Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Петя Байчева

Телефон: (02) 8195 204
Кабинет: 2070