Катедра "Информационни технологии и комуникации"

ОКС "Магистър"
Обновено: вторник, 09 май 2023 22:43

Академични наставници

Bootstrap Example

ОКС 'Магистър', спец. Бизнес информатика, Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи, Големи данни и изкуствен интелект

Преподаватели

СпециалностПреподавателEmail
Бизнес информатика доц.д-р Александрина Мурджева [email protected]
Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи доц.д-р Александрина Мурджева [email protected]
Големи данни и изкуствен интелект доц.д-р Александрина Мурджева [email protected]