър Димитров
Форма на обучение: задочно
Светослав Александров
Форма на обучение: задочно
Валдрин Дервишай
Форма на обучение: самостоятелно