Катедра "Информационни технологии и комуникации"

За катедрата
Обновено: четвъртък, 26 юли 2018 14:56

История

1966

Нова катедра

На 13 юни 1966 г. със заповед № 2584 на Министъра на народната просвета в тогавашния Висш икономически институт беше създадена нова катедра с название “Стопанско управление и машинна обработка на икономическата информация”.

1967

Нова специалност

С решение № 327 на Министерския съвет от 22.07.1967 г. се открива нова специалност “Организация на машинната обработка на икономическата информация”. Ръководител на катедрата – проф.д-р Румен Димов Янакиев.

1974

“Организация и проектиране на обработката на икономическата информация”

През 1974 г. катедрата и съответната специалност бяха наименовани “Организация и проектиране на обработката на икономическата информация” – съкратено ОПОИИ. Ръководители катедра проф.д-р Атанас Янков Ганев (1974-1976) и проф.д-р Ангел Кирилов Бъчваров (1976-1986).

1986

Автоматизирана обработка на социално-икономическата информация”

През 1986 г. катедрата беше наименована “Автоматизирана обработка на социално-икономическата информация”, а специалността – “Социално-икономическа информация”. Ръководители катедра проф.д-р Ангел Кирилов Бъчваров (1986-1990) и Сергей Стоилков Митков (1990-1991).

1991

“Мениджмънт и информатика”

През 1991 г. в УНСС се въведе департамента структура и катедрата беше наречена департамент “Мениджмънт и информатика”.Ръководител департамент Сергей Стоилков Митков (1991-1993).

1992

“Икономическа информатика”

През 1992 г. департаментът беше е преименуван на “Информатика”, а специалността - "Икономическа информатика".Ръководител департамент Сергей Стоилков Митков (1991-1993).

1994

“Информатика”

През 1994 г. в УНСС отново се възстанови факултетната структура и от тогава департамент “Информатика” е катедра "Информатика". Специалността е наименована "Информатика". Ръководител катедра доц. Евгений Радев

2003

“Бизнес информатика”

През 2003 г. специалността е с нов име - "Бизнес информатика". Ръководител катедра доц. Евгений Радев

2008

“Бизнес информатика и комуникации”

През 2008 г. катедрата включва в своя състав бившата катедра "Икономика и управление на съобщенията", създавайки секция към катедрата по Икономика на комуникациите. Катедрата е наименована "Информационни технологии и комуникации" с обучение по две специалности - "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедрата е – проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (2008 - 2016).

2016

Ръководител на катедрата е проф.Камелия Стефанова (2016 - ).