Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Павлинка Райкова

E-mail: peparaj@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 633
Кабинет: 1080