Катедра "МИО и бизнес"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Летни стажове в държавната администрация

20.4.2021 г. 15:11:19 ч.

Защо да избера да уча "Международни икономически отношения"

14.4.2021 г. 14:47:24 ч.

Наши студенти ще работят по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация

18.3.2021 г. 00:00:00 ч.

Каква ще бъде търговията сред пандемията - интервю с проф. Димитър Хаджиниколов

13.3.2021 г. 00:00:00 ч.

Наш студент спечели приза "Студент на годината"

4.3.2021 г. 00:00:00 ч.

Гл. ас. Моралийска взе участие в национална дискусия на тема: „Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с COVID-19"

16.2.2021 г. 00:00:00 ч.

Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL

12.1.2021 г. 13:52:24 ч.

Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“

15.12.2020 г. 00:00:00 ч.

Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL

13.12.2020 г. 00:00:00 ч.

Наш студент с телевизионна изява

9.12.2020 г. 00:00:00 ч.