Катедра "Публична администрация"

Отворен семестър „Е-РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ДОБРИ БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ“

понеделник, 27 май 2019 0:27

На 16 май 2019 г. студентите от специалност „Електронно управление“ имаха възможност да се запознаят с опита по внедряване на електронни решения в българското здравеопазване.

Лектори бяха Светлана Съботинова и Димитър Йонков от „САНОМА” ЕООД.

Сред темите на презентацията бяха същността на е-здравеопазването и неговите цели; споделени бяха добри практики в световен мащаб и в България. Основен акцент беше телемедицината с нейни реализации като специализирани портали, приложения, медицински чат ботове, свързани датчици, медицински кол център и други. Подробно беше представен виртуалният кабинет като част от решенията на „Санома“ за електронно здравеопазване.

Интерес за студентите беше проектния подход, използван от компанията, както и готовността на пациентите и медицинските специалисти да се възползват от възможностите на новите технологии за преобразяване на контакта лекар – пациент.

 

Светлана Съботинова е основател и собственик на „Санома“. Има над 19 години професионален опит в областта на търговията на позиции, свързани с продажбено и след-продажбено обслужване на клиенти в браншовете Здравеопазване и Телекомуникации.

 

Димитър Йонков е Engagement Manager в компанията. Има над 15 години опит във водещи аутсорсинг компании в сектори ИТ и Здравеопазване. Опитът му включва работа с клиенти и управление на проекти.

Компанията (https://sanoma.bg/) предоставя решения в здравната сфера на база интегрирани информационни системи и услуги, като основен акцент в работата им е да добавят стойност за своите партньори и социален принос за обществото. Техни партньори и клиенти са болници, клиники, специализирани здравни заведения, медицински центрове, производители, представители, дистрибутори, дентални клиники и лаборатории, аптеки.

Галерия снимки от Отворен семестър „Е-РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ДОБРИ БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ“ ...