Катедра "Регионално развитие"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (три семестъра)

вторник, 20 февруари 2024 16:06 /
Начало:
четвъртък, 28 март 2024 14:00
Край:
четвъртък, 28 март 2024 14:00
Място:
MS Teams
Подробности:

Защитата на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт", дистанционна форма на обучение, 3 семестъра, ще се проведе на 28.03.2024 г. от 14:00 часа, онлайн в MS Teams

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪБИТИЕТО, ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ЛИНК!

Внимание! 
За целта най-късно до 15.03.2024 г. трябва да депозирате:

- в катедрата (каб. П042): 2 екземпляра, едностранно разпечатани и подвързани със спирала, магистърските тези, подписани от Вас и научния ръководител, придружени с Ваша декларация за авторство; 

- дигитално копие на магистърската теза (на CD или USB-памет).

- в отдел "Магистри" (ЦДО-София):
1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;
2. Две снимки, паспортен формат;
3. Оригинал и копие на дипломите за средно и висше образование; 
4. Бележка от библиотеката, че не дължите книги. 

Декларация за авторство можете да изтеглите от сайта на катедрата, секция "Правила и критерии"

Рецензиите на магистърските тези ще получите по електронна поща на 27.03.2024.