Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Наука
Обновено: четвъртък, 23 октомври 2014 12:23

Магистърски тези и направления

Защитени магистърски тези

Разработване на приложение за управление на Бизнес Резултатност.

 

Проектиране и реализация на система за генериране на таксономия на базата на подаден текстов източник.

 

Мобилно приложение за Presales и Exvan продажби

 

Разработване на OLAP приложение за Microsoft Dynamics

 

Сравнителен анализ на методите за планиране в ERP системите