Катедра "Публична администрация"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Екип преподаватели от УНСС участва в про боно обучение в Париж

6.10.2021 г. 14:56:50 ч.

Успешна защита на дисертационен труд "Неравенства в здравните системи на европейските страни"

28.9.2021 г. 00:00:00 ч.

Публикувано е седмото издание на сборника "Докторантски четения"

21.6.2021 г. 10:05:33 ч.

УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България

4.6.2021 г. 00:00:00 ч.

Участие в експертна конференция в Порто

17.5.2021 г. 15:03:35 ч.

Проведена информационна среща с 4 курс специалност "Публична администрация", редовно и дистанционно обучение

11.5.2021 г. 09:37:44 ч.

Шеста работна среща по проект BEESE

23.4.2021 г. 16:35:32 ч.

Проведена информационна среща за 3 курс специалност "Публична администрация" относно ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

23.4.2021 г. 09:35:57 ч.

Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

20.4.2021 г. 20:35:47 ч.

Честито на гл. ас. Тончева-Златкова!

9.4.2021 г. 09:39:15 ч.