Катедра "Информационни технологии и комуникации"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: вторник, 09 май 2023 22:40

Академични наставници

Bootstrap Example

ОКС 'Бакалавър', спец. Бизнес информатика и комуникации, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език

Преподаватели

КурсПреподавателEmail
1 доц.д-р Александрина Мурджева [email protected]
2 доц.д-р Александрина Мурджева [email protected]
3 гл.ас. Веска Михова [email protected]
4 гл.ас. Веска Михова [email protected]

Студенти

КурсСтудентEmail
1 Йоана Угринска [email protected]
2 Йоана Угринска [email protected]
3 Йоана Угринска [email protected]
4 - -