Катедра "Публична администрация"

Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация"

петък, 14 декември 2018 23:00

За седми пореден път катедра „Публична администрация“ организира среща на академията и практиката в рамките на инициативата „Отворен семестър“. На 14 декември 2018 год. доц. д-р инж. Боян Жеков представи своето виждане за дигиталното бъдеще на публичните услуги. Пред студентите от магистърската програма по „Електронно управление“ доц. Жеков представи дигиталните трансформации, които променят промишлеността, работата на администрацията и ежедневния ни живот. Той проследи опитите за въвеждане на електронно управление в България, съпостави ги с опита на държави като Япония, Германия, Великобритания и акцентира върху необходимостта от промяна на културата и лидерското поведение на политическата класа, без които дигитализацията не може да се осъществи. Лекторът беше провокиран с въпроси и контрааргументи от студентите, което превърна публичната лекция в интересна дискусия. Визитна картичка на лектора: Доц. д-р инж. Боян Жеков работи в направление информатика и компютърни науки в катедра „Компютърни науки“, факултет „Информационни науки“ към УниБИТ, хоноруван лектор е в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет. Специализирал е информационни технологии и икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван. Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP (ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН.

Галерия снимки от Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация ...