Катедра "Логистика и вериги на доставките"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Юбилейна научна и бизнес конференция по повод 30 години от създаването на специалност „Бизнес логистика" и катедра „Логистика и вериги на доставките"

12.10.2021 г. 08:43:03 ч.

30 ГОДИНИ катедра "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В СЪБИТИЯ!

2.8.2021 г. 10:30:19 ч.

Открита лекция пред студентите от специалност „Бизнес логистика“ в ОКС Бакалавър

17.5.2021 г. 13:00:00 ч.

Открита лекция в рамките на дисциплината „Информационни системи в логистиката“ пред студенти от четвърти курс

7.5.2021 г. 09:30:54 ч.

Чествания по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”.

27.4.2021 г. 14:02:02 ч.

Открита лекция пред студенти от трети курс на специалността "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" в ОКС МАГИСТЪР

19.4.2021 г. 14:56:30 ч.

Открита лекция – Рециклиране и управление на отпадъците в Кауфланд България

19.4.2021 г. 13:30:00 ч.

Открита лекция "Електронната търговия в България – състояние, трудности, възможности"

19.4.2021 г. 11:22:43 ч.

Десето издание на международната научна конференция "Инфраструктура: Бизнес и комуникации"

16.4.2021 г. 14:19:28 ч.

30 ГОДИНИ катедра "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В СЪБИТИЯ!

13.4.2021 г. 10:43:14 ч.