Катедра "Икономическа социология"

Трета национална докторантска конференция по социология

понеделник, 06 март 2023 16:33 /
Начало:
понеделник, 22 май 2023 9:00
Край:
понеделник, 22 май 2023 18:00
Място:
Малка конферентна зала, УНСС
Подробности:

Трета национална докторантска конференция по социология

22 май 2023 г.

Университет за национално и световно стопанство

Малка конферентна зала, УНСС

Организатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  Институт по философия и социология при БАН, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Българска социологическа асоциация

                                                                                                   

ПРОГРАМА НА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛОГИЯ

22 май 2023 г., Университет за национално и световно стопанство

Малка конферентна зала

09:00 Регистрация

09:30 Откриване – доц. д-р Михаил Мусов, зам. ректор по научно-изследователската дейност и международно сътрудничество, УНСС;проф. д-р Георги Петрунов, ръководител катедра „Икономическа социология“

09:45-10:15 Идеалът от „начертанието“ пресъздаден в концепцията „сръбски свят“.

Мирела Владова, докторант, катедра „Политология“, УНСС

Дискутант:  доц. д-р Елена Симеонова, катедра „Политология“, УНСС

 

10:15-10:45 Лекарската професия в капана на бюрократичната „свобода“: професионална автономия, конструиране на призвание и признание.

Михаела Монова, докторант, катедра „Социология“, СУ

Дискутант: гл. ас. д-р  Вероника Димитрова, катедра „Социология“ СУ

 

10:45-11:00 Кафе-пауза

 

11:00-11:30  Институцията на Националния омбудсман като възможност за гражданско участие.

Елеонора Ушатова, катедра „Политология“, УНСС  

Дискутант: доц. д-р Блага Благоева, катедра „Политология“, УНСС

 

11:30-12:00 Трансхуманизмът като важен фактор в осъществяването на политически и социални промени. Социалното значение на феномена “усилване” и неговото проявление в началната фаза на киборгизация.

Иван Колев, доктор, катедра „Приложна и институционална социология“, ПУ „Паисий Хилендарски“.“

Дискутант: проф. д.ф.н. Стоян Ставру, секция „Етически изследвания“, Институт по философия и социология, БАН

 

12:15 – 13:00 Обяд, корпус „И“, етаж 0

 

13:00-13:30 Дигиталните разкази в предизборните кампании.

Марияна Златанова, докторант, катедра „Икономическа социология“, УНСС

Дискутант – доц. д-р Яна Събева, СУ, философски факултет, катедра Реторика

 

13:30-14:00 Управление на обществените нагласи чрез онлайн социалната мрежа Фейсбук.

Цветина Младенова, докторант, катедра „Икономическа социология“, УНСС

Дискутант: доц. д-р Михаела Мишева, катедра „Икономическа социология“, УНСС

 

14:00-14:30 Стойности на земята: изграждане на символни граници срещу строежа на ВЕИ парк в селата Книжовник и Долно Войводино.

Росалина Тодорова, докторант към ФФ на СУ "Св. Климент Охридски"

Дискутант: доц. д-р Валентина Георгиева,  Катедра История и теория на културата, СУ „Св. Климент Охридски“

14:30-15:00 Как конспиративната политическа идеология интерпретира пандемията от коронавирус? Случаят на ПП „Народна партия Истината и само истината“.

Валентин Вълканов, департамент „Философия и социология“, НБУ

Дискутант: проф. д-р Тодор Дечев, СУ „Св. Климент Охридски“

 

15:00-15:15 – Кафе-пауза

 

15:15 -15:45 Трудът и заетостта чрез онлайн платформи – случаят на България в сравнителна перспектива.

Маргарита Кошева, докторант, Институт по философия и социология, БАН

Дискутант: доц. д-р Петя Илиева-Тричкова, Център за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология при БАН

 

15:45- 16:15 Организационни фактори за възникване на конфликт на трудовата роля в предприятието.

Емил Георгиев, катедра „Икономическа социология“, УНСС

Дискутант : проф. д.с.н. Васил Киров, Секция Общество на знанието: наука,

образование, иновации, Институт по философия и социология при БАН

 

16:45 – Връчване на награди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни срокове:

  • 20 юли 2023 – изпращане на текстове на докладите

Награди:

 Една награда от 300 лв. за доклад на докторант във финална фаза (млад доктор или докторант последна година);

 Една награда от 200 лв. за доклад на докторант в начална или междинна фаза на подготовка на доктората си (докторант първа или втора година).

 Публикация 

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник индексиран в CEEOL. Окончателният подбор ще се извърши въз основа на изпратените текстове на доклади.

Eлектронen адрес на конференцията: cspr@unwe.bg

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АНОТАЦИИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

Доклади

 Пълни текстове на докладите на допуснатите до участие докторанти се изпращат до 20 юли 2023 г. Пълният текст на доклада трябва да е в размер между 1800 и 36 000 знака (без библиография, таблица и графики). Технически текстът трябва да е форматиран по същия начин като разширените анотации. Пълните текстове на докладите трябва да съдържат същите елементи като анотациите, но представени в разгърнат вид.

 Подробна информация за събитието, както и изисквания за подготовка на разширените анотации и докладите ще намерите на фейсбук страницата на конференцията: https://fb.me/e/15SVmQG74

Основното финансиране на събитието е от университетски проект за финансиране на научна проява НФ17/23 на УНСС. Според университетските правила, такса участие в размер на 30 лв. е задължителна за участници извън УНСС.

Членове на научно-организационния съвет:

Доц. д-р Петя Славова, СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Михаела Мишева, УНСС

Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС

Доц. д-р Петрана Стойкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Гл.ас. д-р Дона Пикард, ИФС-БАН

Гл.ас . д-р Теодора Карамелска, Нов Български университет

Гл.ас. д-р Вероника Димитрова, СУ „Св. Кл. Охридски“

Гл. ас. д-р Мариета Христова, УНСС

Гл. ас. д-р Милена Ташева, ПУ „П. Хилендарски“

 

 ПОКАНА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

Прикачени файлове:

application/pdf 3PhD conference call new dates.pdf - 382 KB

application/pdf Програма на 3НДКС.pdf - 204 KB