Катедра "Публична администрация"

Във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г. и решение на Ректорско-деканския съвет №3/24.04.2020 г. и заповеди на  Академичния съвет от 20.05.2020 г.  и 22.05.2020 г. Ви уведомяваме, че

ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ 2020 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН!

Конкретната форма ще бъде избрана от титуляра на дисциплината.

За въпроси по организацията и провеждането на изпитите използвайте служебните пощи на колегите от катедрата. Тях можете да видите тук.