Резултати от търсене за Магистратура

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

23 results found
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... нужда от нещо ново и ангажиращо. Завърших магистратура „Развитие на интелигентните градове“ и в момента работя в „Nu Boyana Film Studios“, с което косвено  подпомагам за развитието на филмовия бизнес в България. Благодарение на иновативните методи за ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... има юридическо образование, както и магистратура по “Политически мениджмънт и публични политики”. Преминал е множество compliance обучения, между които: Transparency International School on Integrity, Vilnius, Lithuania; Compliance & Anti-corruption Forum, ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... има юридическо образование, както и магистратура по “Политически мениджмънт и публични политики”. Преминал е множество compliance обучения, между които: Transparency International School on Integrity, Vilnius, Lithuania; Compliance & Anti-corruption ...
Изследователски и образователни проекти 1.7.2021 г. ... на СОИС „Разработване на съвместна магистратура за обучение по интелектуална собственост” (2013-сега) Проект НИ-1-16-2013 „Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск” УНСС, НИД (2012-2015) Проект НИ-1-5-2013 ...
Редовно и дистанционно обучение 22.7.2020 г. ... , като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга специалност от същото или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите ...
Тотев 14.12.2017 г. ... Харвардския университет в САЩ (1939) с магистратура по науките и докторат по философия. Бил е преподавател в СУ (1940) - Юридически факултет. Избран за доцент (1940), за извънреден професор (1947), за редовен професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" - ...
Новини 22.5.2017 г. ... по европейските въпроси на ICAEW:"Магистратурата ще се фокусира върху създаването на правилните професионалисти с правилните знания, умения и опит. По този начин ще ускорим развитието на българския пазар и ще увеличим обществения интерес към този сектор в България". Мартин ...
Акценти 26.5.2021 г. ... среща, на 9 ноември, бе със студентите от новата магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“, изцяло акредитирана от АССА. По-важни резултати от срещата са: -          - препотвърдено  бе от АССА, че ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга специалност от същото или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите други ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... за: висшето училище, отдела за магистратура, учебно-научния жанр, град, година, а заглавната страница (Приложение 2): висшето училище, факултет; катедра; магистърска програма (специалност); темата на дипломната работа; трите имена и факултетен номер на студента; ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... ПЛАН Специалност: 3.8.49 ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО POLITICAL ECONOMY OF CIVIL SOCIETY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 10.2.2015 г. ... ПЛАН Специалност: 3.8.54 ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА КРЕАТИВНАТА ИКОНОМИКА POLITICAL ECONOMY OF CREATIVE ECONOMY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... имат възможност да продължат обучението си в подходяща магистратура в направлението и след това се реализират като експерти и ръководители на креативни организации, изследователи, организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в политическите и икономическите структури ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... теза трябва да информира за: висшето училище, отдела за магистратура, учебно-научния жанр, град, година, а заглавната страница (Приложение 2): висшето училище, факултет; катедра; магистърска програма (специалност); темата на дипломната работа; трите имена и факултетен номер на студента; името на научния ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 12.6.2014 г. ... ПЛАН Специалност: 3.8.54 ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА КРЕАТИВНАТА ИКОНОМИКА POLITICAL ECONOMY OF CREATIVE ECONOMY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество   Въвеждащи бележки. Магистратурата по „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, организирани в общности или ...
Обосновка на учебния план на магистратура `По политикономия на креативната икономика` 12.6.2014 г. ... на креативната икономика     Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... платена форма. В процес на подготовка и одобрение е и магистратура "Икономика и право", разработена съвместно с колегите от Юридическия факултет на УНСС. Повече информация може да получите от научния секретар на катедра "Икономикс" ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... в настоящата специалност. Завършилите обучението в магистратура по енергиен бизнес получават много добра реализация както в централните органи на стопанския сектор (Министерство на енергетиката), така и във водещите енергийни предприятия. Нямаме данни за студенти, завършили специалността, които да не са ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... ограничения относно това колко пъти мога да следвам магистратура? Отговор: Има ограничения само за държавната поръчка - само веднъж може да използвате тази възможност. Иначе няма други ограничения за броя на магистратурите. Въпрос: Завършил съм бакалавърска степен, специалност „Финанси” в УНСС ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... на Бойко Борисов, завършил с отличие магистратура по „Маркетинг” в УНСС - университет номер едно, който обучава лидерита на страната“, са обсъдили провеждането в близко време на среща-дискусия със студенти и преподаватели от нашия университет.   Румен Петков, проф. ...
Обучение 21.9.2016 г. ... продължат обучението си в подходяща магистратура в направлението и след това се реализират като експерти и ръководители на креативни организации, изследователи, организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в политическите и ...
В медиите 16.5.2017 г. ... си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да станеш редови счетоводител, не е нужно да си магистър, та дори и бакалавър. Необходимо е да си завършил ...

Новини

79 results found
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 23.7.2021 г. ... кандидат-магистри, С избора на магистратура в УНСС Вие стъпвате върху богат спектър от възможности, определяте широка траектория на движение, правите осъзнат избор в правилната посока на личностното и професионалното Ви изграждане. 100 години най-старото и ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... на това и сега смята да запише магистратура в същата катедра. За него обучението в УНСС е на много високо ниво и той е удовлетворен от комуникацията с преподавателите. Работи като младши програмист в българската IT компания ТехноЛогика ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... от страна на УНСС чрез тази магистратура, а катедра „Управление“ се погрижи за качеството на обучението. В ход е кандидатстудентската кампания, работите съвместно с директорите на училищата, близкият контакт ли е бъдещето в комуникацията с ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... като бакалавър и последваща магистратура „Журналистика“.             По време на състезанието бяха спазени всички противоепидемични мерки, измерване на температурата на входа, спазване на необходимата дистанция и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... като бакалавър и последваща магистратура „Журналистика“. По време на състезанието бяха спазени всички противоепидемични мерки, измерване на температурата на входа, спазване на необходимата дистанция и строг контрол за носене на маски ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 13.10.2020 г. ... на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите „Програмно съдържание” – ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 11.10.2020 г. ... по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите „Програмно съдържание” – „Програма ...
Нова магистратура: "Анализ на данни със специализиран софтуер" 25.8.2020 г. ... учебната 2020/2021 година към катедра „Статистика и иконометрия“ се разкрива нова редовна индивидуална магистърска програма „Анализ на данни със специализиран софтуер“. Повече за програмата можете да откриете на този линк: http://departments.unwe ...
Над 100 студенти в конференция на катедрата за 100 години УНСС 14.5.2020 г. ... и развитие, каквато е иновативната магистратура „Развитие на интелигентни градове“, предлагана от катедрата. Конференцията има видеозапис, а докладите на студентите и докторантите ще се издадат в тематичен сборник ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... стаж и държавни изпити, кандидатстване за магистратура в УНСС и магистърските програми, предлагани от катедрата.  Преподавателите от катедрата запознаха студентите с новата организация и възможностите да организират и проведат преддипломните си стажове по специалността. Обяснено ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... посъветва бакалаврите: „Запишете магистратура, за да бъдете конкурентни на пазара на труда, да усъвършенствате и надграждате уменията си. Проф. Пламен Мишев „Вие сте икономисти, а това е много важен сектор. Наблюдавайте икономическите процеси. ...
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“ 21.1.2021 г. ... г. откри дисциплина, а през 2018-2019 г. и магистратура, в която, съвместно с катедра „Информационни системи и комуникации” обучава студенти по „Дигитална икономика“. Конверентният подход предопредели и разтварянето на ветрилото към участници от всички сфери на ...
Делойт България дари на УНСС учебници на английски език 20.11.2019 г. ... са изключително полезни за студентите от магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“, акредитирана от АССА, както и за всички студенти в университета, които изучават счетоводство, финанси и одит ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... запази традициите да предлага обучение в магистратура и по държавна поръчка. По около 50% от специалностите предлагаме такова обучение по държавна поръчка. При това бих искала да отбележа, че с цел осигуряване на конкурентни условия, възможност за обучение в тази държавна поръчка ще ...
Катедрен семинар за студенти по регионално развитие 1.4.2019 г. ... . Специално внимание се обърна на новата магистратура "Развитие на интелигенти градове (Smart Cities)", разработвана от катедрата съвместно с катедра "Маркетинг и стратегическо планиране". Започната беше организацията на преддипломния стаж. Студентите имаха възможност да се ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси“ 23.12.2018 г. ... следващата крачка и взех решение да запиша магистратура „Публични финанси“, която ми даде възможност да работа в публичния сектор. Продължих и в докторска програма, която ми позволи да имам много изяви и участия в конференции. Не спирайте да се мотивирате, вярвайте в себе ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... много възможности за избор – каква магистратура ще изберете, ще смените ли работата си, ще останете ли в България, посочи той. Проф. Симеон Желев Деканът пожела на абсолвентите да направят обмислен избор, да имат енергия да го преследват и търпение да го осъществят. Винаги ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... много възможности за избор – каква магистратура ще изберете, ще смените ли работата си, ще останете ли в България, посочи той. Проф. Симеон Желев Деканът пожела на абсолвентите да направят обмислен избор, да имат енергия да го преследват и търпение да го ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... на 9 ноемврие със студентите от новата магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“, изцяло акредитирана от АССА. По-важни резултати от срещата са: -           беше препотвърдено от АССА, ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... управление“ (ДАЕУ) бе разработена новата магистратура „Електронно управление“. Надяваме се, че петото издание на Академията ще допринесе за това нашият университет да продължи да бъде лидер в електронното обучение, допълни научният секретар. Трудно се съхраняват традиции, още ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... „Финансов контрол“ представи пред четвъртокурсници своите магистърски програми. Две от тях - „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, акредитирана от ACCA, и „Противодействие на корупцията“ – са нови и обучението в тях ще започне през есента ...
Подписан бе Меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV 16.5.2018 г. ... на няколко изпита и се създаде учебния план на нова магистратура. Този проект имаше още една положителна страна - даде възможност на много млади  колеги от  трите катедри да имат пряк контакт с  колегите от АССА – офис Румъния, където успяха да натрупат доста полезни знания, които ...
От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ 15.5.2018 г. ... публичната лекция на г-н Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, днес слагаме началото на Академия „Антикорупция“, която има за цел създаване още в младежка възраст на възможно най-масови обществени нагласи за борба с корупцията. Това заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев в препълнената ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... . Пред бакалаврите сега предстои магистратура, а след това може да продължите в докторската степен. Не забравяйте, че стоим плътно зад вас и ще помагаме във вашето развитие, каза още ръководителят на катедрата. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... на специалност след втори курс и възможностите за магистратура. Не забравяйте учителите си, които в значителна степен са спомогнали за вашия успех, поздрави учениците за постигнатите резултати зам.-ректорът. „Очакваме ви скоро като наши колеги!“. Сертификат за Трифон, който ...
Магистрите и бакалаврите на катедра "Индустриален бизнес" се дипломираха с много отличници 28.11.2016 г. ... си Явор Стоянов, по образование инженер, завършващ магистратура в катедрата. Явор Стоянов Сотир Иванов, който се дипломира с най-висок успех – 5,97 от следването и 6 от дипломната защита, сподели пред присъстващите: „Знанията и уменията, които получихме за тези четири ...
Дипломи взеха магистрите от транспортния сектор и енергийния бизнес 23.11.2016 г. ... успешно втората си степен на обучение – магистратура, и могат да продължат в следващата - докторантура. С особено внимание той подчерта, че при възникнали проблеми между фирмите и администрацията, в които кадрите на УНСС работят, те винаги могат да потърсят контакт с катедрата - институция, ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... проекти. Той даде пример с „традиционна“ магистратура, която с времето се развива в посока на търсените от практиката допълнителни измерения. Важен е вашия глас, необходимо е заедно да решим проблемите, конкретизира значимостта на срещата с бизнеса ръководителят на катедрата. Доц. ...
Ректорът получи от ICAEW благодарност и уверение за сътрудничество 15.7.2016 г. ... . На 28 юни т.г. двамата обсъдиха нова съвместна магистратура, която да дава на дипломантите „тройна диплома“ – от  ICAEW, ИДЕС и УНСС. Тогава Мануци изнесе лекция пред академичната общност на тема „Бъдещето на счетоводната професия“. Проф. Статев ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... и ИДЕС, е обсъдено създаването на нова съвместна магистратура. Завършващите програмата магистри ще получават „тройна диплома“ – от  ICAEW, ИДЕС и УНСС. Ректорът уточни, че разговорите по ключовите въпроси на новата специалност продължават и резултатите ще бъдат оповестени през ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... , даде колегиален съвет проф. Дулевски. Тази магистратура е пример как образователната система може да отговори на нуждите на реалния живот, изтъкна министър Русинова, възпитаник на УНСС. За вас това е двоен празник, защото получавате дипломите си в Деня на държавния служител, установи символичната ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... , каза доц. Ненков. „Най-големият плюс от тази магистратура е, че имате две дипломи“, заяви в началото на коментара си Дамян. Студентът разясни, че програмата е доста добра от финансова гледна точка, защото „ако решиш да учиш там без нея таксите са значително по-високи“.  Той ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... и отбеляза, че докато е писал дисертацията си е учил магистратура „Бизнес и финанси“ в Университета Нотингам Трент и е спечелил конкурса „Млад икономист“. Повече от една година Божикин работи по емпиричната част на дисертацията, участва със свои доклади в три международни ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р Бисер Петков приветства ...
Литературни награди за наш студент 8.2.2016 г. ... студент Иван Русланов, който тази година завършва магистратура "Бизнес журналистика" е сред победителите в конкурса за есе на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще". Неговото есе "Изповедта на една стока" бе оценено и от други ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р Бисер Петков приветства ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р Бисер Петков приветства ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... магистърска степен в УНСС вече правят следващата си магистратура. А вашата катедра предлага и интересни докторантски програми, посочи следващото възходящо стъпало на знанието зам.-ректорът.  Диплома и книги за отличничката от випуска бакалаври Поздравявам ви, че демонстрирахте ...
Литературни награди за наш студент 13.6.2015 г. ... студент Иван Русланов, който тази година завършва магистратура "Бизнес журналистика" е сред победителите в конкурса за есе на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще". Неговото есе "Изповедта на една стока" бе оценено и от други ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... и изрази становище, че съвместна българо-руска магистратура би била успешна и за двата университета. Проф. Стати Статев връчи на проф. Владимир Автономов възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ (на ...
Среща на тема: "А сега накъде?" в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет 2.4.2015 г. ... отдела Йоанна Стойкова, семестриално завършила магистратура „Икономика на човешките ресурси“ в УНСС, сподели какво е предизвикателството да започнеш стаж като студент ...
Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит 5.3.2015 г. ... започна. Ако вече сте избрали магистратура, добре е да спазите сроковете за канидатстване. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 09.12.2014 г. до 12.01.2015  г.Прием на документи за хартиена сесия  – от 09.12.2014 г. до 22.01.2015  г. - до 12.00 ...
Бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" получиха дипломи 19.3.2018 г. ... програми, каза доц. Петков и открои новата магистратура „Управление на търговските вериги“. Доц. Бисер Петков приветства абсолвентите Ставате част от едно голямо семейство, семейството на хилядите завършили нашата специалност, посочи пред 59-я випуск доц. ...
Бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" получиха дипломи 3.12.2014 г. ... програми, каза доц. Петков и открои новата магистратура „Управление на търговските вериги“. Доц. Бисер Петков приветства абсолвентите Ставате част от едно голямо семейство, семейството на хилядите завършили нашата специалност, посочи пред 59-я випуск доц. ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... постмагистърски програми ще имат и завършващите магистратура в УНСС. На срещата бе изтъкната и значимостта на нова магистратура в областта на туризма – „Икономика на впечатленията“, която се предлага във филиала на руския университет в Санкт Петербург. Ректорът ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... . УНСС получи официална акредитация за съвместна магистратура “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Трент – Великобритания, а с договор за обмен между двата университета бе осъществена и  магистърската програма "Международен бизнес и мениджмънт" ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... , стопански и правни науки“. Значение на магистратурата. Магистратурата „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през ...
Четвърти възпитаник на УНСС – председател на НСИ 12.6.2014 г. ... на 19 юни 1958 г. в Плевен. Завършил е  магистратура по статистика в УНСС. Работи в НСИ почти 30 години. Автор е на редица научни публикации в областта на демографската статистика и регионалните статистически сравнения, поместени в български и чуждестранни издания ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... D`Opale (ULCO), която е и първата триезична магистратура на УНСС, подчерта при откриването на форума проф. д-р Димитър Тадаръков. Той изтъкна, че публичните лекции и срещите с европейски и световни учени очертават нови хоризонти за ползотворно сътрудничество. Отдясно наляво: проф ...
Рамково споразумение между УНСС и Българската банка за развитие 16.1.2014 г. ... , Димо Спасов и Билян Балев За курс или магистратура, свързана с управление на риска, се оказва, че колегите се нуждаят от експерти в тази област. Има много възможности за сътрудничество в бъдеще, отбеляза проф. Статев. За мен е чест, че мога да подам ръка на университета, който съм ...
Младите политолози - вече с дипломи 13.12.2013 г. ... , но не спирайте до тук. Завършете една магистратура, след нея още една - алтернатива за вашето творческо развитие. Не оставайте в сенчестата страна на политическото знание. Нашият народ има нужда от значими политици, а защо не - от знаменити държавници, посочи професорът ...
Бакалаври и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си 4.12.2013 г. ... представи възможността да продължат с магистратура в катедра “Икономика на туризма”. Проф. Христо Първанов (на трибуната), вдясно от него: проф. Таня Парушева, проф. Димитър Тадаръков и проф. Манол Рибов Обръщение към студентите направи и проф. д.ик.н ...
Троен празник за катедра "Индустриален бизнес" 28.11.2013 г. ... преподавателите и колегите си Петя, завършила магистратура с отличен успех. Тук, в университета, проумяхме накъде да вървим, но нека не забравяме и откъде сме тръгнали. Дипломантката метафорично определи„статута“ на завършилите като „диамант с уникални качества“ и ...
Нови възможности за магистрите по счетоводство 26.11.2013 г. ... ниво да бъде признато за всички завършили магистратура. И те да могат да кандидатстват за квалификациите от второ ниво нататък, посочи доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет.  Отдясно наляво: доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... се обучават в УНСС. Това е първата триезична магистратура на нашия университет, която ще бъде осъществена на базата на двустранния договор с известния френски университет, изтъкна проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“. Днес е наистина много тържествен ...
Нови магистърски програми на катедра „Финансов контрол“ 8.7.2013 г. ... ще заменят съществуващата досега магистратура „Финансов контрол“, посочи проф. д-р Огнян Симеонов. Той конкретизира формите на обучение, приема и преподавателския състав. Един министър, един зам.-министър, председателят на Сметната палата, членове на много консултативни ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... е първата триезична магистратура на нашия университет, която ще бъде осъществена на базата на подписания договор за съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. В УНСС има осем езикови магистратури и четири съвместни с чуждестранни ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... степен „Икономика на индустрията“ и магистратура по „Международни икономически отношения“. Министър Кръстев (вляво) и проф. д.ик.н. Христо Първанов в зала "Тържествена" Транспортният министър подложи на своеобразен тест присъстващите в залата четвъртокурсници, ...
Работна среща очерта връзката катедра-бизнес за нова магистърска програма 19.3.2018 г. ... на търговията“. Повод за нея бе бъдещата магистратура „Управление на търговски вериги“, която предстои да бъде изучавана от следващата учебна година в дистанционна форма. Около кръглата маса се събраха Андрей Евтимов, изпълнителен директор на Mr. Bricolage Балкани и зам ...
Работна среща с водещи търговски вериги организира катедра "Икономика на търговията" 16.1.2013 г. ... на търговията“. Повод за нея бе бъдещата магистратура „Управление на търговски вериги“, която предстои да бъде изучавана от следващата учебна година в дистанционна форма. Около кръглата маса се събраха Андрей Евтимов, изпълнителен директор на Mr. Bricolage Балкани и зам ...
Работна среща очерта връзката катедра-бизнес за нова магистърска програма 11.1.2013 г. ... на търговията“. Повод за нея бе бъдещата магистратура „Управление на търговски вериги“, която предстои да бъде изучавана от следващата учебна година в дистанционна форма. Около кръглата маса се събраха Андрей Евтимов, изпълнителен директор на Mr. Bricolage Балкани и зам ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... от следващата година започваме съвместна нова магистратура - „Международен бизнес и мениджмънт“. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев Проф. Статев открои постиженията в научноизследователската дейност, изграждането на стройна, ясна и прозрачна система за ...
Министър Томислав Дончев: Учения много, истината е една 11.12.2012 г. ... по усвояването на еврофондовете,както и за магистратура в тази област. Проф. д.ик.н. Стати Статев връчва грамотата на министър Дончев „Doctrina multiplex, veritas una“  (Учения много, истината е една) написа в Златната книга на УНСС министър Томислав Дончев  и ...
Бакалаври се дипломираха с напътствие за две магистратури 28.11.2012 г. ... време и предстои бързо да избира специалност за магистратура ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... бакалаври вече завършиха, започна и първата магистратура по предприемачество. Но вече имате много сериозни позиции, така както и университетът, който завършвате. Вие учихте в университет № 1, завършихте в университет № 1 и ако продължите в магистърска степен, отново ще сте в университет № 1, ...
Магистри поставиха своеобразен рекорд с отличен успех 22.11.2012 г. ... , които идват при нас, за да завършат магистратура, посочи ръководителят на катедрата и „разшифрова“ факта с притегателната сила на УНСС, като лидер във висшето образование, и работата в катедра „Национална и регионална сигурност“. Проф. Димитров поздрави ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... , че предстои да бъде направена втора съвместна магистратура в университета и се надява, че това ще бъде в катедра „Икономика на туризма“. „Това са причините които ме накараха убедено да поема патронажа на конференцията. А и след запознаването с тематиката и докладите на ...
Кариерна възможност за младите счетоводители на университета 9.11.2012 г. ... , а след завършена бакалавърска степен или магистратура - младши одитор. Методологията на БДО се спазва във всичките 137 държави, гарантира по-високо качество и дава шанс за запознаване с индустрията. Предимствата, които БДО България предлага, са възможности за вътрешно-фирмено обучение, ...
Дипломира се петият випуск „Рицари на истината“ 10.11.2012 г. ... и журналистика“, както и завършилите магистратура „Продуцентство и културни индустрии”, „Бизнес журналистика” и „Връзки с обществеността”.  С любимата преподавателка „Бакалаврите са положили 52 изпита, а магистрите 20 ...
Ще си партнираме и с Киевския университет по право 1.11.2012 г. ... на бъдещото сътрудничество ще бъде съвместна магистратура по интелектуална собственост. В тази област българското и украинското висше училище са водещи в страните си. Съвместната магистратура успешно ще съчетае икономическото образователно направление в УНСС с правната насоченост на Киевския ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 10.11.2012 г. ... на Бойко Борисов, завършил с отличие магистратура по „Маркетинг” в УНСС - университет номер едно, който обучава лидерита на страната“, са обсъдили провеждането в близко време на среща-дискусия със студенти и преподаватели от нашия университет.   Румен Петков, ...
Студентска конференция обсъди състоянието и перспективите на недвижимата собственост 29.5.2012 г. ... Георгиева (Управление на международни проекти, магистратура), Красимира Начева (Финанси, трети курс), Десислава Соколова и Алекс Петков (Икономика и бизнес, втори курс). Специалната награда на агенция Ремакс, връчена от Игор Овакимян, получи  Алекс Петков Всички разработки ще бъдат ...
Без магистратура не може! 1.11.2012 г. ... „Икономическа социология” ви предлага ветрило от възможности, за да се реализирате по най-добрия начин. С тези думи проф. Елка Тодорова се обърна към студентите по време на Информационния ден на катедра „Икономическа социология“. Преподавателите представиха пред студентите, завършващи ...
И „коронованата кралица“ на специалностите изпрати своя випуск 8.12.2011 г. ... 90 на сто от бакалаврите продължават магистратурата си също в „Счетоводство“, която специалност е предпочитана и от други завършили бакалавърска степен. Така числото на учещите магистратура „Счетоводство“ е доста по-голямо от това на бакалаврите, изтъкна проф. Стоянов ...
Двоен празник за дипломантите на катедра „Икономикс“ 8.12.2011 г. ... . „Участвайте в конкурси, борете се, завършете и магистратура… Вие имате голям шанс за успех, затова цял живот ще трябва да се учите!“, изтъкна проф. Казаков ...
Над 160 дипломанти изпрати катедра „МИО“ 29.11.2011 г. ... тях бе и първият випуск на магистратура „Международни финанси“. Доц. Стойчев пожела на дипломантите да се справят успешно с предизвикателствата в живота. „Живеем в интересно време, така казват за кризите, и смятам, че с подготовката, която имат за тях, ...
Петър Лозанов представи в своя университет нова комуникационна платформа 30.11.2011 г. ... , сега изучава магистратура „Човешки ресурси" в университета, която временно е прекъснал. Webclub.bg е нов тип комуникационна платформа, даваща възможност на потребителите както на 100-процентно общуване, така и да достигат до съдържанието ...

Предстоящо

11 results found
Стипендии на френското правителство 22.3.2021 г. ... новост за 2021 година, магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво – на докторанти, млади изследователи и утвърдени изследователи. Важни срокове: 28 април: краен ...
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ на тема „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“ 4.10.2019 г. ... , а през 2018-2019 г. и магистратура, в които обучава студенти по „Дигитална икономика“. Проблемите на дигиталната икономика са важно направление в катедрата по „Политическа икономия“, която поема инициативата за тази конференция, ...
Публична лекция на д-р Анета де ла Мар Икономова, преподавател в университета Екстернадо де Коломбия в Богота, на тема „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“ 9.4.2019 г. ... 1990.  През 1996 прави магистратура по испаноамериканска литература в Института Каро и Куерво в Богота, Колумбия. Има докторат по модерна история в НБУ. Била е стипендиант на канадска програма за чуждестранни преподаватели на Университета Комлутенсе в ...
Майсторски клас „В битката за реални резултати“ с лектор Иван Кожухаров 22.3.2019 г. ... в 3-ти или 4-ти курс, магистратура, докторантура или работещ, кандидатствай за майсторския клас на: http://bit.ly/master-result ...
Прием магистри 19.9.2018 г. ... г. Повече информация за магистратура в РЦДО-Хасково тук ...
Дни на майсторските класове: "В битката за реални резултати" 19.3.2018 г. ... си студент 3ти или 4ти курс, магистратура, докторантура или работещ,  кандидатствай за майсторския клас на: http://bit ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... са Бакалаври и следват магистратура. При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст). Изисквания към кандидатите за професионална учебна ...
Информационна среща за студентите по Социология и Икономическа социология. 13.3.2015 г. ... на държавен изпит и каква магистратура да изберете. Поканени са всички студенти от нашите специалности за да зададат своите въпроси към преподаватели от катедра Икономическа социология ...
Второ издание на академия "Иновация в действие" 26.1.2015 г. ... в Брюксел, а втора -  магистратура „Иновации, предприемачество и финанси”, разработена съвместно от ВУЗФ и Института за предприемачи на „Сиско“. Третата награда е посещение на курс по иновации, организиран от Института за предприемачи на „Сиско“ ...
Стипендии за "магистър" и "доктор" в университети на Република Корея 14.2.2014 г. ... .2017 г.) : 1 г. обучение по корейски език+ 2 г. магистратура o Научна степен „Доктор” (01.09.2014 г. ~ 31.08.2018 г.) : 1 г. обучение по корейски език+ 3 г. докторантура Какво покрива стипендията: Двупосочен самолетен билет Месечна стипендия от  900, 000 вона/KRW/ Семестриална ...
Стипендии на френското правителство 4.3.2013 г. ... стипендианти. Стипендиите са предназначени за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство, както и за краткосрочен престой до два месеца във Франция на докторанти и млади научни работници. Тези стипендии се предоставят и на кандидати по програмата Коперник в областта на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене