Резултати от търсене за Бизнес

Страници

727 results found
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И БИЗНЕС“ 4 КУРС 24.9.2021 г. ... по дисциплината „Генетични ресурси и селекционерски постижения“ при проф. Мария Маркова ще се проведат на модулен принцип, както следва:   ДАТА ЧАС ЗАЛА   02.10.2021 09.10.2021 16.10.2021 23.10.2021 30.10.2021 06.11 ...
СПЕЦИАЛНОСТ „ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС“ 4 КУРС 24.9.2021 г. ... по дисциплината „Бизнес в сценичните изкуства“ при проф. Мария Маркова, х. пр. Мая Илиева, х.пр. Валери Костова  ще се проведат на модулен принцип, както следва:   ДАТА ЧАС ЗАЛА   13.11.2021 14.11 ...
Съобщение на катедра „Физическо възпитание и спорт“ за студентите с отклонения в здравословното състояние 23.9.2021 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ Катедра “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” E-mail: unss_sport@abv.bg; тел.: 862-88-92; 02/960 90 74 Уважаеми колеги, медицинските документи, свързани с вашето здравословно състояние, които служат за ...
Публикации и проекти на докторантите 22.9.2021 г. ... по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021         Владислава Огнянова Петрова   Статии „Патентна политика ...
Изследователски и образователни проекти 17.9.2021 г. ... на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката на Република България“, № НИД НИ 20/2018 г. (2018-2020) Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis in Bulgaria and Slovakia НИД вх.№ SL 01/17, дог. за изп. на ...
Научни публикации в периодика 22.9.2021 г. ... иновациите в малкия и средния бизнес", сп."Интелектуална собственост", бр.9/2001 г. "Относно подхода при определяне на "справедливото възнаграждение" за служебните изобретения, сп."Интелектуална собственост", бр.1/2000 г. "Обучението по интелектуална собственост ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... , съобразени с изискванията на бизнеса Количествени финанси,  Комуникационен мениджмънт,  Дигитални маркетингови стратегии,  Търговия,  Дипломация и стратегически анализ,   Управление и контрол на обществените поръчки ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... „Творчески индустрии и бизнес“ специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“        За специалността Целта на обучението в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ...   Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“           За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на ...
Индивидуално обучение 17.9.2021 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“     За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за работа във всички сектори на стопанството и ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... кандидатстване В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.    За специалността: Целта на обучението в специалност „Творчески ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“   Условия за кандидатстване По специалност Интелектуална собственост и бизнес могат да кандидатстват завършилите специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".   За специалността Целта ...
Индивидуално обучение 17.9.2021 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... кандидатстване В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.   За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е ...
Бакалавърски специалности 17.9.2021 г. ... , специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността. Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ задължително полагат два държавни изпита: по специалността и по чужд ...
Специалност Интелектуална собственост и бизнес 17.9.2021 г. ... на обучение по специалност "Интелектуална собственост и бизнес" на ИИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за: хода на учебния процес; предстоящи мероприятия; важни срокове и др.   За специалността Специалност „Интелектуална собственост и ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес 17.9.2021 г. ... курс на обучение по специалност "Творчески индустрии бизнес" на катедра ИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за: хода на учебния процес; предстоящи мероприятия; важни срокове и др. За специалността Специалност „Творчески индустрии и бизнес” ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... катедра ИСТТ : „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в културата", по определени дисциплини се провежда от международни лектори към ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... :  Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" – 2 сем. Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ – 2 сем. Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална ...
Бакалавърски специалности 17.9.2021 г. ... да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“   Завършилите тези специалности, могат да се реализат професионално ...
Конференции и семинари 17.9.2021 г. ... организации: Институт по творчески индустрии и бизнес на УНСС, Българска ИДЛО Алумни Асоциация, НБУ, ЕГОИСТ.БГ АД, Университет Туриба, Латвия и Университет Микола Ромерис, Литва, На 18 октомври 2018 г. Кръгла маса на тема „Международен ден на интелектуалната собственост в ...
Научни публикации 17.9.2021 г. ... , дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015 Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2008-2011, УИ "Стопанство", ...
Докторанти 22.9.2021 г. ... . д-р Владя Борисова Тема на ДТ: "Бизнес с интелектуална собственост в дигитална среда"   Искрен Константинов Научен ръководител: Проф. д-р Борислав Борисов Тема на ДТ: "Интелектуална собственост и иновационно лидерство"     Николай ...
Учебно ТВ студио 13.9.2021 г. ... журналистика", "Радиожурналистика", "Учебно бизнес студио" и др. При необходимост от заснемане в студиото от членове на университетските звена е необходимо попълването на следните документи: Бланка за заявка за използване на учебното телевизионно студио изтеглете тук.Бланка за сценарий за ...
Краткосрочни обучения 3.9.2021 г. ... по COMPLIANCE: „Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица.“ Трудови правоотношения в общини, образователни и социални институции Трудови правоотношения във висшите училища и научните организации Фирмена ...
Дигитални маркетингови стратегии 25.8.2021 г. ... същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите ...
Мениджмънт в туризма 6.8.2021 г. ... на различни видове туристически бизнес; създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на мениджърски решения в туризма. Професионална реализация Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на ...
Международен мениджмънт 6.8.2021 г. ... в правните аспекти и регулирането на бизнеса на национално и международно равнище; прилагане на специализирани знания и умения в областта на: стратегическия анализ, международния бизнес, прогнозирането и комуникацията, международния маркетинг, финансовото и банковото обслужване на ...
Дигитален маркетинг с преподаване на англ. език 6.8.2021 г. ... . Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Обучението развива компетентности ...
Дейност 6.8.2021 г. ... Център по енергиен бизнес и инфраструктура предоставя експертизата си в секторите енергетика и транспорт както към частния, така и към публичния сектор. Задълбоченото изучаване на конкретни казуси от теорията и практиката служат като сериозна предпоставка за провеждането ...
Екоикономика и бизнес 2.8.2021 г. ... със съвременните разбирания за връзката между бизнеса, ресурсите, хората и околната среда. В процеса на обучение студентите получават знания за ролята на околната среда за човешкото развитие, за приемливите подходи за използване на природните ресурси за осъществяване на производствена и ...
Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата" 2.8.2021 г. ... на обучението Основната цел на обучението е да се подготвят специалисти с икономически и управленски знания за творческите индустрии, както и да се развият специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от такива специалисти се обуславя от бързото развитие ...
Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" 3.8.2021 г. ... подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално позоваване и използване на интелектуалната собственост. Основните цели на обучението са: идентифициране на интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 2.8.2021 г. ... две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес: как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции; как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна. Актуалността на специалността се ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... , внедрители, администратори и бизнес анализатори на информационни и аналитични системи); ръководители на информационно (CIO) и технологично управление на фирми (CTO); бизнес ръководители, обучени да управляват и взимат информирани решения на различни нива в ...
Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи" 2.8.2021 г. ... знания и практическа подготовка в областта на бизнес анализа и създаването на технологични решения в тази област. Целта на обучението е да формира познания и практически умения по отношение на Бизнес интелигентните системи (BI) и свързаните с тях технологии.  Това се постига чрез: задълбочено ...
Бизнес информатика 2.8.2021 г. ... на проектирането, внедряването и използването на Бизнес интелигентни системи (BI) и Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP). Целта на обучението е студентите да бъдат запознати с основните идеи, добрите практики, световния опит и модерните технологични решения в двете области. Това ...
Анализ на данни със специализиран софтуер 6.8.2021 г. ... разнообразни сфери на човешката дейност - както в бизнеса, така и в нестопанския сектор. Учебната работа се осъществява чрез утвърдени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като SPSS, EViews, R, Python и др. Изучават се дисциплини, свързани с: управлението на бази ...
Дигитален маркетинг 2.8.2021 г. ... . Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Обучението развива компетентности за ...
Теория и практика на валутната търговия - FOREX 2.8.2021 г. ... умения за анализиране и вземане на решения в сложни бизнес и финансови ситуации, както и чрез справяне с необхватното разнообразие на финансови инструменти в съвременния свят. Завършилите специалността придобиват: знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари; методологична ...
Международни финанси и бизнес 2.8.2021 г. ... осигурява познания за финансовите инструменти и за бизнес средата и нейните механизми. Тя формира знания и умения за справяне в сложната международна финансова и бизнес среда на различни равнища. Професионална реализация Завършилите специалността притежават солидни финансови и бизнес познания и ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... дуалната магистърска програма „Международен бизнес и управление“, предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, УНСС и  Шанхайския университет „Джао Тонг“, Китай, сe обучават бакалаври с образователно-квалификационна степен от различни ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална магистърска програма между УНСС и UNINT - Рим, Италия 2.8.2021 г. ... магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език 2.8.2021 г. ... български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването ...
Международен бизнес 2.8.2021 г. ... български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването ...
Международни икономически отношения 2.8.2021 г. ... на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури като икономисти със специални умения в сферата на международните икономически дейности. Обучението е специализирано в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Студентите ...
Управление на киберсигурността 2.8.2021 г. ... организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховане; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността ...
Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност" 2.8.2021 г. ... на сигурността на фирмите; охранителния бизнес; корпоративната сигурност; бизнес разузнаването и пазарните анализи; държавните агенции, свързани със сигурността; сътрудничеството между публичния сектор и частните предприятия. Те може да работят като специалисти по проблемите на ...
Икономика на отбраната и сигурността 2.8.2021 г. ... на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховането; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността ...
Енергиен бизнес 2.8.2021 г. ... на основните икономически параметри на енергийния бизнес в България и за оценка на критериите и показателите за неговата ефективност.  Професионална реализация Завършилите специалността получават много добра реализация в Министерството на енергетиката и във водещите енергийни предприятия в ...
Счетоводство със специализация „Счетоводство и бизнес анализ" 2.8.2021 г. ... по счетоводство със специализация в бизнес анализа имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят във: финансово-счетоводните подразделения на предприятията и корпоративните структури, банковата система, капиталовите пазари, застраховането и социалното ...
Бизнес с недвижими имоти 2.8.2021 г. ... на недвижими имоти; да формира умения за водене на бизнес-преговори; за анализ на пазара на недвижими имоти; за комплексни анализи в сферата на управлението на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта; за управление на имоти и портфейли от имоти; за управление на човешките ресурси в сектора на ...
Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия 2.8.2021 г. ... за осъществяване на консултантска дейност в бизнес организациите; Придобиване на знания и умения за осъществяване на консултантски бизнес, за разкриване, анализиране и диагностициране на проблеми в организацията, процедурите и стандартите за управление, кариерното развитие, разработването, ...
Агробизнес и управление на територията 2.8.2021 г. ... и съюзи – като  експерти по аграрен бизнес; публичната администрация – като експерти в министерства, агенции, областните и общинските служби; сферата на консултантската дейност – като експерт-консултанти по аграрен бизнес; сферата на финансовото и банковото дело – като ...
Предприемачество със специализация „Фамилно предприемачество" 2.8.2021 г. ... и консултирането в областта на фамилния бизнес; да разбират и управляват взаимоотношенията вътре в семейството, между семейството и бизнеса, фамилните (мажоритарни) собственици и малцинствените (нефамилни) собственици; да разбират и реализират процесите на управление и развитие на ...
Предприемачество със специализация „Бизнес предприемачество" 2.8.2021 г. ... и умения за създаването и управлението на собствен бизнес в динамична бизнес среда; разбиране и управление на взаимоотношенията на предприемача с основните заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници; разбиране и реализиране на процесите на управление и развитие на ...
Бизнес лидерство 2.8.2021 г. ... в професионалната им реализация. Българската бизнес практика се нуждае от специалисти  с познания и потенциал за развитие като бъдещи лидери. Затова целта на обучението по специалността, обхватът и съдържанието на учебните планове и учебните дисциплини, както и формите и методите на ...
Бизнес анализи и проекти 2.8.2021 г. ... , анализа, оценяването и проектирането на значими бизнес процеси и дейности в организациите. Най-важните принципи на обучението са:  комплексна подготовка на магистрите по проучване и оптимизиране на най-важните сфери на дейност за бизнес организацията; основен акцент върху разработването и ...
Бизнес икономика 2.8.2021 г. ... , планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите. Най-важните принципи на обучението са: комплексна подготовка на магистрите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите; задълбочена подготовка за методологията и методите за обосноваване на ...
Интелектуална собственост и бизнес 2.8.2021 г. ... собственост и възможностите за осъществяване на бизнес с тях. Основната цел на специалността е да запознае студентите с потенциала на интелектуалната собственост и нейното значение за развитието на устойчив и конкурентоспособен бизнес. В процеса на обучение се подготвят специалисти с икономически и ...
Бизнес психология и социология 2.8.2021 г. ... осигурява специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил и с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, които притежават  знания и умения за изследване, анализ и оценка ...
Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти" 2.8.2021 г. ... изследвания, в отдели за анализи и прогнози на бизнес, правителствени и неправителствени организации; ръководители и оценители на национални и европейски научни и приложни програми и проекти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации ...
Медии и журналистика със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство" 2.8.2021 г. ... за работа в сферата на различни типове медиен бизнес; задълбочена подготовка в специализираното поле на бизнес журналистиката; развиване на практически умения за работа в продуцентската сфера; задълбочаване и развиване на практически умения за работа с аудиовизуални медийни продукти ...
Национална сигурност 2.8.2021 г. ... политика и икономика, в националния и международния бизнес, в евроинтеграционните и световните институции и в неправителствения сектор; подготовка на висококвалифицирани експерти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества, необходими за заемане на длъжности ...
Дипломация и стратегически анализ 2.8.2021 г. ... при международната дейност на недържавни субекти и бизнес структури, а също и при участието и влиянието при взимане на решения в рамките на международни институции на наднационално ниво. Магистърската програма е съобразена също с изискванията на работата в сферата на: националния и международния ...
Политика и бизнес 2.8.2021 г. ... . Обучението в нея постига симбиоза между бизнеса и политиката като две ключови и тясно взаимообвързани сфери на съвременното общество. То е осигурява на студентите специализирани знания, както от сферата на политиката, така и от сферата на бизнеса. Подготвяните специалисти са с ...
Развитие на интелигентни градове 2.8.2021 г. ... , регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху подготовката на кадри за националните и местни структури, отговорни за нейното изпълнение. Обучаваните ключови ...
Регионален бизнес и мениджмънт 2.8.2021 г. ... развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран ...
Местно самоуправление 2.8.2021 г. ... управление, местния и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3)), както и върху подготовката на кадри за местните структури, отговорни ...
Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт" 2.8.2021 г. ... на решения в динамична и конкурентна бизнес среда; фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение; прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен; въвеждане на ключови ...
Бизнес администрация 2.8.2021 г. ... на обучението Завършилите специалността придобиват знания за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление; методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от ...
Направление „Икономика“ 16.9.2021 г. ... психология и социология“ Специалност „Бизнес икономика“ Специалност „Бизнес анализи и проекти“ Специалност „Предприемачество“ със специализация ...
Направление „Политически науки“ 16.9.2021 г. ... и бизнес“ Специалност „Дипломация и стратегически анализ“ Специалност „Национална ...
Направление „Администрация и управление“ 16.9.2021 г. ... администрация“ Специалност „Комуникационен мениджмънт“ Специалност „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт" Специалност „Управление ...
За нас 6.8.2021 г. ... Център по енергиен бизнес и инфраструктура е създаден с решение на академичния съвет на УНСС през 2015 г. към Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Инициатор и основател на Центъра е проф. д.н. Христо Първанов. Дейностите на Центъра по енергиен ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 29.7.2021 г. ... мога да кажа, че като бизнес университет №1 УНСС има установени партньорски отношения с над 250 институции и водещи бизнес организации. Само в последната една година сключихме над 80 нови меморандума за сътрудничество. Завършващите УНСС студенти са предпочитани ...
Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност: Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване 29.7.2021 г. ... специалности съобразени с променящата се бизнес среда. Динамиката на тази среда и нарастващите нужди на бизнеса от специалисти, притежаващи разнообразен профил на знанията, уменията и компетентностите, породи необходимостта от развитието на хибридни специалности за придобиване на ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква присъствено наесен 29.7.2021 г. ... . Целта на УНСС, като най-големия бизнес университет в България, е да осигури на студентите си подходяща среда, за да преминат успешно през промените и да са в унисон с динамиката на пазара на труда. Университетът развива дългосрочни партньорства с бизнеса и с организации, ...
Бизнес логистика и вериги на доставките 2.8.2021 г. ... обратната логистика и др. Магистрите по бизнес логистика и вериги на доставките се подготвят както за извършването на експертни и ръководни роли, така и на научно-изследователска и консултантска дейност в протичането на материалните потоци във веригите на доставки ...
Цифрово управление и администрация 2.8.2021 г. ... (администрация, служители, граждани и бизнес); да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление; да подпомага електронното приобщаване чрез подготовка на гражданите и бизнеса в използването на административни ...
Дипломация и стратегически анализ 16.9.2021 г. ... дейност на недържавни субекти и бизнес структури, а също и при участието и влиянието при взимане на решения в рамките на международни институции на наднационално ниво. Магистърската програма е съобразена също с изискванията на работата в сферата на: националния и ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите ...
Комуникационен мениджмънт 2.8.2021 г. ... компетенции на мениджъри, предприемачи и бизнес лидери, които са в състояние да внедрят най-съвременните комуникационни, информационни и управленски технологии в големи предприятия, малки и средни компании. Програмата интегрира умения във всички области на бизнес комуникацията, ...
Количествени финанси 2.8.2021 г. ... , необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ. Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес. Професионална реализация Завършилите специалност ...
Проба 29.7.2021 г. ... , съобразени с изискванията на бизнеса – Количествени финанси, Комуникационен мениджмънт, Дигитални маркетингови стратегии, Търговия, Дипломация и стратегически анализ на български и английски език, Цифрово управление и администрация, Управление и контрол ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... с изискванията на бизнеса Количествени финанси,  Комуникационен мениджмънт,  Дигитални маркетингови стратегии,  Търговия,  Дипломация и стратегически анализ,   Управление и контрол на обществените поръчки ...
Клубове 14.7.2021 г. ... икономика и политика Бизнес Приложна информатика и статистика Икономика и инфраструктура Администрация и управление Юридически Клeeeуб Х Пояснение Web 3 Web App 2 App Card 2 Card Web ...
План за действие за 2021/2022 г. 21.6.2021 г. ... подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС.   3. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ Провеждане на национални семинари през месец април 2022 г. ...
Калоянов 16.6.2021 г. ... одита. Основни публикации:1. Бизнес статистика. - София: Консултантска фирма DDC, 1996. - 315 с.2. Демографска статистика: Ръководство. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 232 с. (в съавторство).3. Изучаване на зависимости посредством вариацията на условните ...
Павлова 16.6.2021 г. ... количествени методи и модели в бизнеса; регионална статистика; статистически методи в международния бизнес; медицинска статистика; статистически методи в управлението. Членува в ESRA, EDEN. Научни интереси:статистика; бизнес статистика; количествени методи и модели ...
Студентите за специалност "Икономическа социология и психология" 2.6.2021 г. ... , дори преподаватели, медиатори, бизнес консултанти, експерти и т.н. Като хора, разбиращи съвременните тенденции, занимаващи се с различни дейности. Хора, които спокойно могат да бъдат новатори, да предлагат своите идеи и да се открояват. Благодарение, именно на широко ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и с ръководството ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... в публичното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да предоставят необходимите съвременни знания и умения за управление на публични организации и институции, граждански структури и различните видове стопански бизнес. Учебният план на факултетната ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... „Бизнес администрация“   ние създаваме успешните бизнес лидери!      Специалност „Бизнес администрация“ е една от най-престижните в университета за национално и световно стопанство, която традиционно се избира от ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и да се запознаете с ръководството на Университета, с ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... №1 в това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност? Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите студенти. Учебните ни програми са съобразени изцяло с изискванията на компаниите, ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... за кандидат-студенти 2021/2022 УНСС - бизнес университет със 100-годишна традиция, най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, Ви очаква!  Вижте ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... социология и психология“ „Индустриален бизнес“ „Бизнес икономика“ „Предприемачество“ * „Аграрен бизнес“ „Екоикономика“ „Мениджмънт на недвижимата собственост“ „Творчески индустрии и ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ има за цел да постави солидни теоретични основи, както и да създаде реални практически умения у студентите относно анализа на данни за дейността на бизнес организациите на локално, ...
Лого на Бизнес факултета 18.2.2021 г. ... на Факултетния съвет на Бизнес факултет бе обявен конкурс за лого на факултета. Представяме ви логото на Бизнес факултета, получило най-много гласове, както и разпределението на гласовете и по другите предложения ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... общество, за икономика, за бизнес, ние често  забравяме, че при липсата на ефективно управление не може да работи нито един сектор, отбеляза проф. Розенбаум. Икономическият растеж зависи изцяло от наличието на ефективно управление, от правилното му ...
Десета юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 28.1.2021 г. ... „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г. 15.1.2021 г. ... позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 8.1.2021 г. ... ПО БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ   Същност, значение и принципи на комуникациите. Видове комуникации. Комуникационни умения – същност и значение. Стилове в писмената реч. Психология на общуването. Класификация на темпераментите ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  Тестът включва: • въпроси по темите, включени в ...
Следдипломни квалификации 9.9.2021 г. ... учебна година 2021/2022: Бизнес психология Експерт-проверител на измами Мениджмънт на предприятието Национално и европейско медицинско право Право Право и цифрови технологии Право на интелектуалната собственост Правно регулиране на отношенията в ...
Прием 16.9.2021 г. ... . ДЪЛГОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ: Бизнес психология Експерт-проверител на измами Мениджмънт на предприятието Национално и европейско медицинско право Право Право и цифрови технологии Право на интелектуалната собственост Правно регулиране на отношенията в ...
Публикации и проекти на докторантите 24.9.2021 г. ... публикуван в сборник с доклади от научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“, ИК-УНСС, 2017 г. Доклад на тема „Ролята на БНТ като държавна институция за икономическия растеж на телевизионната индустрия“ в докторантска научна конференция „Правни и икономически проблеми в ...
Секция „Творчески индустрии и бизнес“ 25.6.2021 г. ... секция "Творчески индустрии и бизнес" Проф. д-р Владя Бориславова Борисова CV Тел: (02) 8195 603 e-mail: vborisova@unwe.bg Кабинет: 1076 Научни интереси: интелектуална собственост управление на интелектуалната собственост бизнес с интелектуална ...
Секция „Индустриална собственост и бизнес“ 25.6.2021 г. ... секция "Индустриална собственост и бизнес" Проф. д-р Мария Ананиева Маркова   CV Тел: (02) 8195 403 e-mail: m.markova@unwe.bg  Кабинет: 1075А Научни интереси: интелектуална собственост дизайн биотехнологични ...
Секции 6.11.2020 г. ... „Индустриална собственост и бизнес“ Секция „Творчески индустрии и ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... собственост и технологичен трансфер“ на Бизнес факултета на УНСС е звено на национално ниво с близо 30-годишен опит, което подготвя кадри в областта на интелектуалната собственост като предлага обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. ...
Юбилеен сборник "100 години УНСС" 29.10.2020 г. ... Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани публикации на преподавателите от нашата катедра. Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта на всеобхватната тематика на международните икономически ...
Държавни изпити 11.8.2021 г. ... , специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.   Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ задължително полагат два държавни изпита: по специалността и по чужд ...
Анализ на данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... разнообразни сфери на човешката дейност – бизнес, финанси, социология, медицина, биология и други. Учебната работа се осъщестява чрез популярни и търсени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като: SPSS, EViews, R, Python и др. Обучението се провежда в рамките на 2 ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... , регионалния маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които ни предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)/Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 3.8.2020 г. ... магистърска специалност „Международен бизнес и управление с преподаване на английски език“, предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС), и Jiao Tong University - School of ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... на онлайн държавен изпит по специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Заповед №1145/20.05.2020 на Ректора на Университета за национално и световно стопанство. 1. Държавният изпит по специалността през редовната сесия ще се проведе чрез MS Forms на ...
Фокус група 9.6.2020 г. ... , локалните общности, професионалните и бизнес мрежи. Национални политики за завръщане. проф. Веселин Минчев и доц. д-р Андрей Нончев - модератор на дискусията. Участници в дискусията в зала "Научни съвети", ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... .00 - 11.00 Международен туризъм Аграрен бизнес редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Международни ...
Специалности 1.6.2020 г. ... и в сферата на консултантския бизнес, а също и като анализатори, експерти, оценители; Актуализиране и обогатяване на знанията и осигуряване на по-широки възможности за обучение през целия живот. Професията одитор е включена в Националната класификация на ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... и финансовата стабилност на бизнеса. Управлението на съвременните транспортни фирми изисква познания в различни области и тяхното управление, от поддържане на бизнеса до обновяване на автопарка. Уменията на транспортните фирми се оценяват и в различни ситуации, ...
Изобретение 14.5.2020 г. ... патентна експертиза, затова в бизнес средите патентите издадени по международен и европейски ред се считат за стабилни и се ползват с добро име.   Валидиране на европейски патент За да има действие Европейския патент той трябва в 3-месечен срок, считано от ...
Обучения по интелектуална собственост 11.8.2021 г. ... на интелектуална собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... за подкрепа на бизнес възможности – B.O.S.S. (Business opportunity support system) е онлайн платформа създадена от Университета в Белград, MЕТА group и Университета в Лиеж в изпълнение на проект съфинансиран от програмата Еразъм+. Платформата цели да ...
За конференцията 11.5.2020 г. ... и добрите практики в  търговския бизнес. Ще се радваме да споделите с нас вашите идеи, изследвания и натрупан опит. Програмата на конференцията комбинира представяне на доклади, дискусии и възможност за споделяне на професионални постижения и планове . Ще очакваме ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото управление, развитие и унаследяване; Въз основата на дългогодишния акумулиран опит в изследванията, ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото управление, развитие и унаследяване; Въз основата на дългогодишния акумулиран опит в изследванията, ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г. 26.3.2021 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2.   Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно - https://nid.unwe.bg в сектор ...
ОНС "Доктор" 15.3.2021 г. ... е изключително ценена в академичните, бизнес и управленски среди, както в България, така и в чужбина ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... , регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания. http://departments.unwe ...
Бизнес и други организации 15.4.2020 г. ...                  https://www.hilton.com/en/hotels/sofhihi-hilton-sofia/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SOFHIHI https://www.ihg ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 2 сем. ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 3 сем. (Темите на ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... им център); Интелигентни системи, бизнес модели и интелигентни мрежи за ефективно управление; Формиране и етапи в развитието и управлението на интелигентни градове; Ролята и значение на производствения сектор за развитието на интелигентната икономика; Бизнес модел, чатбот ...
За проекта 31.3.2020 г. ... , НБУ, департамент „Икономика и бизнес администрация”, секция “Туризъм”, Ас. д-р Никола Гайдаров, УНСС, катедра „Икономика на туризма”,       Д-р Веселина Портарска, катедра „Икономика на ...
Издания 9.3.2020 г. ... "Бизнес и право"      Подлистник "Aurea Iuris Romani"   ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Научните интереси на проф. Цакова са в областта на интелектуалната собственост, управление на интелектуалната собственост, интелектуалната собственост в дигитална среда, защита на интелектуалната собственост, авторско право и ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... поканят да участвате във ВТОРАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" която ще се проведе на 7 октомври 2021 г. /хибридно/  в ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 24.2.2020 г. ... икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на ...
проф. д.н. Таня Петрова Парушева 23.4.2021 г. ... туризъм” и „Туристически бизнес”. Научните интереси на проф. д.н. Парушева са в областта на глобализацията в туризма, културния туризъм и др. Автор е на монографии, студии, статии, доклади и учебници на 6 езика. Участва в национални и международни проекти. ...
проф. д-р Мария Ананиева Маркова 24.2.2020 г. ... (2010-2011г.), зам. декан по НИД на Бизнес факултет на УНСС (2016г. – 2018г.), член на Програмен съвет на УНСС (2016-2018г), член на Факултетен съвет на Общоикономически факултет (2006 – 2014г.), член на Факултетен съвет на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 24.2.2020 г. ... от специалност „Международен бизнес”. Научните интереси на доц. Цветанов са в областите на гражданското и семейно право, конкурентно право, търговско и бизнес право. Доц. Цветанов е член на Факултетния съвет на Юридически факултет на УНСС, както и член на ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 24.2.2020 г. ... e по управление на маркетинга в различни бизнес организации,  била е Директор маркетинг на българска компания, оперираща на международния пазар. Автор е на монографии, учебници, студии, статии и доклади в областта на търговията и маркетинга на търговските организации. Участва в ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-16:00 Бизнес стратегии Л доц. д-р Марияна Кузманова 306   28.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на знанията Л доц. д-р Надя Миронова 302   29.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 2 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-16:45 Управленско консултиране Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 306   26.04.2020 г. 9:00-16:45 Управленско консултиране Л проф. д-р М ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-16:00 Бизнес стратегии Л доц. д-р Марияна Кузманова 306   28.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на знанията Л доц. д-р Надя Миронова 302   29.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Бизнес администрация - III курс, 6 семестър 9.2.2020 г. ... г. 9:00-16:45 Методи за изследване в бизнеса Л проф. д-р М. Александрова-Бошнакова 303 731 29.03.2020 г. 9:00-16:45 Методи за изследване в бизнеса У ас. д-р Мария Янкова-Младенова 303 731 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Антикризисно управление Л доц. д-р Нончо ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 1, зимна поправителна сесия 29.1.2020 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала     Стратегии за интернационализация доц. д-р Цветана Стоянова   15.02.2020 г. 12:00-14:00 Управление на кариерата доц. д-р Татяна Кичева 406     Бюджетно управление на ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... .02.2020 г. 9:00-11:00  Бизнес стратегии доц. д-р Марияна ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   12.01.2020 г. 13:00-15:00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова Аула   19.01.2020 г. 13:00-15:00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 505   25.01.2020 ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 1 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   12.01.2020 г. 13:00-15:00 Стратегии за интернационализация доц. д-р Цветана Стоянова Аула   18.01.2020 г. 11:00-13:00 Управление на кариерата доц. д-р Татяна ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ... Марчев Благоев – декан на Бизнес факултета доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Даниела Николова Иванова доц. д-р Кирил Валентинов Димитров проф. д-р Николай Христов Щерев доц. д-р Радко Асенов Радев доц. д-р Спас Богданов Ставрев доц. д-р ...
Бизнес администрация- 3 сем., семестър 1 30.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   2.11.2019 11.00-14.15 Управление на кариерата Л Доц.д-р Т. Кичева 404   3.11.2019 9.00-12.15 Управление на промените Л Доц.д-р М. Кузманова 404   24 ...
Бизнес администрация- 2 сем., семестър 1 23.10.2019 г. ... .11.2019 9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 305   10.11.2019 9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 305   16.11.2019 9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация - Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 3 23.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   02.11.2019  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   03.11.2019  9.00-10.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   23.11 ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 2 23.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   02.11.2019  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   03.11.2019  9.00-10.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   23.11 ...
Бизнес администрация IV курс 18.10.2019 г. ... .45 Социална отговорност на бизнеса Л ас.д.н. Ст.Коев 302 7301 13.10.2019  9.00-16.45 Социална отговорност на бизнеса У ас.д.н. Ст.Коев 302 730 19.10.2019  9.00-16.45 Моделиране и прогнозиране в управлението Л х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация III курс 16.9.2019 г. ... .10.2019  9.00-16.45 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 302 7302 06.10.2019  9.00-16.45 Бизнес комуникации У х.преп.Е.Дунева-Стоянова 302 731 12.10.2019  9.00-16.45 Управление на промените Л доц.д-р М ...
Икономика IV курс 15.11.2019 г. ... .10.2019  9.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 406 707 13.10.2019  9.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 406 707 02.11.2019  9.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 406 707 03.11 ...
Заседания по панели 9.10.2019 г. ... , УНСС: Синхронизацията на бизнес цикъла в Европа 2001-2017г 6.    Докторант Радостина Стаменова, УНСС: Влияние на държавните кредитни рейтинги върху дългосрочните лихвени проценти в страните от ЕС   СЕКЦИЯ 1 – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... архитектури и мрежи Бизнес процеси и модели Архитектура на информационни системи Платформи .NET, J2EE И др. , както и специализирани такива по теми от актуалните в момента области: Бизнес интелигентни системи (Business Intelligence ...
За конференцията 27.6.2019 г. ... една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 403 78/ 16.6.2019 15.00-16.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 1, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 403 78/ 16.6.2019 15.00-16.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М ...
Бизнес администрация 4 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 22.6.2019 9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 501 806 23.6.2019 9.00-11.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М ...
Бизнес администрация 3 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .00-15.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 503 78/ 1.6.2019 13.00-15.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 8.6.2019 9 ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н ...
Бизнес аминистрация 2 сем.на обучение, семестър 1 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М ...
Бизнес администрация 4 курс 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 25.5.2019 от 9.00 ч. Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 406 806 1.6.2019 13.00-15.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М ...
Бизнес администрация 3 курс 1.5.2019 г. ... .00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 730 8.6.2019 9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р Н.Димитров 406 730 9.6.2019 11.00-13.00 Геодемография доц.д-р К.Петров 406 730 16.6.2019 13.00-15 ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... на служителите Взаимодействие с бизнес сектора и неправителствения сектор за популяризиране на Съответствието. Лектор ще бъде г-н Иван Димитров, който има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... на служителите Взаимодействие с бизнес сектора и неправителствения сектор за популяризиране на Съответствието. Лектор ще бъде г-н Иван Димитров, който има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни ...
Георги Ескидаров, Зимен семестър на 2018/2019, Икономически университет, Братислава, Словакия 11.4.2019 г. ... се Георги, студент по Икономика и Бизнес в УНСС, втори курс.  Току що се завърнах от Братислава, Словакия, където прекарах един семестър в Икономическия университет, по програма Еразъм. Решението да замина на Еразъм не беше спонтанно. Напротив – добре бях ...
Регламент 8.4.2019 г. ... . Тематични направления в бизнес казуса на А1: Състояние и тенденции на пазара на телекомуникационни услуги Промяна в потребителските навици и предложенията на телекомите Промяна в качеството на обслужване Внедряване на нови технологии, които да отговарят ...
НOM 2019 25.4.2019 г. ... знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и идеи между студенти, преподаватели и водещи компании. Тя отличава най-подготвените студенти и задава съвременните стандарти в обучението по „Маркетинг“. Направление ...
Докторанти 16.6.2021 г. ... специално внимание на краткосрочните бизнес показатели. Приложението на специализирания статистически софтуер за целите на научно-изследователската дейност. Приложението на иконометричните модели при анализа на времеви редове и панелни данни. Приложението на ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.    За специалността: Целта на обучението в специалност ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... за кандидатстване В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.   За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата ...
Индивидуално обучение 28.2.2019 г. ...     Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ...     Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“        За специалността Целта на обучението в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ...     Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“           За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на ...
Избираеми дисциплини за първи курс 15.3.2021 г. ... геополитически системи Стратегии за е-бизнес Дисциплини водени от катедра "Управление": Стратегии за е-бизнес АНОТАЦИЯ Дисциплината “Стратегии за е-бизнес” е избираема за студентите от направление „Администрация и управление” в ОКС ...
Защитили докторанти 22.2.2019 г. ... Желязков Домбашов Методика за бюджетния процес на бизнес организация (на примера на финансова институция) проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска 26.3.2014 Даниела Цветанова Станева - Петкова Усъвършенстване на управленската система за предварителен мониторинг и оценка на проекти, ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Мария Маркова Консултации на научния ръководител: Кабинет: 1075А Телефон: (02) 8195 403 Имейл: m.markova@unwe ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“   Условия за кандидатстване По специалност Интелектуална собственост и бизнес могат да кандидатстват завършилите специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".   За специалността Целта на ...
Индивидуално обучение 8.1.2021 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Владя Борисова Консултации на научния ръководител:  Кабинет: 1073 Телефон: (02) 8195 603 Имейл: vborisova@unwe.bg     За специалността Целта на обучението ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 17.9.2021 г. ... на обучение по специалност "Интелектуална собственост и бизнес" на ИИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за: хода на учебния процес; предстоящи мероприятия; важни срокове и др.   За специалността Специалност „Интелектуална собственост и ...
Специалност "Творчески индустрии и бизнес" 17.9.2021 г. ... обучение по специалност "Творчески индустрии бизнес" на катедра ИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за: хода на учебния процес; предстоящи мероприятия; важни срокове и др. За специалността Специалност „Творчески индустрии и ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 16.3.2021 г. ... състезание „Най-добра бизнес идея“ се организира ежегодно от учебната 2007/2008 г. от Министерство на образованието и науката, дирекция „Професионално образование и обучение“, в партньорство с Импулсен център за обучение по предприемачество към Националната ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в ...
Преддипломен стаж 11.8.2021 г. ... , специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от обучението. За полагането на стажа, ...
Обучения за малки и средни предприятия 15.4.2019 г. ... на интелектуалната собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 2.9.2021 г. ... катедра ИСТТ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда от международни лектори към  Академията на СОИС. Обучението е сертифицирано и студентите получават към дипломите си и сертификати за успешно завършено обучение ...
Сътрудничество с Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост 2.9.2021 г. ... катедра ИСТТ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда с участието на международни лектори към Академията на ЕПВ. Съдържанието на курсовете е разработено съвместно от ЕПВ и катедра ИСТТ. Обучението е сертифицирано и ...
България 8.9.2020 г. ... картината на постигнатото от музикалния бизнес през миналата година, днес пандемията COVID-19 постави индустрията през сериозни предизвикателства, които изглеждаха немислими само няколко месеца по-рано. „Изправени пред лицето на глобална трагедия, представителите на музикалната ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 2.9.2021 г. ... (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания и Европейското ...
Изследователски и образователни проекти 1.7.2021 г. ... от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката на Република България“, № НИД НИ 20/2018 г. (2018-2020) Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis in Bulgaria and Slovakia НИД вх.№ SL 01/17, дог. за изп. на проекта ...
БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО 13.7.2021 г. ... - избор на тема за разработване на магистърска теза Тематични направления за разработване на магистърски тези Защита на магистърски тези 10 ...
Магистри 17.9.2021 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" – 2 сем. Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ – 2 сем. Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална ...
Бакалаври 17.9.2021 г. ... да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ Завършилите тези специалности, могат да се реализат професионално като: Експерт ...
Научни публикации 2.9.2021 г. ... среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015 Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2008-2011, УИ ...
Научни публикации в периодика 1.7.2021 г. ... пред иновациите в малкия и средния бизнес", сп."Интелектуална собственост", бр.9/2001 г. "Относно подхода при определяне на "справедливото възнаграждение" за служебните изобретения, сп."Интелектуална собственост", бр.1/2000 г ...
Академичен състав 7.10.2020 г. ... на интелектуална собственост бизнес оценка на интелектуална собственост индустриална собственост  нови обекти на интелектуалната собственост Разписание Сесии   Проф. д-р Владя Бориславова Борисова CV Тел: (02) 8195 603 e-mail: vborisova@unwe ...
Екип на катедра ИСТТ 15.9.2021 г. ... на интелектуалната собственост бизнес с интелектуална собственост авторско право и сродните му права творчески индустрии традиционни знания и културно наследство Разписание Сесии   Проф. д-р Мария Ананиева Маркова   Тел: (02) 8195 403 e-mail: m ...
Магистри 17.9.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в културата", по определени дисциплини се провежда от международни лектори към ...
Бакалаври 17.9.2021 г. ... Творчески индустрии и бизнес Специалност Интелектуална собственост и ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните ...
Бизнес администрация след проф.бак., 4 сем., семестър 4 7.3.2019 г. ... за изследвания в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова -   23.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302   24.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... .03.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.03.2019  9.00-10.30 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   30.03.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   23.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302   24.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 6.2.2019 г. ... .03.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.03.2019  9.00-10.30 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   30.03.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация IV курс 5.3.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 806 16.03.2019  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 8007 17.03.2019  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление У гл.ас.Л ...
Бизнес администрация III курс 5.3.2019 г. ... .30-20.00 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501 7301 14.04.2019  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501 730 20.04.2019  9.00-16.45 Финансови пазари и ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 4.6.2020 г. ... лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 8.2.2021 г. ... икономически отношения и бизнес“ и от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. 7. Анулиране на участието в конкурса – при очевидно възпроизвеждане на вече съществуващ текст (плагиатство), при непълна или неточна лична информация ...
Бизнес администрация 2 сем., 1-ви 28.1.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р ...
Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството 30.1.2019 г. ... , но не в смисъла на тежките бизнес преговори. Това, което е необходимо, е създаването на възможност основните интереси на всички страни да бъдат извадени наяве и подробно обсъдени, което има за цел изграждането на консенсус и взаимното допълване на различните ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... с нуждите на обществото и бизнеса. 4. Образование за възрастни – това е приоритет в българската образователна система и има много форми, вариращи от формално, базирано на уроци обучение до самостоятелно водено и електронно обучение. Местните власти ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове Уебсайт: http://www.barda.bg Контакти: http://www.barda.bg/contacts Фондация за развитие на предприемачеството Уебсайт: http://fed-bg.org/ Контакти:  http://fed-bg.org/contacts Сдружение на фамилния бизнес – ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, студентите трябва да предадат писмен ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с ...
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... програми в Катедра „МИО и бизнес“ са разработени и се развиват в съответствие със съвременните постижения на науката и отразяват актуалните проблеми и тенденции в световната икономика, международните икономически отношения и бизнес. Те включват запознаването на докторантите с ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Бизнес администрация IV курс, зимна поправителна сесия 15.2.2019 г. ... .2.2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст.Коев 406 806 9.2.2019 14.00-16.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406 806 10.2.2019 9.00-12.00 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 806 16.2.2019 от 11 ч ...
Бизнес администрация III курс, зимна поправителна сесия 14.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н.Ст.Коев 406 730 10.2.2019 9.00-11.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 404 730 10.2.2019 от 9.00 ч. Публична власт и политика проф.д-р Г.Янков 502 730 16.2.2019 от 11.00 ч. Системи на ...
Икономика IV курс, зимна поправителна сесия 8.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404 706 9.2.2019 16.00-17.15 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 10.2.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула 706 16.2.2019 9.00-11.00 Бизнес ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... . Делови игри в управлението ДО Хасково 3 4. Бизнес комуникации ДО Хасково 1 5. Евристични методи ДО Хасково 1 Катедра Публична администрация 1. Основи на публичната администрация ДО Хасково 1 4.2.2019 14.30-16.30 2006 /София/ Катедра Финанси 1. Корпоративни финанси ...
Примерни въпроси за кандидатмагистърски тест 4.2.2021 г. ... ефективна заетост в държавните предприятия? г) защо бизнесът е против въвеждането на по-висока минимална заплата? д) трябва ли да се увеличи размерът на законовите санкции за данъчни измами? 4 Повечето от страните в съвременното глобално стопанство имат отворен тип икономики, което ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... на социалния капитал в полето на виртуалните бизнес мрежи Научен ръководител: проф. д.соц.н. Теменуга Генова Ракаджийска  Емил Стефанов Георгиев, редовен докторант (2018-2021) Тема на дисертация: Научен ръководител: доц. д-р Донка Никова Златина Николова Димова, редовен докторант ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на кариерата доц.д-р Т.Кичева 406 78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Стратегии за интернационализация доц.д-р ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... .доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Стратегическо  управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 302 78/ 26.1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... .доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии  доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 302 78/ 26.1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406 806 3.2.2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст ...
Бизнес администрация, семестър 5, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .д.н.М.Ламбовска 406 730 3.2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н. Ст ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 706 19.1.2019 12.00-15.45 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 20.1.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев аула 706 26.1.2019 9.00-11.00 Поведенчески ...
Учебни материали 15.11.2020 г. ... анализ в социологическите, икономическите и бизнес изследвания" Автори: проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Васил БозевИздателство: Издателски комплекс на УНССГодина на издаване: 2019 г. Свали 2. ...
Магистърски тези - архив 5.7.2021 г. ... Стела Ангова Виктория Влайкова, тема: Иновациите в бизнеса – ефективен отговор на неочаквани предизвикателства (на примера на франчайзинговия бизнес на фирма „Рефан България“ ООД), 2021, научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков Димитър Караколев, тема: Влияние на медиите върху ...
Докторски дисертации - архив 13.7.2021 г. ... проф. д.н. Любомир Стойков Георги Минев, тема: Бизнес журналистика в конвергентна медийна среда: нови форми и технологии, 2021, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова Станислава Цветкова, тема: Управление на онлайн бранд на научнопопулярни медии (ефективни стратегии за създаване на съдържание в ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение, сем.1 16.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.10.2018  9.00-13.00 Управление на промените Л доц.д-р М.Кузманова 401   21.10.2018  9.00-12.15 Стратегии за интернационализация Л доц.д-р Цв.Стоянова 401   04.11.2018  9.00-13 ...
Бизнес администрация след ПБ - Хасково, 4 сем.на обуч., семестър 3 13.11.2018 г. ... .Миронова 301   05.01.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301   06.01.2019  9.00-13.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1 13.11.2018 г. ... .Миронова 301   05.01.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301   06.01.2019  9.00-13.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, семестър 7 10.10.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 304 8007 14.10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 304 806 20.10.2018  11.00-18.45 Управление на операциите Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, семестър 5 6.11.2018 г. ... .ас.д-р Г.Цолов 404 730 10.11.2018  12.30 ч. Бизнес комуникации Л ас.д.н. Ст.Коев 404 7301 11.11.2018  09.00-16.45 Бизнес комуникации У ас.д.н. Ст ...
Икономика - Хасково, семестър 7 16.10.2018 г. ... Ат.Атанасов 406 706 10.11.2018  09.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505 706 11.11.2018  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505 706 17.11.2018 09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 501 706 18.11.2018 09.00-14.00 Бизнес ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... Association – ELA) Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във Великобритания. Програмата е ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... и други структури от публичния сектор.    БИЗНЕС И ИНОВЦИИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност дава знания за актуалната иновационна проблематика и формира умения за създаване и управление на иновационния процес във високотехнологични компании. Обучението осигурява качествена ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата в условията на ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... хора с различни културни особености. С тях разработихме бизнес план за въвеждане на нов продукт – оползотворяване на хранителни отпадъци. Немците обожават рециклирането. Беше любопитно и интересно да уча сред местните студенти и да усвоявам по-бързо немския език, макар самото обучение да беше изцяло на ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... лв. 1.1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 629,00 лв. 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 629,00 лв. 1.3 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ 629,00 лв. 1.4 Поднаправление ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... приключение с програмата започна с доста колебания при записването за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам страхотно. ...
Бизнес администрация IV курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .7.2018 8.00-9.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н.Ст.Коев 303 805 1.7.2018 9.00-10.30 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 302 805 1.7.2018 11.00-12.30 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 302 805 1.7.2018 9.00 ч. Моделиране и прогнозиране в ...
Бизнес администрация III курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 9.00 ч. Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 1.7.2018 8.00-9.00 Бизнес комуникации ас.д.н.Ст.Коев 303 806 1.7.2018 9.00-10.30 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 404 806 1.7.2018 11.00-12.30 Управление на ...
Икономика IV курс, годишна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .6.2018 15.00-16.30 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404 705 30.6.2018 17.00-18.30 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 301 705 1.7.2018 8.30-10.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 401 705 1.7.2018 10.00-11 ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... НА УНСС Economic Alternatives    Бизнес и право   CEEOL   Годишник на УНСС   CEEOL Икономически и социални алтернативи   EBSCO Научни трудове на УНСС   CEEOL АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН Бюлетин за строителство и ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че в условията на множествен избор на канали, търговският бизнес предоставя нови възможности и увеличава ценността за ...
Бизнес администрация, семестър 8, лятна поправителна сесия 22.5.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 805 23.06.2018  9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 501 805 23.06.2018  13.00-15.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М ...
Бизнес администрация, семестър 6, лятна поправителна сесия 18.6.2018 г. ... .00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 806 24.06.2018  9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 503 806 24.06.2018  от 12.00 ч. Делови игри в управлнието х.доц.д-р А.Марчев 401 806 24.06 ...
Акценти 1.6.2021 г. ... в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB), който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, подчерта: „Когато преди толкова много години аз и моят екип поставихме ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се ...
Alumni 7.6.2018 г. ... , информационни научно-технологични хъбове и бизнеса.   Дейности: 1)      Осъществяване на обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса; 2)      Отчитане на професионална реализация; 3)      ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 7.7.2021 г. ... .2021г. Разширена дискусия на УНСС, БАН и СУ с бизнеса в областта на използване на Изкуствения интелект в Системи за големи данни и Системи за високопроизводителни изчисления По процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 2 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 02.06.2018  11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 03.06.2018  13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 404 10.06.2018  9.00-11.00 Лидерство доц ...
Бизнес администрация IV курс, сем.8 27.3.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 805 26.05.2018  11.00-13.00 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 404 805 02.06.2018  9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 303 805 03.06.2018  9.00-11 ...
Бизнес администрация III курс, сем.6 27.3.2018 г. ... .06.2018  9.00-11.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 09.06.2018  9.00-12.00 Делови игри в управлнието х.доц.д-р А.Марчев 404 806 10.06.2018  9.00-12.00 Финансови пазари и инструменти х.доц.д-р А.Марчев 401 806 16.06 ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... може да се обучава? Програмата „Бизнес с недвижими имоти" е предназначена за бакалаври и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност предполага ...
Защитени дисертации 26.2.2018 г. ... с интелектуална собственост в телевизионната индустрия Бизнес с интелектуална собственост в радио индустрията Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия Идентифициране и управление на интелектуалната собственост в сценичното ...
Руска периодика 12.2.2018 г. ... дело ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ АПК: Экономика, управление БИКИ (Бюллетинь иностранной коммерческой информации ) Вестник Московского Университета Серия 6: Экономика Вестник СПбУ Серия 5: Экономика Вестник СПбУ Серия 6: ...
Бизнес администрация IV курс, сем.8 17.3.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 805 17.03.2018  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 8006 18.03.2018  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление У проф.д-р М ...
Бизнес администрация III курс, сем.6 8.2.2018 г. ... .00-16.45 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 8007 15.04.2018  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 806 21.04.2018  9.00-16.45 Антикризисно управление Л доц.д-р ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... ревю ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ Forbes BG Wirtschaftsblatt  BG Банкер БНБ Банките в България – бълг. език Застраховател Икономика Икономист Икономическа ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... Лица със собствен бизнес,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ ...
БА 2 сем.,1-ви 31.1.2018 г. ... .2.2018 11.00-12.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 503 17.2.2018 12.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 18.2.2018 9.00-12.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
За Нас 6.2.2018 г. ... на научното списание „Бизнес и право“ ...
Нотингам Трент - Университет на годината за 2017 (Великобритания) – Ивелина Кирова - зимен семестър 2017-2018 12.1.2018 г. ... програма по  "Европейски бизнес и финанси" между УНСС и Бизнес училището на Нотингам Трент.   Трите месеца прекарани там бяха страхотно преживяване, тъй като имах възможността да опозная нова култура, нов метод на преподаване и да се запозная с ...
Начало 9.3.2021 г. ... на УНСС Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес факултет  Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244  Кабинет: 4033, 1072                Секретар Илиaна ...
Състав 9.3.2021 г. ... на УНСС Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес факултет  Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244  Кабинет: 4033, 1072 Членове Проф. д-р Благой Тодоров Колев Почетен професор на ...
Сесия за Бизнес администрация, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 303 805 17.2.2018 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303 805 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 805 18.2 ...
Сесия за Бизнес администрация, семестър 5, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 505 806 17.2.2018 9.00-11.00 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 502 806 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 503 806 18.2.2018 09.00 ч ...
Сесия за Икономика, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404 705 17.2.2018 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404 705 18.2.2018 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И ...
Мишев 20.6.2018 г. ... и „Статистически методи за бизнес анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС. Гост-професор в Нов български университет. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.   Ръководни и изборни ...
Величкова 24.12.2017 г. ... развитието. Научни интереси: бизнес статистика: статистическо изучаване на доходите, потребление и жизнено равнище на народа; статистическо изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономически явления и процеси; приложение на статистико-математически ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 19.8.2020 г. ... , свързани с успеха на всеки бизнес: как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции; как фирмите могат да реализират стратегии и/ или да извършват сложни процеси на промяна. Актуалността на ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   14.1.2018 13.00-15.00 Управленски игри и симулации х.доц.д-р А.Марчев 401   27.1.2018 13.00-15.00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова 301   28.1.2018 13.00-15 ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Бизнес стратегии  доц.д-р М.Кузманова 301   21.1.2018 11.00-13.00 Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 403   27.1.2018 13.00-15.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303 805 27.1.2018 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 406 805 28.1.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М ...
Бизнес администраяция, семестър 5, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .д.н.М.Ламбовска 403 806 27.1.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 404 806 4.2.2018 11.00-13.00 Публична власт и политики проф.д-р Г ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 705 20.1.2018 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 501 705 21.1.2018 11.00-13.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 505 705 27.1.2018 11.30-15.45 Паричен ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3 20.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   04.11.2017  09.00-13.00 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305   04.11.2017  13.15-17.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 305   26.11.2017  13.00-17 ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 7.12.2017 г. ... .12.2017  09.00-15.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.12.2017  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306 06.01.2018 9.00-17.30 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 306 07.01.2018 8 ...
Икономика IV курс 3.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503 705 15.10.2017  09.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503 705 21.10.2017  09.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 503 705 22.10 ...
Бизнес администрация IV курс 20.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 302 8006 15.10.2017  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 302 805 21.10.2017  09.00-16.45 Управление на операциите Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация III курс 26.9.2017 г. ... .Николов 304 806 25.11.2017  09.00-16.45 Бизнес комуникации Л ас.д-р Ст.Коев 403 8007 26.11.2017  09.00-16.45 Бизнес комуникации У ас.д-р Ст ...
Акредитация ICAEW 6.1.2020 г. ... . Сертификатът по „финанси, счетоводство и бизнес“ (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво. Акредитацията от страна на ICAEW осигурява възможност на студентите на УНСС да бъдат признати общо до 8 ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. Успешно завършилите ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... в България (ИДЕС).   ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ Съвместна магистърска програма на УНССи Университета Нотингам Трент – Великобритания Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Магистърската програма развива ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... и бизнес   Х Икономика с чуждоезиково обучение Х Х Икономика и управление с преподаване на английски език Х Х Финанси, счетоводство и контрол   Х Приложна информатика, ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... магистърска специалност „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... 16 български университета, както и представители на бизнеса и неправителствени организации.   Обект на изследването за завръщането са български граждани над 18 години, които са били в чужбина, с цел работа за минимум три месеца през последните десет години. Данните сочат, че семейните мотиви ...
Цели на проекта 19.7.2017 г. ... общности, професионалните и бизнес мрежи и националната икономика. Анализ на мотивациите за завръщане, процесите на реинтеграция на завърналите се мигранти в България, проблемите при включването им  в икономическия и социалния живот на страната ...
Доктор хонорис кауза 1.8.2017 г. ... МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА МАЛЪК БИЗНЕС 1997 ДОЦ. Д-Р ЮРГЕН ВАН БУУР – ГЕРМАНИЯ ХУМБОЛТОВ УНИВЕРСИТЕТ (БЕРЛИН) 1997 МАРК ДИЛЪН – САЩ ПОСОЛСТВО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ 1994 ПРОФ. Д-Р ХОСЕ КАСАХУАНА ХИБЕРТ ...
Периодични издания 29.5.2020 г. ... Alternatives Journal Бизнес и право Вестник на УНСС   Вестник на ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация IV курс 30.6.2017 г. ... .30 Социална отговорност на бизнеса доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 12.00-13.30 Управление на малкия бизнес х.проф.М.Андреева 304 1.7.2017 9.00 Управление на операциите проф.М.Александрова-Бошнакова (проф.Ламбовска) 505 2.7.2017 16 ...
Годишна поправителна сесия - Икономика IV курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 10.30-12.00 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 10.30-12.00 Бизнес стратегии доц.Р.Радев 502 1.7.2017 17.00-18.30 Икономика на ЕС доц.Е.Георгиева 505 1.7.2017 12.00-13.30 Макроикономическа теория и ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация III курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 12.00-13.30 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 15.00-16.30 Геодемография доц.Г.Николов 303 2.7.2017 9.00-10.30 Делови игри в управлението х.доц.А.Марчев 401 1.7.2017 9.00 Методи за изследване в ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс 30.6.2017 г. ... Дата Час Дисциплина Преподавател Зала 2.7.2017 16.30-18.00 Евристични методи х.доц.А.Доралийски 502 2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.С.Класова (гл.ас.М.Маринов) 406 1.7.2017 9.00-10.30 Международни институции и ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация I курс 30.6.2017 г. ... .00-16.30 Стартегии за е-бизнес доц.Цв.Стоянова 505 2.7.2017 10.30-12.00 Счетоводство гл.ас.Камбурова 404 1.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... - Факултет по икономика, бизнес и туризъм, Университет на гр. Сплит, Хърватия Д-р Ванина Дангърска – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия докторант Камелия Пенкова - Катедра "Финанси", УНСС, София, България Емилия Стоименова ...
Програмен комитет 13.2.2021 г. ... Декан на Факултета по икономика, туризъм и бизнес, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, бизнес и туризъм, Университет на гр. Сплит, Хърватия и Факултет по икономика и бизнес, Университет на гр. Риека, Хърватия Проф. д-р А.А. Нестуля ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... .н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD – Dean of Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje –Macedonia Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... , учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса. Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.     ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... , учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса.    ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и ...
Услуги 15.6.2017 г. ... и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на икономическата социология и психология. 2. Предоставяне на възможности за подготовка, провеждане, обработка на данни от социологически изследвания за партньори ...
Дейности 15.6.2017 г. ... академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България ...
Дейности 15.6.2017 г. ... академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2017 г. ще се дипломира деветият випуск ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите за специалност "Европейски бизнес и ...
За програмата 14.6.2017 г. ... – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business and Finance”     От септември 2007 г. стартира съвместна ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 31.7.2020 г. ... програма „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите получават диплома за ОКС „магистър“ и сертификат за ...
Държавни изпити 16.9.2021 г. ... ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство": Първа поправителна сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от ...
Външни акредитации на УНСС от агенции, признати на международно ниво – AACSB 26.5.2017 г. ... магистърска програма “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2009 г., 2012 г. и 2015 г. програмата беше ревалидирана за нови тригодишни периоди. Програмата „European Business and Finance“ е акредитирана от ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... програми  „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърската програма „Приложна ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... на магистърска програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е структурирано около два основни стълба на връзката между медии и бизнес: Отразяване на спецификата на обективните бизнес процеси в медийна среда (=бизнес журналистика) Създаване и успешна пазарна ...
Новини 22.5.2017 г. ... гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant Thornton България. Гл. ас. д-р Михаил Мусов и Йоанна Сзичовска В кратка ...
Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 21.9.2021 г. ... сектор"  и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведе присъствено на 11 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А. ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ  2021 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО ...
Обучение 4.12.2018 г. ... . КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗНЕСА  4. БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ     Избираеми дисциплини за специалност „Счетоводство“ (1.5 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: I семестър (зимен) Избира ...
Специалности 18.6.2021 г. ... със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" (2 сем. - редовно обучение) 5. Специалност "Accounting, Financial Control, and Finance (taught in English)" (2 semesters - full-time) - accredited by ACCA (8 exemptions) and by ICAEW (5 exemptions) 6 ...
Обучение 22.4.2021 г. ... СЧЕТОВОДСТВО  или  БИЗНЕС АНАЛИЗ  ИНТЕГРИРАНА ОТЧЕТНОСТ или  УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ  VIII СЕМЕСТЪР  (летен)  Избира се един ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... , приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота; маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество; безалкохолни напитки и сокове, и бира; електронни медии и преса; банкови и ...
Публикации 3.8.2017 г. ... за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015 ( гл.ас. Костадин Шейретски) Шейретски, К., Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Национална научна конференция със студенти и ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... за моделиране на икономически и бизнес процеси"Принцип на Понтрягин и приложението му в икономиката, К. Шейретски, 8-ми октомври, 2015 ( гл.ас. Костадин Шейретски)Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... по финанси, счетоводство и бизнес (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво. Акредитацията от страна на ICAEW дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... се подпомогне образованието и бизнеса в търсене на общ път за обучаване на висококвалифицирани специалисти, подготвени за търсенето на българския пазар на труда. Членовете на този съвет ще участват в общи инициативи като: Обсъждане на нови учебни планове и ...
Заседания на ФКНОНИД 15.6.2021 г. ... – студент, специалност „Бизнес логистика“                         9. Адела Руменова Бозмарова – редовен докторант от катедра „Национална и регионална        ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... . 9.00-12.50 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... .05.2017 г. 9.00-12.50 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   28.05.2017 г. 13.15-17.05 Управление на проекти Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 2 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративния имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   21.05.2017 г. 9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 504   27.05.2017 ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... – студент, специалност „Бизнес логистика“, 4 к.                        8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС-ВОН при КНСБ                 ...
Летен семестър, Бизнес администрация IV курс 22.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 804 19.03.2017 г. 11:00 Лекция /изисквания/ за преддипломен стаж Л доц.д-р Н.Миронова  304 804 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Проектиране на системи зауправление Л проф.д-р М ...
Летен семестър, Бизнес администрация III курс 17.2.2017 г. ... .00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 8006 05.03.2017 г. 9.00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 805 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Делови игри в управлението Л х.доц ...
Летен семестър, Бизнес администрация II курс 23.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 806 11.03.2017 г. 12.03.2017 г. 09.00 ч. 09.00 ч. Физкултура и спорт - II курс   х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково 806 18.03.2017 г. 11 ...
Летен семестър, Бизнес администрация I курс 28.2.2017 г. ... .2017 г. 9.00-15.00 Стратегии за е-бизнес Л доц.д-р Цв.Стоянова 302 7301 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Количествени методи У доц.д-р М.Микренска 302 730 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 503 7301 09.04.2017 г. 9.00-16 ...
Акценти 26.5.2021 г. ... Джъстин Ует 2014 Бизнес лекция на директора по европейските въпроси на Института на чартър счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) – господин Мартин Мануци на тема: „Директиви на европейския парламент за счетоводство и ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една разпечатка) в сектор ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор “НИД и научни ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... , „Общоикономически факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика", на техните заседания, ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. IV курс 10.1.2017 г. ... .02.2017 г. 13-15 Социална отговорност на бизнеса доц.Н.Миронова 301 804 05.02.2017 г. 11-12.30 Количествени инструменти в упр. проф.М.Ламбовска 306 804 05.02.2017 г. 13-15 Модел.и прогноз.в управлението х.доц.А.Марчев 401 804 11.02.2017 г. 9-11 Управл.на ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. III курс 10.1.2017 г. ... .02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301 805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306 805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306 805 05.02.2017 г. 13-15 Публична ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. II курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 04.02.2017 г. 13-15 Упр.на комуник.и връзки с обществ. доц.Н.Миронова 301 806 05.02.2017 г. 9-11 Финанси доц.С.Трифонова 505 806 05.02.2017 г. 13-15 Стратегическо управление доц.Цв.Стоянова 505 806 11.02.2017 ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. I курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 730 04.02.2017 г. 9-11 Информ.системи и технологии проф.Е.Денчев 505 730 04.02.2017 г. 12-14 Основи на публ.администрация гл.ас.В.Вълков 406 730 05.02.2017 г. 11-13 Икономика и публичен сектор доц.Ат ...
Поправителна зимна сесия, Икономика IV курс 7.2.2017 г. ... .Е.Сотирова 503 704 04.02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301 704 05.02.2017 г. 11-13 Поведенчески икономикс доц.Ат.Атанасов 501 704 11.02.2017 г. от 11:00 ч. Фирмени инвестиции проф.И.Георгиев 503 704 11.02.2017 г. 13-15 Икономика на Европейския ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М.КУЗМАНОВА 505 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГ.УПР.НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на знанията Доц. Н ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .02.2017 9 - 11 БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Проф. М.ЛАМБОВСКА 306 22.01.2017 9 - 11 Стратегии за интернационализац Доц. ЦВ ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 2 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М.КУЗМАНОВА 505 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГ.УПР.НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на знанията Доц. Н ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 4 курс 17.1.2017 г. ... .01.2017 14 - 16 Социална отговорност на бизнес Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 804 28.01.2017 9 - 11 УПРАВЛ.НА МАЛКИЯ БИЗНЕС Х.проф. М. АНДРЕЕВА 505 804 15.01.2017 9 - 11 УПР. НА ОПЕРАЦИИТЕ Проф. М. ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 3 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 16 - 18 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 805 8.01.2017 12 - 14 Публична власт и политики Проф. Г.ЯНКОВ 505 805 22.01.2017 9 - 11 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА Проф ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 2 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 13 - 15 Статистически изследвания Доц. С.ЧИПЕВА 502 806 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Доц. ЦВ ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 1 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 ГЕОИКОН. И РЕГ. РАЗВИТИЕ Проф. С.ДОКОВА 505 730 15.01.2017 11 - 13 ИКОНОМИКА И ПУБЛИЧЕН ...
Зимна сесия, специалност Икономика 4 курс 27.1.2017 г. ... .01.2017 16 - 18 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 704 14.01.2017 9 - 11 Бизнес стратегии Доц. Р.РАДЕВ Аула204 704 8.01.2017 11 - 13 Икономика на Европейския ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... ОБЩЕСТВЕНОСТТА" Магистри: специалност "БИЗНЕС ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОДУЦЕНТСТВО" ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ Ако имате въпроси или затруднения, можете да ни пишете по всяко време във Фейсбук или на media@unwe.bg. // "); // ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  3 семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за интернационализация Л доц. д-р Цв. Стоянова 04.12 ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър              Управление на ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 3.11.2020 г. ... 7: Фирмена организация на бизнеса   Определение и икономическа характеристика на фирмата. Основни функции на фирмата. Видове фирми – критерии за обособяването им. Институционални форми за организация на бизнеса: еднолична, дружествена и акционерна фирма. ...
Допълнителен прием - септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" 30 50 Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" 30 50 Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... .1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 10 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 25 1.3 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ 10 1.5 Поднаправление „Икономика с ...
Консултативен съвет 4.3.2021 г. ... "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: 1070 . . . . . . Проф. д-р Николай Христов Щерев Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес ...
Начало 13.7.2016 г. ... НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 ноември 2016 г., София, ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... .е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра „Финансов ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб     Работни езици на конференцията ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Докторант Александър ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Докторант ...
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 11.6.2021 г. ... ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 22.12.2018 г. ... НА БИЗНЕСА BUSINESS PSYCHOLOGY 60 60 0 65 5 Изпит/ exam 2 М13818C0102 ПСИХОЛОГИЧЕСКО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ PSYCHOLOGICAL BUSINESS COUNSELING 60 60 0 65 5 Изпит/ ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... на съвременното българско общество и бизнес, както и да вземат компетентно участие в тяхното разрешаване; да анализират чрез придобитите социалнопсихологически знания възможностите за ефективно лидерско управление в сложни организации; да разработват и прилагат инструменти за ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... и ролята на иновациите в търговския бизнес. Програмата на конференцията комбинира представяне на доклади, дискусии и възможности за споделяне на професионални постижения и планове. Ще очакваме вашите заявки за участие, придружени с резюме на доклада на имейл Trade2016@unwe.bg в ...
Фотогалерия 20.2.2019 г. ... конференция и 25 години специалност Бизнес логистика в УНСС Осма международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" - 20 години от създаването на специалността Девета международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят", 2014, ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75 лв. Учени, докторанти и студенти с два доклада 100 лв ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в ...
Учебни дисциплини 31.3.2016 г. ... и изграждане на Бизнес политики в комуникационни системи Избираема дисциплина - 6 кредита 5 семестър - 30/30 Бизнес комуникации избираема дисциплина - 6 кредита 5 семестър - 30/30 Програмиране в бази ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет за периода 2011-2015 г., утвърдени от ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... в сферата на: националния и международния бизнес; управлението във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... ,: националния и международния бизнес; евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Основна цел на програмата: Целта на обучението за придобиване на ОКС “магистър” е подготовка на висококвалифицирани компетентни експерти, ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... от специалисти за търговския бизнес. Специалността покрива професия, оформена и непрекъснато утвърждаваща се като значима в бизнес практиката, получила всепризнатото наименование “Търговец”. Икономическата действителност налага безспорната потребност ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... на: националния и международния бизнес, управлението във външната и световната политика и икономика, регионалните, евроинтеграционните и световните институции, неправителствения сектор ...
Защо при нас? 29.6.2016 г. ... хора в големия бизнес ключовите експерти в международни организации благополучните мечтатели и пътешественици Кандидаствай! Ела! Запиши се! Над 3500 човека са в нашата ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.   Проектни  предложения се попълват електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ...    "Енергиен бизнес"        Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... проучване на проблема в конкретна бизнес организация. Към всеки избран от студента метод е добре да бъдат изведени и неговите плюсове и минуси, от гледна точка на темата на разработката; - трета част следва да обхваща проучване в конкретна бизнес организация, т.е. ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 20.2.2021 г. ... . Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса. Финансов анализ на транспортната фирма. Проблеми на международния транспорт и спедицията – по видове транспорт. Митническо обслужване на международния транспорт. Анализ на ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните ...
Ръководство 4.3.2021 г. ... на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
Медиите за нас 12.2.2016 г. ... , доц. П. Димитров, сп. Твоят бизнес 16 Август 2004 http://tbmagazine.net/avtor/doc-d-r-pavel-dimitrov   Време е бизнесът, който ще ползва кадрите ни, да започне да инвестира в образованието им, доц. П. Димитров, сп. Логистика, 3-2006 http://logistika ...
Тематични направления 27.2.2020 г. ... сигурност 6) Туристически бизнес                           Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за оригиналност  и принадлежност към областта на ...
За конференцията 28.1.2021 г. ... докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... следва да касаят търговския бизнес и да са конкретни и ясно формулирани. 3.    Информацията за темите и научните ръководители се публикува в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата. 4.    В рамките на един ...
Приложение 1 27.11.2019 г. ... се класират след ІІ-ри курс за специалност „Бизнес информатика и комуникации“.   Разходи за участието Разходите за транспорт и нощувка са за сметка на участниците. Такса за участие в състезанието не се заплаща ...
Национално състезание по приложна информатика 12.4.2021 г. ... конкурсен изпит в УНСС за прием в специалност „Бизнес информатика и  комуникации“. Национално състезание по приложна информатика ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Да предостави възможност на учениците с формиран интерес и знания по Приложна информатика за потенциално позициониране като ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... и иконометрия“ -  специалност „Бизнес информатика и комуникации“.  Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... . д.ик.н. Пламен Димитров Мишев - декан на Бизнес факултет проф. д-р Борислав Михайлов Борисов доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Диана Илиева Копева доц. д-р Димитър Марчев Благоев доц. д-р Димитър Методиев Терзиев проф. д-р Йорданка Христова Йовкова доц. д-р Кирил Валентинов ...
Специалности 19.2.2016 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ 1.1 Бизнес администрация Х     Х           Х   1.2 Бизнес администрация - ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... , УНСС КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС   ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО ...
Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... част от колегите ми в курса се оказаха полезни бизнес контакти, с коитоподдържаме връзка и до днес.“ Марин АгандеровДиректор на ТalentMedia ...
Маркетинг 15.8.2020 г. ... на маркетинга, но и отлична основа за всеки бизнес лидер.“ Станимира КовачеваМагистър по Маркетинг Носител на най-големия световен приз за работодателска марка Employer Branding ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... но и със специфичните изисквания на българския бизнес. Част от щатните преподаватели в магистърските ни програми, освен преподаватели с академични степени и звания, са и водещи професионалисти от практиката. Това ни позволява да подготвяме специалисти с такъв профил и на такова ниво, че да ...
ПИ- Регионално развитие- 5 сем. бак. 6.2.2018 г. ... .2.2018 г. 11,00 - 12,30 Бизнес комуникации Доц. д-р Н.МИРОНОВА   822/  18.2.2018 г. 13,00 - 14,30 Управление на промените Доц. д-р М ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... изокванти.   ТЕМА 7: Фирмена организация на бизнеса   Определение и икономическа характеристика на фирмата. Основни функции на фирмата. Видове фирми – критерии за обособяването им. Институционални форми за организация на бизнеса: еднолична, дружествена и акционерна фирма. Неограничена и ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... . д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София. Проф. д-р Огнян Симеонов – Първи заместник-ректор на УНСС и ръководител на катедра ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... Христов, УНСС КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС   ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... . СПЕЦИАЛНОСТИ В РЦДО - ХАСКОВО 1. Бизнес администрация - 2 сем., 3 сем. 2. Комуникационен мениджмънт - 2 семестъра  НОВА 3. Местно самоуправление - 2 семестъра  НОВА 4. Счетоводство и контрол - 2 сем., 3 сем., 4 сем. 5. Управление на маркетинга с преподаване на английски ...
За конференцията 15.6.2018 г. ... общности,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на ...
Специалности 12.7.2018 г. ... в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и ...
Специалности 11.7.2017 г. ... в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Магистри 12.7.2018 г. ... 2018/2019 г. Интелектуална собственост и бизнес  Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията"  Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Бакалаври 12.7.2018 г. ... . Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“:  Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата":    Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ...  Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост.    В специалност „Творчески ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи, можете да се запознаете тук ...
Учебна практика 12.7.2018 г. ... в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“:  Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“:  Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и ...
Интелектуална собственост и бизнес 30.4.2015 г. ... собственост и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... курс, направление „Икономика и бизнес”, съдържащ твърдения за допуснати нарушения спрямо голям брой студенти при провеждане на 09.06.2017 г. на изпит по „Геоикономика и регионално развитие”, и след като се запозна с относимата към случая информация и ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" v0 4.7.2019 г. ... програма "Бизнес информатика" Информационна сигурност #Information security #Архитектура за сигурност на информационни системи #администриране на компютърни системи, корпоративни и глобални мрежи и по-конкретно към гарантирането на тяхната ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. (зимен) Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 21.6.2021 г. ... и учебния план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за образователно-квалификационна степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се ...
Примерни теми за магистърска теза на специалност „Дигитална икономика” ОКС „Магистър“. 10.3.2021 г. ... приложение за управление на бизнес резултатност в конкретна организация Проф. д-р Камелия Стефанова kstefanova@unwe.bg 7. Европейска, регионална и национална стратегия и политики за развитие на дигиталната икономика: цели, инструменти за ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... икономия, Политическа и бизнес етика,  Политическа икономия на ЕС и др. Най-общите цели на обучение са: запознаване, разбиране (същностно и съдържателно), анализиране  и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... . „Бизнес администрация“ „Публична администрация“ "Регионално развитие" 13.02.2018 г. трети курс „Икономика“ „Маркетинг“ 14.02.2018 г. „Счетоводство и ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... . Димитров, П., Стратегии и бизнес модели за управление на веригата на доставките, сп. Инфраструктура и  комуникации, кн. 2, 2010, сс. 5-17. Димитров П., К. Величкова, М. Раковска, Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство ...
Магистър 17.6.2021 г. ... по специалностите: "Бизнес логистика и вериги на доставките" със срок на обучение 3 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на ...
Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.6.2021 г. ... специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките“ са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... (Социален капитал и виртуални бизнес мрежи), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Социология на българския преход), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), (Социални ефекти на дълговата криза в страни от ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... и регионално развитие; Търговия; Бизнес логистика; Корпоративна сигурност; Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; Световна икономика; Европейска интеграция.             В трети ...
Държавни изпити и защити 4.8.2021 г. ... "Бизнес администрация": Ръководство за разработване и защита на магистърски тези, Заявление за разработване на магистърска теза Краен срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител - .........2021 г. Краен срок за предаване на ...
Лятна редовна сесия 2020/2021 г. 2.6.2021 г. ... относно часове, зали и др. Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 ...
График зимен семестър 2021/2022 г. 26.9.2021 г. ... относно часове, зали и др.  Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация 4 сем. след проф. бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и ...
Такси за обучение 13.7.2021 г. ...         Бизнес администрация                     850 лв.                   Счетоводство и контрол   850 лв. Местно ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... и управление": 1.1. Бизнес администрация х х 1 1.2. Комуникационен мениджмънт х 1 1.3. Местно самоуправление х 2 Професионално направление "Икономика": 2.1. Счетоводство и ...
Държавни изпити - поправителна сесия 4.8.2021 г. ... "Бизнес администрация": очаквайте информация специалност "Икономика":  02.10.2021 г. от 10:30 часа, ОНЛАЙН специалност "Счетоводство и контрол": 25.09.2021 г. от ... часа, присъствен, в сградата на РЦДО Хасково Заявления за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... управление на местни и държавни структури и стопански бизнес. Завършилите могат да работят като ръководители на различни управленски нива, функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирми, съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопански организации (фирми), консултанти и ...
ЛЯТНА СЕСИЯ сесия 2020/2021 г.: 7.6.2021 г. ... . "Мениджмънт и администрация" спец. "Бизнес администрация" I курс II курс III курс IV курс Лятна ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия Икономика, общество и човешки ресурси спец. "Икономика"     I курс     II курс   ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 13.7.2021 г. ... "Администрация и управление" (специалност "Бизнес администрация" и "Мениджмънт и администрация") 250.00 лв. 1, 2 и 3 курс Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "Бакалавър" за учебната 2021 - 2022 г. 1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане за ...
Проекти 9.6.2021 г. ... (GA) GreenB "Обучение по управление на зелен бизнес" “Greening the Business: Green Business Management Trainings”   2014 Програма "ЕРАЗЪМ" 2014-1-DE02-KA200-001539 EUROPEANIZATION "Оценка на европеанизирането на образователни институции" "Europeanization ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... .02.2017 г. 3.  „Бизнес администрация“  „Публична администрация“ 20.02.2017 г. трети курс „Счетоводство и контрол“ „Икономика“  „Маркетинг“ 21.02.2017 г. 4 ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... , ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при административния секретар на ...
Партньори на УНСС в България 18.3.2021 г. ... стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)Българска телеграфна агенцияБългарска търговско-промишлена палата Български институт за стандартизация Български червен кръст (БЧК)Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ВивакомВисше училище ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... система – държава, домакинство  и бизнеса. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение на гражданската активност за поддържане на легитимността на държавната власт и търсенето на канали за непрекъснато въздействие на гражданите върху вземането на решения в публичната сфера, ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 2.9.2021 г. ... , поднаправление „Икономика и бизнес“ 09.09, 10.09. 3. Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 13.09, 14.09. 4. Поднаправление ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... , Поднаправление „Икономика и бизнес“ 09.09, 10.09. 3. Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“ 13.09, 14.09. 4. Поднаправление„Приложна ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... интереси на партии, правителства, държави, бизнес и пр. Съвременниците ни се оказват в „прегръдката” на редица загадки, чието решаване не подлежи на отлагане: изчерпване на ресурсите и бързо увеличаване на населението на планетата; нарастване на социалното напрежение; едновременното ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... ще бъде както държавни институции, така и бизнес свързани с разработката, управлението, реализацията на процеси, свързани с рязкото разширяване на територията на знанието, информацията, иновацията, творчеството в съвременните икономики. В този смисъл става дума за професионални знания и ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... система – държава, домакинство  и бизнес. Организациите на гражданското общество постигат обществено значими и полезни цели чрез доброволна самоинициатива, самоуправление, самоконтрол, взаймна помощ и комуникативност. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение на ...
Каква реализация предлага специалността? 15.3.2014 г. ... на компании; QA специалисти; бизнес анализатори и др.. Специалистите в IT бранша в последените години остават много търсени както в България, така и в чужбина. Професионалната реализация в тази област предлага много възможности за развитие и добри доходи ...
Какви са възможностите за продължаване на обучението? 15.3.2014 г. ... завършили специалност "Бизнес информатика и комуникации", бакалвърска степен, могат да продължат успешно своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават ...
Магистърски тези и направления 23.10.2014 г. ... на приложение за управление на Бизнес Резултатност.   Проектиране и реализация на система за генериране на таксономия на базата на подаден текстов източник.   Мобилно приложение за Presales и Exvan ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
ОКС "Магистър" 9.8.2021 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" Големи данни и изкуствен интелект ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" - Изучавани курсове 12.3.2014 г. ... с Статистически методи за бизнес анализ 5 Изпит Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания 5 Изпит Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи 5 Изпит Статистически софтуер за ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... Информационни технологии за бизнес анализи? Обучението по магистърската програма "Бизнес информатика", специализация "Информационни технологии за бизнес анализи", дава теоретични знания и практическа подготовка за провеждане на бизнес анализи ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... Магистърска прогрма по Бизнес информатика? Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърска теза Теми за дипломен проект Дати и ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърски тези Теми за магистърски тези Дати и ...
ОКС "Бакалавър" 24.9.2015 г. ... информатика и комуникации   ...
Магистърски програми 24.9.2015 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес ...
Курсове от А до Я 6.11.2014 г. ... дисциплини на специалност "Бизнес информатика и комуникации" Наименование Семестър Кредити Завършва с Статистическо изследване на зависимости 5 6 Изпит Бази от данни ...
5-те въпроса на бъдещия студент 31.3.2016 г. ... "Бизнес информатика"? Какво се изучва? Каква реализация предлага специалността? Какви са възможностите за продължаване на обучението? Как да ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... и подкрепата на т.нар. биг.бизнес). Влезе в съдружие с влиятелни политици, разделяйки богатството с тях (главно от върхушката на БСП и ДПС). Последната олигархична иновация е покупката/поръчката на цели партии-креатури , чиито предизборни листи и ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 18.6.2021 г. ... план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа, за което са предвидени ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 7.6.2020 г. ... изпит в специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на Университета за национално и световно стопанство ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... и социалната отговорност), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Управленски надзор и мотивация в условията на новите информационни и комуникационни технологии), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), ...
Проект “iPro / iProfessional” –<br> RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR 11.11.2013 г. ... учебни заведения (ВУЗ) и Бизнеса, и по-специално сектора на малките и средни предприятия (МСП). Стратегията на проекта е да подобри качеството на образователните системи и да улеснява достъпа на млади хора до пазара на труда и да създава условия за нови ...
Курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС 26.3.2014 г. ... проекти  Използване на Бизнес интелигентни системи (БИС) в научноизследователската дейност  Съвременни статистически методиза анализ на данни в научноизследователската дейност  Управление на проекти, финансирани по европейски ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор доц. д-р Тодор Тодоров Катедра: Човешки ресурси и социална защита 30.04.2013 31.10.2014 8. BG051РО001-3.1.07-0059 Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... поднаправление „Икономика и бизнес“ на нови поднаправления („Икономика общество и човешки ресурси“; „Икономика и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., следва да подадат ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... на тема: „МЕДИИТЕ МЕЖДУ МИСИЯТА И БИЗНЕСА” 29 октомври 2013 г., гр. София, Студентски град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика от края на XIX и началото на XX век Обществената отговорност на ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв. Такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 ...
Специалност "Индустриален бизнес" 13.7.2021 г. ... за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2020 Заявка-образец за избор на тема за разработване на курсова ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... място в класацията на световните бизнес училища На първо място в България по реализация на випускниците си ИЗБЕРЕТЕ МОДЕРНАТА, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИЗБЕРЕТЕ ЕКИПА ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... . Завършилите специалност „Бизнес логистика“  са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... .д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 3. GDN Финансови кризи и финансово развитие гл.ас.д-р Петър Станков Катедра: Икономикс 14.04.2011 31.12.2012 4. VS/2011/0445 EUROMOD update2: ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... Щерев (катедра “Индустриален бизнес”) 29.12.2009 29.12 ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... .ик.н. Бистра Боева (катедра „МИО и бизнес”) 14.01.2010 14.01.2013 2. Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010 „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз” доц. д-р Светла ...
Защитени докторати 18.6.2019 г. ... на информационни системи с бизнес интелигентно тагиране чрез таксономии и фолксономии Кандидат Наталия Футекова Защита 25.06.2013 г. в зала 2032-А на УНСС Тема Автоматизация на внедряването на ERP системи ...
Научни области 12.3.2014 г. ... в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... да управлява различни видове туристически бизнес в международния туризъм; да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма; да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма. Всички горепосочени умения ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... , поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“ 14,15 и 16/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... и иконометрия“, поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“ 14,15 и 16/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... организации като мрежи. Реални и виртуални бизнес общности и мрежи. 15. Икономика и социална стратификация. Класически и модерни концепции за икономическото и социалното неравенство. Социално-икономически и професионално-съсловни стратификационни модели. Стратификационните системи на ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... . Организационна промяна. Фирмена култура и бизнес етикет. Формална и неформална структура на организацията. Организациите като мрежи. 15. Обществено неравенство и социалната стратификация. Социална диференциация, разслояване и поляризация. Концепции за стратификацията. Социално-икономически и ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... Бизнес информатика и комуникации? "Намери професия, която ти харесва, за да не ти се налага да работиш цял ...
Бакалавърски програми 24.9.2015 г. ... информатика и ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова ...
Информационно табло 2.7.2020 г. ... . Защита на спец. "Бизнес администрация" - 11.07.2020 г. от 10:00 часа ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия облик на специалността „Икономика“; включване на учебни дисциплини, насочени към подобряване на юридическата подготовка на студентите; подобряване на обучението и информираността на студентите в ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 13.7.2021 г. ... направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски тези Защита на магистърски тези 10 ...
Важни дати 4.4.2013 г. ... в конференция на катедра „Индустриален бизнес“. 15 СЕПТЕМВРИ 2013г.         Получаване на програма на конференцията 04 ОКТОМВРИ 2013г.            Откриване н ...
За конференцията 20.11.2017 г. ... на 65-годишния юбилей на катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" НА ТЕМА: "ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ" под патронажа на РЕКТОРА на УНСС проф.д.ик.н. Стати СТАТЕВ 4 - 5 ОКТОМВРИ 2013 г. ...
Специалности 2.7.2021 г. ... – тест по ан­­глийски език Международен бизнес  с преподаване на английски език – 2 сем. Завършили специалност от всички професионални направления, владеещи английски език. Изисква се един от следните документи: - успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език - ...
Специалности 12.3.2021 г. ... 4. Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език               5. Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски ...
Такси 1.7.2021 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност "Социология") 350.00 лв. Политически науки (специалности ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... модерно образование, признато в бизнес средите по целия свят. Процесът на обучение стимулира независимостта, творчеството и лидерството – качества, ценени в глобален мащаб.          Да учиш в УНСС означава да имаш шанса да се докоснеш до ...
Медии и журналистика 15.6.2021 г. ... техники Механизми на рекламния бизнес и на дейности по връзки с обществеността Професионални умения в събирането и подготовката на информация за разпространение чрез средствата за масова информация Тук можете да разгледате мултимедийно представяне на учебния план ...
Контакти 16.9.2021 г. ... факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568 Факултет “Администрация и управление"и ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... от полза както за теорията, така и за бизнес практиката. Актуалността на избраната тема е обусловена от значимостта на интелектуалната собственост като фактор за икономически растеж на нейния ползвател и наличието на интелектуална собственост /например като търговски марки, ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 6. Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20.12 ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... от катедрите: „Индустриален бизнес“, „Човешки ресурси и социална защита“, „Интелектуална собственост“ и „Маркетинг и стратегическо ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научната й интереси са в областите на осигуряване, контрол и управление на качеството, устойчивото производство и потребление. Била е ръководител на ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научните й интереси са в областите на осигуряване, контрол и управление на качеството, устойчивото производство и потребление. Била е ръководител на ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... и пазарните проучвания в търговския бизнес.  Била е член на Академичния съвет на УНСС ( 1998-2002), а понастоящем е зам.декан на Факултет „Инфраструктура“ на УНСС. Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Била е маркетинг ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... и пазарните проучвания в търговския бизнес.   Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Била е маркетинг директор на българска козметична компания, както и консултант по проекти за управление на маркетинга (Шел ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... факултет доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 26.11.2020 г. ... др.), Институт по творчески индустрии и бизнес,  сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет; -          доц. д-р Иван Цветанов - университетски структури и органи (Комисия по вътрешни актове, Комисия по ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... в условията на динамично променящи се бизнес среда, технологии, изисквания на процесите на глобализация и интеграция; бъдат мотивирани да се обучават през целия живот, като разширяват и повишават своята професионална подготовка, знания и умения с използването на различните ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... Programme ЕНЕРГИЕН БИЗНЕС POWER RESOURCE BUSINESS Образователно-квалификационна степен Educational and Qualification Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... следните умения: разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма; провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии; разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта; извършване на оценка ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... и прогнози за стартиране и развитие на бизнес с недвижими имоти; Европейски стандарти за управление и търговия с недвижими имоти; Прогнозиране конюнктурата на пазара на недвижими имоти; Оценка на инвестиционния риск при сделки с недвижимости; Финансови иновации на пазара на ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – Основи на Икономическата теория, Микро и Макроикономика, Икономика на предприятието, Икономика на труда, Маркетинг, Основи на финансите, Корпоративни финанси, ...
Изпитни програми 16.11.2020 г. ... по творчески индустрии и бизнес 20 Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) Институт по творчески индустрии и бизнес 21 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Финанси 22 Статистика и ...
Докторски програми за учебната 2020/2021 г. 25.9.2020 г. ... по творчески индустрии и бизнес Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) 1 - Институт по творчески индустрии и бизнес Икономика и управление (Интелектуална ...
Връзки с обществеността 15.7.2021 г. ... , образователни, спортни, развлекателни и бизнес формирования, различни онлайн и уеб-структури и др. КАНДИДАТСТВАНЕ Магистърска програма "Връзки с обществеността" можете да кандидатствате чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат. Повече ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина; Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в ...
Нобелова награда по икономика 13.10.2020 г. ... г. За научен труд, според който бизнес циклите се определят от фактори като промените в икономическата политика и технологиите  Фин Кидланд (1943)Университет Карнеги Мелън, САЩ и Калифорнийски университет, Санта Барбара, САЩ(награда за ...
Публикации 28.4.2020 г. ... избрани публикации през последните години. Бизнес предприемачество (издание 2015 г.) Второ редуцирано и актуализирано издание Бизнес предприемачество - първа и втора част (издание 2011 г.)             Сборници с доклади от ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация със специализация “Управление на качеството и околната среда” 632 Бизнес администрация 601 603 606 Публична администрация – Здравен ...
Докторска степен 11.2.2021 г. ... икономика", "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации". Учебният план за докторската програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)" се състои от два ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... програми: Връзки с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Моля, следвайте линковете за повече информация ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо Първанов Поток ...
Специалност "Бизнес икономика" 27.9.2021 г. ... направления за магистърска теза Срок за подаване на заявки за разработване на магистърски тези 2021 ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... . Поднаправление „Икономика и бизнес“ 09, 10 и 11/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“ 12/09 Необходими документи за ...
Специалности 28.8.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация  Специализация Управление  на качеството и околната среда       Х**         Бизнес администрация Специализация Бизнес ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... за специалност „Европейски бизнес и финанси” – съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Бизнес администрация (Business Administration)             2. Публична администрация (Public Administration)             3 ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... за специалност „Европейски бизнес и финанси” –съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Бизнес администрация (Business Administration)             2. Публична администрация (Public Administration)             3 ...
Електронни ресурси 17.12.2020 г. ... списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... общество, политическа и бизнес етика, логика, методология на изследоветелския процес  и др. Оттук нататък предстои сериозна работа по подготовката на учебните програми по всички дисциплини от учебния план, която вече е в ход. До края на тази учебна ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... бяха осъществени посещения на водещи научни и бизнес организации в САЩ и Германия. Обучението и резултатите от срещите бяха използвани в научната дейност на проектния екип. Научни изследвания и обучение. В изпълнение на целите на проекта бяха проведени сравнителни изследвания на опита, практиките ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... регионите,  изграждането на нов технологичен бизнес парк и по други актуални въпроси.   Делян Добрев и проф. Стати Статев обсъдиха в кабинета на ректора възможностите за стаж на студенти от УНСС в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Ректорът съобщи, че „с Делян Добрев - ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за: - ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... икономика и политика”, „Бизнес” и „Юридически”, в заседанията им, проведени съответно на 17.11.2020 г., 23.11.2020 г., 17.11.2020г., 01.12.2020 г., 24.11.2020 г., 25.11.2020 г. и 26.11.2020 г ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... съберем на нашия форум специалистите от търговския бизнес, академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията"     ПРОГРАМА 11 април ...
Бизнес информатика 26.3.2013 г. ... ...
Договор № 256216 MyUniversity 22.4.2012 г. ... университет - Пресов, Словакия, Международно бизнес училище, Ботевград, България, Университет за национално и световно стопанство - България, Леонски университет - Испания, Вилнюски университет - Литва, Словашки технологичен университет в Братислава - Словакия. “MyUniversity” разполага вече и ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... COBEREN доц. д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9. GDN Финансови кризи и ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... - COBEREN доц.д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9. RRC ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... . ас. д-р Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 г. “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20.12 ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... институт по бизнес и технологии – Коге, Дания  Zealand Institute of Business and Technology, Denmark     ИННОВА – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания  INNOVA, S.L, Project department ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... анализ на предметната област от гледна точка на бизнес процеса, който е цел на автоматизацията. Този анализ включва представяне на всички етапи от бизнес процеса, основни участници в него, дейности, документи и данни, които го съпровождат. Анализира се ограничена част от бизнес процеса. Резултатите ...
Дейност 2.3.2012 г. ... , анализи, оценки на предприемачеството и дребния бизнес в национални, регионални и международни контексти (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са изпълнени важни за науката и практиката ...
Школа за чуждоезиково обучение 16.6.2021 г. ... квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. Канят се и реномирани външни преподаватели. Курсовете по практически език ви дават възможност да научите чужд език с помощта на утвърдени езикови системи, съчетаващи задълбоченост ...
Център за професионално обучение 20.11.2020 г. ... компютър Снабдител  Офис -секретар Сътрудник в бизнес услуги  Сътрудник в малък и среден бизнес Данъчен и митнически посредник Финансист (банково, застрахователно и осигурително дело) Икономист Икономист (икономика и мениджмънт) Оперативен счетоводител  Офис-мениджър  ...
Център по икономика и управление 20.11.2020 г. ... отношения и митническа политика Маркетинг, реклама и бизнес комуникации  Международен туризъм  Икономика на транспорта  Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти      Управление на фирмената сигурност  Банкова сигурност Икономика и ...
Програма "Активни услуги на пазара на труда" 8.5.2012 г. ... сътрудници в малък и среден бизнес - нови възможности на пазара на труда в община Ракитово" "Qualified assistants in a medium size and small businesses - new opportunities for the labour market in Rakitovo municipality" Номер на проекта № 6080 220 60 ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... Srl, Rome, Italy    Конфедерация Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания  Businessmen Employers Confederation of Aragon (CREA), Zaragoza, Spain    Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление, Нитра, ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... , САЩ  и президент на Международното общество по бизнес и икономика – 19.05.2010 г. Публична лекция на тема „Минало, настояще и бъдеще на интелектуалната собственост в Китай” на проф. д.ю.н. Уу Хандун, ректор на Университета по икономика и право – Цжуннан, Китай -   29.09.2010 г. Лекция пред ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... – 12.05.2009 г.; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” по проект на програмата на НАТО „Мир и сигурност” – 15.05.2009 г.; Заседание на ИК на Централноевропейската инициатива за ...
Изпити 6.7.2015 г. ... зимен или летен семестър. • Завършилите специалности “Бизнес администрация”, “Публична администрация”, “Международни отношения” и “Стопанско управление” в УНСС полагат тест за неикономисти ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес администрация       Х   1,2 Бизнес администрация - Хасково Х       1,3 Публична администрация -   Специализация Здравен мениджмънт   Х   Х   1,4 Публична ...
Изпити 6.7.2015 г. ... Кандидат-студентите за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ на равнището на ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... отношения" със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на доставките" с преподаване на английски език, "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... с изключение на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... .1. Поднапра­вле­ние "Икономика  и бизнес" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на  България,  или Български език и литература, или История на  България,   или Икономика - среден успех от ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... и управление" и поднаправление "Икономика и бизнес" за дистанционна форма на обучение в РЦДО - гр. Хасково; или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години за попълване на незаети места от кандидати, които са се явили на приемен изпит/и, за всички професионални ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична  администрация"       3.7.3. "Регионално развитие"   3.8 ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 2.2.2012 г. ... , оказва експертна консултантска помощ в бизнес проекти и различни области на младежките дейности, участва в младежки обмени и други програми на Европейския съюз, организира специализирани научни форуми, семинари и конференции по теми, засягащи младите хора, и подпомага развитието на ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... клуб на политолога – СУ, САИМО и др.; Бизнес организации: Издателска къща „Изток-Запад”, Издателска къща „Труд”, „Белведере дистрибуция” и др. Знаем, че имаш какво да ни кажеш, ела при нас – развивай свободно способностите си, развивай активно обществото си! За повече ...
AIESEC София - УНСС 29.4.2021 г. ... ти можеш да видиш как работи международния бизнес и да натрупаш знания и умения в сферата, в която искаш да се развиваш. Global Talent ти дава шанс да стартираш кариерата си в чужбина, а когато се върнеш в България, да продължиш да се бориш за мечтаната позиция. Научи повече ...
Катедри 11.4.2012 г. ... на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International Business), със срок на обучение 4 г. и „магистър по ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 14.6.2021 г. ... мениджмънт – 2 сем. Енергиен бизнес - 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“- 2 сем. Медии и журналистика със специализация „Бизнес ...
Специалности 22.5.2019 г. ... "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на ...
Специалности 22.5.2017 г. ... на труд”  специалност “Бизнес психология и социология” Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата” специалност “Социални изследвания, аналази и ...
Специалности 5.11.2018 г. ... степен Бизнес информатика и комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език Статистика и иконометрия Магистърска степен Бизнес информатика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" Статистика и ...
История 26.7.2018 г. ... доц. Евгений Радев 2003 “Бизнес информатика” През 2003 г. специалността е с нов име - "Бизнес информатика". Ръководител катедра доц. Евгений Радев 2008 “Бизнес информатика и комуникации” През 2008 г. катедрата включва в своя състав бившата ...
История 3.9.2012 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата икономическа наука ...
История 10.12.2012 г. ... икономия, Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на изследователската дейност. Катедра „Икономикс” е ...
История 28.9.2012 г. ... фондови борси; започване на собствен търговски бизнес. Тя се осъществява от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, четирима доценти и  четирима асистенти, от които  с трима с ОНС «доктор». Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност «Икономика на ...
История 28.4.2021 г. ... и общинските администрации, в управлението на бизнес организации и неправителствени организации. Академичен потенциал Катедра “Икономика на природните ресурси” има в състава си 15 научни работници, от които 6 професори, 6 доценти и 3 главни асистенти. Един от професорите е доктор ...
История 3.2.2012 г. ... специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се трансформира в „Маркетинг”. През всичките тези години в катедрата се утвърждава и развива дух на академичност и професионализъм благодарение на такива ...
История 26.1.2021 г. ... и магистърска степен: Стопанско управление Бизнес администрация “Бизнес администрация” е една от новите специалности в УНСС, утвърдена с решение на Академичния съвет от ноември 2005 г., и е пряк наследник на специалност “Стопанско управление”. Тя е етап от процеса ...
Още история 16.6.2021 г. ... към катедрата, наречена: "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер".      През всичките тези години са полагани усилия за подготовката на високо квалифицирани кадри в атмосфера на висок професионализъм, демократичност и академизъм, дали възможност за ...
История 25.10.2018 г. ... от випускниците вече развиват свой собствен бизнес. Днес, след създаването си, новият Институт по предприемачество продължава учебната дейност на катедрата. От есента на 2012 г. функционира и магистърска програма по „Фамилно предприемачество“ с партньорството на Сдружението на ...
История 7.11.2012 г. ... чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата  осигурява и обучение по български език за чужденци. Преподаватели от катедрата  ...
История 3.2.2012 г. ... организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора; В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността; В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността. За последните двадесет години с усилията и участието на колектива на катедра ...
История 26.8.2020 г. ... техника са в състояние да разработват стратегии и бизнес-планове на транспортните фирми и предприятия, да правят икономически анализи, оценки и прогнози за тяхното бъдещо развитие.             Заедно с бакалаври и магистри катедрата е ...
История 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл Маркс” с ...
История 3.10.2017 г. ... за обучение по логистика – катедра „Бизнес логистика” на Пенсилванския държавен университет (САЩ) и Международния институт по управление на логистиката в Лозана (Швейцария). След 1996 г. тласък на развитието на специалността дава ТЕМПУС проектът „Партньорство между ...
Партньори 10.12.2019 г. ... на недвижимата собственост" подготвя кадри за бизнес, който възникна през последните години и се развива много динамично. Единственият негов сектор, познат на широката общественост от повече време, беше този на агенциите за недвижими имоти, като  преобладаващият брой сделки се отнасяше до ...
Партньори 13.3.2014 г. ... програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи” и проф. Нанопулос по дисциплината ...
Партньори 1.10.2012 г. ... за изследване на малкия бизнес при Бизнес училището на Кингстънския университет в Лондон (Small Business Research Centre (SBRC),  Kingston Business School, Kingston University, London) Бизнес училището при Университета на Ълстър (Ulster Business School, University of ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление "Икономика с преподване на английски език". В ОКС "Магистър" студентите се обучават в ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... . Катедрата поддържа  постоянна връзка с бизнеса, с цел  осигуряване и постигане на ефективно партньорство по  линията  образование-наука-бизнес. Защо да  изберем да учим специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... по специалностите: "Интелектуална собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще получат знания в следните сфери на интелектуалната собственост: индустриална собственост - търговски марки, фирмени дизайни, изобретения, полезни ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се трансформира в „Маркетинг”. От 2014/2015 академична година катедрата осъществява обучение и на английски език за бакалаври по ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... програми по „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърска специалност „Приложна ...
За института 6.5.2020 г. ... подготвени предприемачи и мениджъри в динамична бизнес среда – включително международна и мултикултурна. Интегрираните в новия институт звена са признати като носители на добра практика в предприемаческото образование за реализацията на връзката наука-практика, заедно с други водещи ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата осигурява и обучение по български език за чужденци.     Преподаватели от катедрата ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... икономия на гражданското общество, политическа и бизнес етика, логика, методология на изследоветелския процес  и др. Оттук нататък предстои сериозна работа по подготовката на учебните програми по всички дисциплини от учебния план, която вече е в ход. До края на тази учебна година всички ще ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в ...
Публикации 30.1.2021 г. ... М., Тодорова, С. Културни адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009. доц. д-р Александър Стоянов Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии Университетско издателство „Стопанство”, ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", октомври 2015 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2015" "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и ...
Конференции и семинари 22.2.2019 г. ... по повод 20-годишнината от обучението по Бизнес администрация Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... съберем на нашия форум специалистите от търговския бизнес,академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията" Тематични ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... , а така също вземат участие и прдставители на бизнес средите. - УНСС е домакин и участник на ежегодния симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, който се организира в партхьорство между катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... - подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери, 2012 г. Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда, 2013 г. Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в глобална, мултикултурна среда, 2014 г. Преподаване, ...
Проекти 22.12.2018 г. ... и разработване на иновативен отворен бизнес модел за решаването на маркетингови задачи СМАРТ МАРТ 2009   Проф. д.с.н. Елка Тодорова Обучение на докторанти в базови изследователски умения:-организация на кариерата Повече за проектите, в които са ...
Проекти 3.9.2012 г. ... дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление на индустриалните фирми. Конкурентоспособност на ...
Проекти 16.5.2017 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. д-р Тодор Тодоров 30.04.201331.06.2015  Международни проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на ...
Проекти 12.3.2014 г. ... за информационно осигуряване на бизнеса в условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing" Inter-sectoral Mobility of Researchers in South-Eastern Europe Models, Software Tools and Information Systems for Intelligent Knowledge ...
Проекти 10.4.2017 г. ... поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството 2006 – 2008  Трансгранично сътрудничество и развитие на предприемачеството (Шеста рамкова програма – България, Великобритания, Германия, Гърция, ...
Наука 21.4.2012 г. ... проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др. Научните достижения на катедрата са ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите преподаватели и ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и ...
Специалности 14.2.2012 г. ... икономия, Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Макроикономическа статистика, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалности 18.11.2015 г. ... борси; започване на собствен търговски бизнес. Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност "Икономика на търговията" е фокусирана върху актуални за теорията и практиката проблеми, като научните и практико-приложните приноси са значителни. Дълбоките традиции, ...
Специалности 2.3.2018 г. ... ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" Защо да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите училища в България, магистърска програма по „Бизнес с недвижими ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 21.5.2021 г. ... . Информация за специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план 4. Избираеми дисциплини първи курс втори курс трети ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС ...
Специалности 12.3.2019 г. ... чуждоезиковата подготовка и уменията за бизнес комуникации.       В зависимост от предпочитанията на студентите се осигурява профилирана подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и транспортната ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ЕС). Катализатор за това е и обявяването от ЕС на предприемачеството за една от осемте компетенции на европееца и приоритетното развитие на ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 20.9.2021 г. ... .unwe.bg) Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация “Висш мениджмънт”   Управленско консултиране   Комуникационен мениджмънт Управление ...
Обучение 20.5.2021 г. ... специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в т.ч. и съвременното състояние на теорията и ...
Обучение 2.3.2018 г. ... ефективност, подобряване на условията на бизнес и подпомагане на потребителите за по-добър осведомен избор; в) приобщаващ растеж чрез създаване на по-добри и повече работни места, увеличаване на инвестициите в образование и обучение; модернизиране на пазарите на труда и г) нов тип ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... „Аграрен бизнес“ Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за: Бъдещето на планетата и възможностите да осигури достатъчна по количество и качество храна; Климатичните промени и въздействията им върху ...
Обучение 31.3.2021 г. ... програма, озаглавена "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер", катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", специализация Информационни технологии за бизнес анализи" и "Емпирични, социални, маркетингови и ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... за студентите по специалност Бизнес анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, 2 сем., семестър 2 (летен) - прием ...
Обучение 22.12.2018 г. ... социология" Специализация БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ -        Професионална квалификация: "Магистър по социология" -        Форма на обучение: Редовна ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ... програми: Творчески индустрии и бизнессъс специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - доц. д-р Мария Маркова Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - доц. д-р Владя Борисова   ...
Консултации 12.7.2018 г. ... „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г.    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в културата", ...
Обучение 19.9.2014 г. ... собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност "Творчески индустрии и бизнес" (от учебната 2014/2015 г.) В ОКС "Магистър": Специалност ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата предлага ...
Обучение 6.5.2020 г. ... в магистърската степен по "Бизнес предприемачество" и "Фамилно предприемачество". Специалността “Предприемачество“ е създадена през 2007 г. и е една от пионерите в Европа. Създадена е в отговор на нуждите на бизнеса и нарастващите изисквания ...
Обучение 26.9.2017 г. ... програма по европейски бизнес и финанси с университета в гр.Нотингам – лекции и ...
Обучение 21.9.2016 г. ... икономия, Политическа и бизнес етика,  Политическа икономия на ЕС и др. Най-общите цели на обучение са: запознаване, разбиране (същностно и съдържателно), анализиране  и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, ...
Обучение 26.8.2020 г. ... , 2 сем. Енергиен бизнес – ОКС „Магистър“, 2 сем. Енергиен бизнес - ОКС "Магистър", 3 сем.     Интердисциплинарните програми за обучение в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... и охраната на дружества от бизнес сектора; В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността; В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността ...
Обучение 8.2.2019 г. ... МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и ...
Специалности 21.6.2021 г. ... обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... , психолози и експерти по по бизнес обучение.     The structure of the project and partnership is designed to be able to disseminate the project results in wide and large network. Have created national and transnational communication plans ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия "University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy Номер на ...
За факултета 29.3.2017 г. ... специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Администрация и управление“ с преподаване на ...
Научни конференции 25.3.2021 г. ... ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА  - СБОРНИК ДОКЛАДИ - ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ - НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ ...
Обучение 14.6.2021 г. ... системи – 2 сем. Енергиен бизнес - 2 сем. Транспортен мениджмънт – 2 сем. Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем.. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. Медии и журналистика със ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... и частен национален и международен бизнес. Част от стажантските програми са регламентирани с официални двустранни договори на катедрите за едногодишен или по-продължетелен период от време.        Студентите от факултет МИП традиционно ...
История 11.4.2012 г. ... икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия. Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за ...
За факултета 11.4.2012 г. ... реализация в структурите на бизнесa, публичната администрация и неправителствения сектор: международни фирми, консултантски организации,специализирани агенции, финансови институции и международни организации като експерти, консултанти, дипломати и мениджъри с ...
В медиите 16.5.2017 г. ... „Труд“: Държавата и бизнесът могат да регулират изтичането на кадри   Ректорът на УНСС проф. Стати Статев Снимка: Цветан Томчев От Катерина Ковачева 14.01.2017 • 09:30 Университетите не трябва самоцелно да решават какви специалности да ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. д-р Тодор Тодоров /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 30.04.2013 31.10.2014 2 BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните ...
Обучение 22.5.2017 г. ... “Бизнес психология и социология“ 0 Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата” Специалност „Социални изследвания, анализи и проекти“ Допълнителна информация относно ...
Партньори 12.5.2017 г. ... – факултет „Бизнес и мениджмънт“ - http://www.uni-ruse.bg Софийска търговско-промишлена камара - http://www.scci.bg/ Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов -  https://www.uni-svishtov.bg/ СУ "Св. Климент Охридски" - ...
История 25.1.2018 г. ... преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
За факултета 12.5.2017 г. ... власти), в структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации, международни фирми, осигурителни и застрахователни дружества, социологически агенции, неправителствения сектор.         Основните цели на Общоикономическия ...
Начало 30.1.2018 г. ... преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
История 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите ...
Наука 10.4.2013 г. ... Бизнес факултета се осъществява разнообразна по форми и значителна по обем научноизследователска дейност. Тематично тя е обвързана с профила на катедрите, водещи специалности. Посветена е на проблемите на фирмите и на основните отрасли на българската икономика – ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на английски ...
Партньори 2.3.2012 г. ... Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една ...
За факултета 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
Партньори 22.2.2012 г. ... "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи” и проф. Нанопулос по ...
За факултета 19.9.2017 г. ... по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва по ...
Научни издания 2.3.2020 г. ... и социални алтернативи" Бизнес и право Aurea iuris romani Научни ...
НИД в УНСС 16.12.2013 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Организация и управленски структури 22.4.2021 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.    Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в УНСС (2021-2025 г.) ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; Финанси; Счетоводство; и др. ...
Съвместни магистърски програми 30.7.2020 г. ... програма по международен бизнес с преподаване на английски език между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT)  Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език между УНСС и Шанхайски ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична администрация"   3.8. "Икономика"     3.8.1 ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация") 250.00 лв. 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност "Социология") 350.00 лв ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... и управление“ 3.7.1. „Бизнес администрация“       3.7.2. „Публична администрация“       3.7.3.“ Регионално развитие“   3.8 ...
График 17.12.2019 г. ... .02.2016 г. 09:00 ч. 2066 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Управление на международни проекти), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 02.02.2016 г. 08:30 ч ...
Посещение и лекции на двама входящи Еразъм преподаватели в УНСС 18.12.2020 г. ... Хари Туомола, Изпълнителен директор на Международния бизнес колеж Митровица и асистент Агрон Хаджари, в рамките на една седмица изнесоха лекции в Университета за национално и световно стопанство по следните теми: Managing transaction exposure (quantitative lecture/workshop suitable for Advanced Management ...
Дарители 21.9.2021 г. ... на прокурорите в България Алфа Рисърч Бизнес факултет при УНСС Британски съвет Бургаски свободен университет Българска търговско-промишлена палата Българска академия на науките Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Българска асоциация на ...
УНСС №1 12.7.2021 г. ... е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, ...