Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Бакалавърски програми
Обновено: сряда, 12 март 2014 23:12

Специалност "Бизнес информатика и комуникации"

 

itc_c5a0b_question_mark_person-150x150.jpgЗащо Бизнес информатика и комуникации?"Намери професия, която ти харесва, за да не ти се налага да работиш цял живот"

                                                                                                                                             Конфуции


Последните години IT индустрията е на гребена на вълната с непрекъснат инетерес към образовани и креативни специалисти. Търсенето на обучени и подготвени кадри в различните области на IT сферата е постоянно, което е предпоставака за по-голяма сигурност при реализацията на младите специалисти. IT сектора се отличава с голям потенциал за развитие и внедряване на иноватични проекти.

Специалност "Бизнес информатика и комуникации" е най-доброто съчетание на познания от две от най-атрактивните области икономика и IT сектора. Това прави студентите, завършили специалността, много търсене, много търсене като специалисти добре познаващи различни икономически области и които могат да се включат успешно с добри предложения за софтуерни решения в дадената област.


itc_c5a0b_3d.jpgОбразователни цели


Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, както и дисциплини по математика, икономика, количествени методи в управлението и др.

Обучението дава нужната теоретична подготовка, като наред с това има приложна насоченост, целяща завършилите специалността да могат да разработват програмни продукти, както и да осъществяват дейностите по проектиране, програмиране, внедряване и поддържане на управленски информационни системи, обслужващи различните равнища на управление.

Обучението има за цел завършилите специалността да могат да анализират и разработват управленски информационни системи, обслужващи различните равнища на управление, като осъществяват дейностите по тяхното проектиране, програмиране и внедряване.

Специализирната подготовка е направления, които формират специалисти в областта на проектирането и разработката на информационни системи и на специалисти в областта на моделирането, внедряването, обслужването и развитието на информационни системи.

Профилирането в се базира на изучване на дисциплини като:

 • Програмиране в бази от данни;
 • Разработка и управление на интегрирани информационни системи;
 • Създаване на системи на базата на клиент-сървър технологии;
 • Технологии за изграждане на Уеб системи;
 • Бизнес интелигентни системи;
 • Системи за управление на ресурсите на предприятието;
 • Бизнес процеси и  модели ;
 • Информационни технологии във финансови системи ;
 • Бизнес комуникации;
 • Електронен бизнес.

виж Изучавани дисциплини


itc_c5a0b_handshake1-300x262.jpgПрофесионална реализация


Завършилите специалността могат да работят в софтуерни компании, в различни области на стопанската дейност, в държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения.

Те могат да работят като:

 • разработчици на информационни системи;
 • внедрители на информационни системи;
 • администратори на информационни системи;
 • ръководители на ИТ проекти;
 • ИТ ръководители на компании;
 • QA специалисти;
 • бизнес анализатори и др..